fbpx

Confuzia din cauza căreia un om a stat pe nedrept în arest 265 de zile

Clujust vă prezintă din motivarea instanței Judecătoriei Sector 3 București cum a fost posibil ca un om să stea după gratii 265 de zile, iar apoi să fie achitat pe motiv că nu a fost prezent la locul faptei de furt de care era acuzat. Anchetatorii au făcut o mare confuzie, ce a fost ușor sesizată de instanță care s-a uitat la înălțimea inculpaților și la imaginile de pe camera de supraveghere.

Extras din motivare: ”Deși organele de urmărire penală au reținut că unul dintre autorii faptei din data de 12.09.2020 ar fi inculpatul Pătrășcanu Adrian, instanța constată că probatoriul administrat nu formează convingerea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că acesta a participat la săvârșirea faptei, pentru următoarele considerente:

Astfel, potrivit art. 103 C.p.p., probele nu au o valoare de dinainte stabilită prin lege și sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză, instanța hotărând asupra vinovăției sau nevinovăției cu trimitere la toate probele administrate, o soluție de condamnare putând fi pronunțată doar atunci când acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. Regula in dubio pro reo constituie o componentă a prezumției de nevinovăție și impune ca hotărârile de condamnare să nu se întemeieze pe prezumții și să reflecte o certitudine stabilită pe baza unor elemente de fapt complete, sigure, de natură să reflecte realitatea obiectivă, în caz contrar orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului, conform art. 4 alin. (2) C.p.p.

Or, în prezenta cauză, raportat la probatoriul administrat, instanța apreciază că există un dubiu în ceea ce privește participarea inculpatului Pătrășcanu Adrian la fapta din 12.09.2020, dubiu care depășește limitele unei îndoieli rezonabile, neputând fi pronunțată în aceste condiții o soluție de condamnare a acestui inculpat.

Astfel, instanța observă că inculpatul Pătrășcanu Adrian a negat constant în timpul procesului penal săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa. Având în vedere prezumția de nevinovăție de care se bucură acesta în timpul procesului penal până la pronunțarea unei hotărâri definitive, a revenit organelor de urmărire penală sarcina probării vinovăției acestuia. Or, probele indicate de organele de urmărire penală ca argumente pentru vinovăția inculpatului și probatoriul administrat de instanță în faza de judecată, în special declarațiile celorlalți trei inculpați coroborate cu aspectele constatate la momentul vizionării în ședință publică a imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere la data săvârșirii faptelor, nu dovedesc dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul Pătrășcanu Adrian a săvârșit infracțiunea de furt calificat reținută în sarcina sa.

În acest sens, instanța observă că organele de urmărire penală au indicat ca un prim argument pentru vinovăția inculpatului procesul –verbal din data de 04.10.2020, conform căruia, în urma interogării bazelor de date, s-a stabilit că, la data de 28.09.2020, ora 15.30, lucrătorii de poliție au procedat la legitimarea numitului E______, acesta aflându-se împreună cu inculpatul Pătrășcanu Adrian. Din declarațiile inculpaților date în faza de judecată a rezultat că cei doi inculpați sunt prieteni, motiv pentru care legitimarea acestora împreună la o dată ulterioară faptei din 12.09.2020 nu poate constitui un argument pentru vinovăția inculpatului Pătrășcanu Adrian, în lipsa altor mijloace de probă care să dovedească, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul Pătrășcanu Adrian a participat la fapta din 12.09.2020.

Organele de urmărire penală au reținut că inculpatul Pătrășcanu Adrian ar fi unul dintre cei patru autori ai faptei din 12.09.2020 urmare a faptului că au făcut o comparare a fotografiilor din bazele de date ale acestuia cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere video la data de 12.09.2020, împrejurare în care au constatat că sunt conturate elemente fizionomice comune cu cele ale unuia dintre autorii faptei săvârșite în dauna C_ , respectiv: frunte înaltă, față ovală, alungită, bărbie ascuțită, pavilionul urechilor supradimensionat, ochii având comisura pleoapelor arcuită spre partea inferioară. Instanța observă că aspectele constatate de organele de urmărire penală mai sus menționate și prezentate în procesul –verbal din 04.10.2020 ( la f. 227 vol. II d.u.p.) au avut în vedere imaginea celui de-al doilea autor indicat în planșa fotografică de la f. 224 verso vol. II d.u.p. (bărbatul îmbrăcat cu bermude).

Or, din declarațiile inculpaților B., F. și E. din faza de judecată coroborate cu susținerile acestora la momentul vizionării imaginilor video în ședința publică din data de 24.06.2021 rezultă că individul în bermude este inculpatul E___ . În acest sens instanța reține că toți inculpații anterior menționați au declarat în faza de judecată că, după ce au intrat prima dată în imobilul persoanei vătămate și au constatat prezența seifului, dându-și seama că nu pot să-l deschidă, au părăsit locația și l-au chemat pe inculpatul E.   să vină să-i ajute. Or, din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere rezultă că în imobilul persoanei vătămate au intrat mai întâi doar trei persoane de sex masculin care, după ce părăsesc locația, se întorc după aproximativ 40 de minute împreună cu al patrulea individ (singurul îmbrăcat cu pantaloni tip bermude, ceilalți trei fiind îmbrăcați cu pantaloni lungi). De altfel, în final, reaudiați la termenul de judecată din 13.05.2020, inculpații B_____ și E__ _ au precizat expres că inculpatul Pătrășcanu Adrian nu a participat la fapta din 12.09.2020, al patrulea individ fiind un amic al inculpatului B___, individ pe care toți inculpații l-au indicat în planșa fotografică aflată la f. 224 vol. II d.u.p. – copie depusă de apărătorul inculpatului Pătrășcanu Adrian în faza de judecată –ca fiind individul menționat de organele de urmărire penală ca fiind autorul 4 – persoană ce apare îmbrăcat cu blugi de culoare albastru și o bluză cu mâneci scurte de culoare negru. De altfel, la momentul vizionării imaginilor video în ședința publică din data de 24.06.2021, toți inculpații l-au recunoscut în imagini pe inculpatul E_  ca fiind individul îmbrăcat cu pantaloni tip bermude, arătând expres că individul îmbrăcat cu blugi și bluză neagră este amicul inculpatului B.   (așa numitul C_).

Un alt aspect relevant care rezultă în mod evident din imaginile video este faptul că individul îmbrăcat în blugi și bluză neagră (despre care organele de urmărire penală au reținut în mod eronat că ar fi inculpatul E__, în realitate acesta fiind individul rămas neidentificat) este la fel de înalt ca inculpatul F___, raportat la înălțime acesta neputând fi inculpatul E.  Astfel, conform propriilor constatări menționate în încheierea de ședință din data de 24.06.2021, instanța observă că inculpatul F este cel mai înalt dintre cei patru inculpați, având 1,78 m conform propriilor susțineri, fiind urmat de inculpatul Pătrășcanu Adrian (1,76 m), inculpatul E_ și B__. De altfel, organele de urmărire penală au reținut la urmărirea penală că inculpatul E. ar avea 1,65 metri, fiind evident că nu ar putea fi individul îmbrăcat în blugi și bluză neagră din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere la data comiterii faptei de furt calificat din data de 12.09.2020, acesta având aproximativ aceeași înălțime cu inculpatul F. Instanța are în vedere că din imaginile video rezultă și faptul că individul îmbrăcat cu pantaloni bermude are un tatuaj pe gamba piciorului drept ( inculpatul E.  având un astfel de tatuaj), în timp ce inculpatul Pătrășcanu Adrian nu are nici un tatuaj pe gambe, aspect constatat în ședința publică din data de 24.06.2021.

În plus, instanța observă că inculpatul F. la momentul audierii în faza de judecată, și-a recunoscut faptele, precizând, totodată, că la fapta din 12.09.2020 era sub influența drogurilor, nefiind sigur dacă a fost prezent și inculpatul Pătrășcanu Adrian, persoană pe care nu o cunoștea foarte bine. Este adevărat că inculpații E. și B.  au precizat la momentul primei audieri în faza de judecată că al patrulea autor al faptei din 12.09.2020 a fost inculpatul Pătrășcanu Adrian, împrejurare în care l-au indicat în planșa fotografică anterior menționată ca fiind „ Autorul 4” (în condițiile în care „Autorul 2” a fost avut în vedere de organele de urmărire penală la momentul trimiterii în judecată a inculpatului Pătrășcanu Adrian), însă aceștia au revenit asupra declarațiilor inițiale, menționând argumentele pentru care inițial au declarat altfel. Astfel, inculpații au menționat expres că au dorit judecarea lor în procedura simplificată, împrejure în care au înțeles că pot beneficia de efectele acestei proceduri doar dacă recunosc săvârșirea faptelor astfel cum sunt descrise în rechizitoriu, inclusiv aspectul legat de participarea inculpatului Pătrășcanu Adrian la fapta din 12.09.2020.

Instanța este obligată să stabilească un adevăr în raport cu toate probele administrate în cauză, inclusiv declarațiile inculpaților, iar în ipoteza schimbării declarațiilor pe parcursul procesului penal, trebuie prezentate motive temeinice care să justifice schimbarea acestora. În prezenta cauză, susținerile inculpaților referitoare la faptul că nu au înțeles cum se aplică procedura simplificată, înțelegând inițial că trebuie să-și însușească situația de fapt reținută în actul de sesizare pentru a beneficia de efectele acestei proceduri – situație de fapt care implica participarea inculpatului Pătrășcanu Adrian (în realitate putând beneficia de efectele acestei proceduri și în ipoteza în care situația de fapt relatată este cea stabilită de judecător în urma efectuării cercetării judecătorești) reprezintă, în opinia instanței, argumente temeinice pentru schimbarea declarațiilor vizând participarea inculpatului Pătrășcanu Adrian la fapta din 12.00.2020. Pentru aceste motive, instanța va reține în final în cazul inculpaților F. , E. și B dispozițiile art.396 alin.10 C.p.p. referitoare la procedura simplificată în raport cu poziția finală a acestora referitoare la faptele pentru care au fost trimiși în judecată. Revenind la inculpatul Pătrășcanu Adrian, văzând declarațiile și susținerile inculpaților constante ulterior momentului în care li s-a explicat modalitatea de aplicare a dispozițiilor art.396 alin.10. C.p.p., instanța reține inculpatul Pătrășcanu Adrian nu este unul dintre autorii faptei săvârșite în dauna persoanei vătămate X.. .

Prin urmare, apreciind că probatoriul administrat în cauză cu privire la inculpatul Pătrășcanu Adrian nu dovedește, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că acesta a participat la săvârșirea faptei din 12.09.2020 în dauna persoanei vătămate X…., instanța, în baza art.16 alin.1 lit. c) C.p.p, va dispune achitarea acestuia.

Având în vedere soluția care se va pronunța în cazul inculpatului Pătrășcanu Adrian, în baza art.399 alin.1 C.p.p. rap. la art. 241 alin,1 lit. b) C.p.p., instanța va costata încetată de drept măsura arestării preventive a inculpatului (luată față de inculpat prin încheierea de ședință din 08.10.2020, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București în dosarul nr. ___/301/2020, și pusă în executare la data de 08.10.2020 prin Mandatul de arestare preventivă nr. 140/08.10.2020 emis de Judecătoria Sectorului 3 București).

Deși instanța a dispus în cazul inculpatului Pătrășcanu Adrian înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar prin încheierea de ședință din 28.06.2021, pronunțată în dosarul nr. ____/a6, instanța constată, totuși, că încheierea nu a rămas definitivă, împotriva acesteia fiind formulată contestație de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, termenul stabilit pentru soluționarea acesteia fiind pe data de 08.07.2021, Tribunalul București amânând pronunțarea pe data de 15.07.2021. Prin urmare, constatând că inculpatul se află în continuare sub măsura arestării preventive, instanța a făcut aplicarea dispozițiilor art.241 alin.1 lit. b) C.p.p. în raport cu măsura arestării preventive.

În temeiul art.399 alin.4 C.p.p. dispoziția instanței vizând măsura preventivă este executorie.

În baza art.72 C.p. instanța va constata că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în cauză de la 08.10.2020 până la data punerii efective în libertate, urmare a constatării încetării de drept a măsurii arestării preventive.”

Comments

comentarii

Alexandru Chipciu a fost exclus din lot de Marius Șumudică înainte de CFR Cluj - Young Boys Berna în Liga Campionilor.... Citește mai mult
Ploaia și vijelia de duminică seara au creat probleme în mai multe zone din județul Cluj. Vântul a „luat pe sus” acoperișul unei case din Mihai Viteazu, producând o avarie la rețeaua de gaze.... Citește mai mult
Luni au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, după crearea unui culoar dedicat transportului în comun.... Citește mai mult
Municipiul Cluj-Napoca a fost din nou lovit de o ploaie puternică în după-amiaza zilei de luni.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!