fbpx

Concluziile și recomandările Camerei de Conturi Cluj pentru Consiliul Județean, primării și companii de stat

Clujust.ro vă pune la dispoziție raportul complet privind finanțele publice locale pe anul 2014 la nivelul județului Cluj. Au fost controlate 28 de primării, Consiliul Județean și câteva companii de stat.

Concluzii

”Pe fondul abaterilor de la legalitate şi regularitate cu impact asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a reflectării corecte a patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a exactităţii şi realităţii datelor prezentate în situaţiile financiare, se pot formula următoarele concluzii:

O primă concluzie generală ce se desprinde din misiunile de audit public extern şi din acţiunile de control desfăşurate de Camera de Conturi Cluj, este aceea că entităţile publice manifestă o insuficientă preocupare pentru asigurarea acurateţei datelor prezentate în situaţiile financiare şi în majoritatea cazurilor, managementul financiar nu este guvernat de buna gestiune economico-financiară, concluzie susţinută de faptul că, conturile de execuţie bugetară auditate la cei 29 ordonatori principali de credite, nu au îndeplinit condiţiile legale pentru acordarea certificatului de conformitate;

Bugetele de venituri şi cheltuieli, întocmite în anul 2014, ca prim element al asigurării unei administrări eficiente, economice şi eficace a patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, nu au fost proiectate şi elaborate prin analize temeinice, bazate pe date certe, atât din punct de vedere al resurselor financiare locale, cât şi din punct de vedere al necesităţilor reale ale colectivităţii locale, afirmaţia fiind susţinută de modificările frecvente ale prevederilor iniţiale semnalate la toate entităţile auditate.

Auditorii publici externi au prezentat conducerilor entităţilor auditate importanţa acestei etape a procesului bugetar în buna practică a administrării eficiente a fondurilor publice, recomandându-le acestora implementarea unor proceduri operaționale, prin care să se stabilească metodologia de fundamentare a veniturilor și a cheltuielilor bugetare, conform cu prevederile legale în materie, implicit realizarea inventarierii materiei impozabile în vederea fundamentării bugetului, astfel încât să se facă o evaluare corectă a tuturor veniturilor potențiale de realizat.

În majoritatea cazurilor, entităţile verificate nu au organizat/implementat un sistem de control intern corespunzător, astfel încât aceste activități nu și-au atins scopul pentru care au fost instituite, respectiv evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare şi nu a fost în măsură să ofere asigurări şi consiliere conducerii pentru o mai bună administrare a veniturilor, a cheltuielilor publice și administrării patrimoniului.”

Recomandări

”Pentru înlăturarea neregulilor şi abaterilor din activitatea financiară şi fiscală a entităţilor auditate, precum şi pentru recuperarea prejudiciilor cauzate acestora, Camera de Conturi Cluj a recomandat conducerii acestor entităţi întreprinderea de măsuri concrete în vederea remedierii acestora, care, prezentate sintetic se referă la următoarele:

  • fundamentarea bugetului inițial și a modificărilor aduse pe parcursul exercițiului bugetar pe cele două secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare), având la bază inventarierea şi estimarea corectă şi reală a veniturilor posibile de realizat, în paralel cu stabilirea cheltuielilor având în vedere principiul bunei gestiuni financiare;
  • reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare derulate, în funcţie de conţinutul economic al acestora şi cu respectarea principiilor şi regulilor contabilităţii de angajament, aspect care va conduce implicit la întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu reglementările şi principiile contabile aplicabile, cu respectarea structurii şi conţinutului prevăzut de reglementările emise de Ministerul Finanţelor Publice;
  • elaborarea sistemului de control intern, în special a procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale, pornind de la necesităţile identificate la nivelul entităţilor şi de la condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea, privind atât activităţile procedurale, cât şi structura organizatorică, fluxul informaţiilor, politicile de comunicare, circuitul documentelor etc., pentru ca aceste proceduri să fie clare, concise, implementabile, astfel încât să constituie un instrument de lucru util în cadrul entităţilor;
  • stabilirea corectă şi reală a veniturilor proprii ale bugetelor locale, atât a celor fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale cât şi a celor nefiscale provenind din venituri de natura redevenţelor, chirii, amenzi, dividende etc., în cuantumul şi la termenele prevăzute în prevederile legale cât şi în contractele de concesiune sau închiriere.

Creşterea gradului de colectare a veniturilor proprii prin identificarea tuturor surselor de venit, întreprinderea măsurilor specifice pentru încasarea acestora, inclusiv a măsurilor de executare silită, pentru a se evita prescrierea dreptului la acţiune.

Abaterile de la legalitate şi regularitate constatate la nivelul entităţilor publice verificate, în cursul anului 2015, de Camera de Conturi Cluj vor putea fi eliminate sau cel puţin diminuate în viitor, numai în măsura în care managementul la nivelul fiecărei entităţi publice locale va asigura respectarea legalităţii şi regularităţii, eficienţa şi eficacitatea utilizării şi valorificării resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale de care dispun.”, conchide Curtea de Conturi.

RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2014 la nivelul județului Cluj

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Comments

comentarii

Au fost depistate primele cazuri de tulpină sud-africană de coronavirus în România. Pe lângă acestea, numărul cazurilor de tulpină britanică a crescut imens.... Citește mai mult
Distanțarea socială a dispărut la investirea lui Szilard Tasnadi, noul prefect de Cluj.... Citește mai mult
O bătrână de 74 de ani a fost dată în urmărire națională după ce a furat de la o altă bătrână, în vărstă de 84 de ani. Femeia a fost depistată pe străzile din Cluj-Napoca.... Citește mai mult
Un bărbat care lucra la acoperișul unui hotel din județul Cluj a căzut. Acesta a murit în urma incidentului.... Citește mai mult

Lasă un răspuns