Clubul CFR acuzat de CFR că ascunde acte contabile de la stadion

CFR SA a dat în judecată clubul CFR 1907 pentru că de mai bine de un an refuză să prezinte actele contabile ale asocierii pentru exploatarea stadionului.

CFR SA prin Regionala CFR s-a adresat Judecătoriei Cluj-Napoca într-un dosar cu obiect “obligaţia de a face” şi cere clubului să pună la dispoziţie conform contractului de asociere 1.195 din 2007 documentele primare, balanţele şi bilanţul contabil referitoare exclusiv la asociere, vizate de administraţia financiară.

În contractul din 2007, părţile Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA şi SCS CFR ECOMAX Cluj SA, devenită SC Fotbal Club CFR 1907 SA, sunt denumite “Asociatul 1”, respectiv “Asociatul 2”.

În acţiune, CFR se prevalează de articolul 5.13 din contract care prevede printre obligaţiile clubului  să ţină separat evidenţa contabilă a asocierii, să pună la dispoziţia Asociatului 1 documentele primare, balanţele şi bilanţul contabil, referitoare exclusiv la asociere, vizate de organele Administraţiei Financiare, la cererea Regionalei, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai frecvent de o dată la 3 luni calendaristice. Solicitarea se va face în temeiul unui mandat acordat de către conducerea Regionalei.”

Potrivit cererii de chemare în judecată “contractul a fost încheiat pe o perioadă de 49 de ani, predarea terenului s-a făcut la data de 02.03.2007, conform procesului verbal de predare-primire nr.46/1499/02.03.2007, iar finalizarea investiţiilor a avut loc la data de 18.03.2010, contractul derulându-se de la data semnării până în prezent, în baza acestui contract Asociatul 2 (clubul CFR) achitând venitul minim garantat conform art.4.1 din contract pe perioada martie 2009-până în februarie 2013.

art.4.1: Venitul realizat din obiectul de activitate al Asocierii se va repartiza lunar între Asociaţi şi va fi virat în conturile bancare ale fiecărui asociat, în primele 15 zile de la încheierea calendaristică a lunii, după cum urmează:

– asociatul 1: 20 % din venitul brut realizat, dar nu mai puţin de 5.500 euro/lună, la care se adaugă TVA-ul aferent, venit minim garantat, care în lipsa fondurilor asocierii va fi achitat de către Asociatul 2

-asociatul 2: 80 % din venitul brut realizat, la care se adaugă TVA-ul aferent.

contract stadion cfr (2)

Reprezentanţii CFR arată că “în perioada 25 martie 2013 – 19 aprilie 2013 s-a efectuat de către Revizoratul General de Control Financiar de Gestiune Bucureşti un control general asupra gestionării şi gospodăririi mijloacelor materiale şi băneşti precum şi a modului de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv la Sucursala CREIR CF Cluj, în cadrul acestui control verificându-se şi contractul mai sus menţionat.”

Astfel, conform procesului verbal nr.41/1940/19.04.2013 încheiat cu ocazia controlului, s-a stabilit ca măsură în sarcina unităţii noastre “solicitarea de la SCS Fotbal Club 1907 Cluj SA a evidenţei contabile a asocierii, conform art.5.13 şi, dacă este cazul, repartizarea venitului realizat din obiectul de activitate a asocierii, în conformitate cu prevederile CAP IV art 4.1 din contract”

Obiectul de activitate din contract

“Asocierea în participaţiune dintre părţile contractante are ca obiect amenajarea şi exploatarea în comun a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, cartier Gruia, str.Romulus Vuia nr.23 (stadionul de fotbal CFR) în suprafaţă de 30.025 mp, precum şi realizarea investiţiilor conform cap III (Apostul asociaţilor) art.3.2 din prezentul contract. Asocierea are ca scop sprijnirea şi susţinerea activităţilor sportive şi are în vedere participarea echipei de fotbal CFR Cluj la competiţii sportive fotbalistice de nivel intern şi internaţional. ”

Valoarea imobilului este de 953.000 de euro, potrivit raportului de evaluare. CFR 1907 trebuie să participe la asociere cu contravaloarea investiţiilor pe care urmează a le realiza în valoare de cel puţin 5 milioane euro, care constau în:

– construirea tribunei pe latura estică a stadionului

– montarea unui sistem de iluminat (nocturnă)

– modernizarea şi extinderea tribunei de pe latura sudică (peluza)

– amenajarea a cel puţin 200 locuri de parcare auto

contract stadion cfr (1)

Notificare şi chemare la mediator

Potrivit Regionalei CFR, de mai bine de un an, clubul de fotbal a fost notificat să prezinte documentele.

“La data de 30.04.2013, cu actul nr. 46/A/3015/30.04.2013, Divizia Patrimoniu din cadrul Sucursalei Regionalei de Căi Ferate Cluj a notificat SCS Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA pentru a ne comunica balanţa şi bilanţul contabil referitoare exclusiv la asociere, solicitare la care Asociatul 2 nu a dat curs. ”

“Având în vedere faptul că nu s-a dat curs notificării mai sus arătate, ne-am adresat unui birou de mediere în vederea soluţionării conflictului pe cale amiabilă, dar nici această procedură nu s-a putut finaliza.

În opinia noastră considerăm că atât timp cât nu s-a întâlnit acordul de voinţă al părţilor pentru modificarea clauzelor contractuale, prevederile iniţiale ale contractului sunt în vigoare urmând a fi executate astfel cum au fost stipulate. Cu privire la neîntrunirea acordului de voinţă, nu poate fi reţinută culpa societăţii noastre, atât timp cât pârâta refuză să ne pună la dispoziţie evidenţa contabilă a asocierii (pe care Asociatul 2 avea obligaţia să o ţină separat) aşa cum s-a prevăzut în art.5.13 din contract pentru a avea baza de pornire pentru o negociere.”

Solictăm onoratei instanţe să oblige pârâta (CFR 1907 SA n.red.) să pună la dispoziţia subsemnatei (Regionala CFR) evidenţa contabilă a asocierii”, se arată în cererea de chemare în judecată.

iuliu muresanContactat de CLUJUST.ro, preşedintele CFR 1907, Iuliu Mureşan, cel care a şi semnat contractul de asociere, a spus doar că este un proces pe rol şi că va respecta decizia instanţei. Întrebat de ce s-a ajuns la proces, Mureşan a răspuns: “că s-a ajuns”. Preşedinte CFR a agăugat: “suntem pe locul 1 şi dumneavoastră mă întrebaţi de proces. Sunteţi de o răutate… Să nu mă mai sunaţi căci eu răspund doar despre sport”.

stadion CFR (3)

Comments

comentarii

Simona Halep va evolua alături de Andre Agassi și Steffi Graf într-un meci demonstrativ în cadrul Sports Festival 2024. Halep a fost întâmpinată de primarul Emil Boc pe Aeroportul Cluj.... Citește mai mult
Astăzi, 14 iunie, începe la Cluj-Napoca, Festivalul Internaţional de Film Transilvania.... Citește mai mult

Lasă un răspuns