fbpx

Clauza privind dobânda, anulată și în cazul Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank intră în galeria selectă a băncilor care au pierdut la instanțele din Cluj procese cu clienții pentru clauze abuzive de la contracte de credit în franci elvețieni. Vă prezentăm un caz în care instanța a anulat definitiv comisionul de administrare și clauza privind dobânda.

Doi soți au încheiat în 2007 un contract de credit în franci elvețieni in valoare de 60.389 CHF, acordat pentru o perioada de 360 luni. În 2013, s-au trezit împovărați de dobânda și comisionele de la creditul luat și s-au adresat Judecătoriei Cluj-Napoca.  Reclamanții au solicitat a se constata caracterul abuziv al caluzelor cuprinse in art.1 pct.1.1 lit.b (privind comisionul de procesare), cuprinse in art.4 pct.4.3 (privind modificarea unilaterala a dobanzii) si in art.6 pct.6.3 (privind comisionul de administrare) din contractul de credit încheiat în 2007.  Au cerut ”a se dispune repunerea partilor in situatia anterioara inserarii clauzelor abuzive, cu consecinta obligarii paratei la restituirea sumei achitate cu titlu de comision de administrare incepand cu data de 05.11.2007 si pana la zi, a dobanzii legale aferente acestei sume sau cu consecinta includerii sumelor in cuantumul ratelor din creditul acordat si reducerea corespunzatoare a cuantumului ratelor si cu consecinta obligarii paratei la restituirea sumei achitate cu titlu de comision de procesare, in cuantum de 892,46 CHF, a dobanzii legale aferente calculata incepand cu data de 05.11.2007 si pana la data restituirii sumei sau includerea respectivei sume in cuantumul ratelor de credit”

De asemenea, reclamanții au solicitta obligarea băncii la restituirea dobanzii legale aferenta sumei, calculata de la data achitarii si pana la data restituirii sumei si plata cheltuielilor de judecata ocazionate de desfasurarea prezentului proces.

Aceste sume percepute de catre parata impovareaza in mod excesiv reclamantul care apreciaza ca fiind abuzive clauzele cuprinse in art.1 pct.1.1 lit.b, in art.4 pct.4.3 si in art.6 pct.6.3 prin raportare la dsipozitiile art.4 din Legea nr.193/2000. Aceste clauze au fost impuse si incluse in cadrul conventiilor in virtutea pozitiei dominante pe care o institutie bancara o are fata de cocontractantii ei, precum si prin prisma caracterului de adeziune al contractului de creditare. Reclamantilor nu li s-a dat posibilitatea negocierii caluzelor referitoare la perceperea comisionului de procesare, la modificarea unilaterala a dobanzii de catre parata si la perceperea comisionului de administrare si nici de a solicita inlaturarea acestor clauze. Deasemenea, prin inserarea acestor caluze s-a creat o disproportie vadita intre obligatiile partilor, paratei revenindu-i singura obligatie inserata in art.1 pct.1.1 din Contractul de credit si anume de acordare a imprumutului contractat. Restul contractului cuprinde obligatii impuse in mod exclusiv imprumutatilor.

Comisionul de administrare prevazut in art.6 pct.6.3 din Contractul de credit se concretizeaza intr-o suma lunara consistenta si compenseaza, de fapt, riscul asumat de Banca in cazul neindeplinirii de catre imprumutati a obligatiei de achitare a ratelor lunare fixate. Cauza juridica pe care se intemeiaza aceasta prevedere conventionala este contrara bunelor moravuri, bunei credinte si nu este reala. Reclamantii si-au asumat o serie de obligatii contractuale de garantare a restituirii sumei imprumutate, garantii care sunt mai mult decat suficiente pentru a asigura creditoarea de recuperarea creditului acordat.Cu toate aceste garantii a fost instituit comisionul de administrare ce se doreste a fi alcatuit din suma de bani care sa acopere un potential risc in caz de neachitare de catre imprumutat a ratelor bancare lunare. Insa, in situatia in care pretinsul risc nu s-ar produce, sumele achitate cu titlul de comision de administrare nu vor fi restituite, ci vor majora patrimoniul creditoarei fara ca imprumutatii sa beneficieze de vreo contraprestatie din partea Bancii pentru sumele achitate.

Raportand aceasta clauza la dispozitiile art.4 din Legea nr.193/2000 reiese ca acest comision de administrare reprezinta o clauza abuziva, fiind impusa in mod unilateral de creditoare prin intermediul unui contract preformulat redactat de catre Banca, fara a se da posibilitatea imprumutatilor sa influenteze natura respectivei caluze. Valoarea comisionului nu este negociabila, iar justificarea perceperii pe pretinsul risc purtat de Banca nu este intemeiat, buna credinta fiind in mod flagrant si evident incalcata. Comisionul de administrare a fost mentinut si dupa intrarea in vigoare a OUG nr.50/2010, act normativ de transpune Directiva nr.2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori. Cu toate ca acest comision de administrare cuprins in art.6 pct.6.3 in Contractul de credit imbraca aparenta unui tip de comision permis de OUG nr.50/2010, in realitate suma perceputa sub titlul “de administrare” este menita, de fapt, sa acopere un potential risc al Bancii in cazul in care nu i se ramburseaza creditul cu toate ca, in cazul de fata, nu se justifica luarea unor astfel de masuri suplimentare.

Comisionul de procesare cuprins in clauza inserata ca art.1 pct.1.1 lit.b din Contractul de credit a fost retinut din suma totala imprumutata si reprezinta o alta gaselnita a paratei de imbogatire a patrimoniului propriu in conditiile in care “pretului” creditului luat de catre reclamanti il reprezinta dobanda perceputa.

La data acordarii creditului reclamantul a depus suma de 303 euro, suma care nu se regaseste stipulata sub nici un titlu in Contractul de credit, astfel incat se impune a se dispune atat restituirea sumei incasate in mod abuziv cat si a dobanzii aferente si calculate de la data achitarii, adica incepand cu data de 05.11.2007.

In ceea ce priveste clauza cuprinsa in art.4 pct.4.3, referitoare la posibilitatea modificarii unilaterale a dobanzii, de catre Banca, in motivarea actiunii formulate nu se face vroe referire la acesta clauza pretins a fi abuziva (f.3-21).”, se arată în acțiunea reclamanților prin avocat Mihaela Mocean.

Prin intampinarea depusă la dosar, Raiffeisen Bank a invocat exceptia indmisibilitatii actiunii formulate, cu motivarea ca in analizarea caluzelor contractuale privitoare la dobanzi si comisioane nu sunt aplicabile dispozitiile art.1 alin.3 si ale art.4 alin.1 din Legea nr.193/2000 si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune in ceea ce priveste cererea de restituire a sumelor de bani achitate pentru rate si comisioane mai vechi de 3 ani.  ”In motivarea acestei exceptii parata a aratat ca, potrivit art.1 din Decretul nr.167/1958 dreptul la actiune se prescrie daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege, iar potrivit art.3 din Decretul nr.167/1958, acest termen este de 3 ani daca nu exista alt eprevederi derogatorii. In cazul de fata comisionul de procesare prevazut la art.1 pct.1.1 lit.b din Contractul de credit a fost achitat o singura data, la momentul acordarii facilitatii de credit, in data de 05.11.2007. In conditiile implinirii termenului de prescriptie reclamantii nu mai au posibilitatea legala de a solicita constatarea ca fiind abuziva a clauzei respective, cu consecinta restituirii sumei achitate.”, se arată în motivarea instanței.

Potrivit reprezentanților băncii, ”clauza privind modificarea dobanzii, cuprinsa in art.4 pct.4.3 din Contractul de credit este in concordanta cu dispozitiile legale potrivit carora institutiile financiar bancare au dreptul de a precepe o dobanda variabila pentru imprumuturile acordate. Dealtfel, in data de 09.09.2010 reclamantii au fost invitati la unitatile bancare pentru a consulta si apoi semna actul aditional care urma sa modifice prevederile Contractului de credit, conform dispozitiilor OUG nr.50/2010. Banca a respectat prevederile acestui act normativ exprimand dobanda in functie de LIBOR 6 luni si aplicand marja bancii, fluctuatiile ratei dobanzii fiind in legatura cu variatia indicelui de referinta LIBOR 6 luni. Reclamantii nici nu au semnat Actula Aditional si nici nu au notificat Banca in termenul de 60 zile calculat incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr.288/2010, astfel incat actul aditional la Contractul de credit a fost considerat ca fiind acceptat tacit.”

Returnarea comisionului de administrare

Instanța de fond a respins exceptia prescriptiei dreptului de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de comision de procesare si de comision de administrare. Numai că, pronunțându-se asupra solicitărilor privind cele două comisioane, instanța le-a respins, moivând astfel: ”In conditiile in care la momentul semnarii contractului de credit nr…../05.11.2007 reclamantii cunosteau cuantumul sumei percepute cu titlu de comision de procesare, motivul calcularii acestei sume era clar si au fost de acord cu semnarea actului conditionata de plata acestei sume, instanta apreciaza ca nu poate fi vorba despre o clauza abuziva. Prin inserarea art.1 pct.1.1 lit.b in Contractul de credit nu a fost creat nici un dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor, suma respectiva fiind achitata la data semnarii contractului, nefiind perceputa ulterior de catre Banca. Pentru motivele expuse instanta va respinge cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzei cuprinse in art.1 pct.1.1 lit.b (prinvind comisionul de procesare) si, in consecinta si cererea de restituire a sumei achitate cu acest titlu si a dobanzii legale aferente respectivei sume.

Comisionul de administrare este cuprins in art.6 pct.6.3 din contractul de credit nr…../05.11.2007. Acesta se percepe ca si contravaloare a monitorizarii, inregistrarii si efectuarii de operatiuni de catre creditoare in scopul utilizarii si a rambursarii creditului acordat. Includerea comisionului de administrare este permis de dispozitiile art.36 din OUG nr.50/2010 si a fost stabilit, inca de la momentul incheierii contractului, in procentul fix de 0,2% aplicat la soldul creditului. Reclamantii au sustinut ca acest comision reprezinta, de fapt un comision de risc inserat in mod nejustificat de Banca si fiind perceput in mod vadit in detrimentul consumatorului si in scopul crearii in sarcina acestuia a unui dezechilibru vadit. Ca urmare, s-a facut referite atat in motivarea actiunii inregistrate cat si in raspunsul la intampinare la imprejurarea ca toate garantiile oferite de catre reclamanti la momentul incheierii Contractului de credit nu justifica aplicarea unui comision suplimentar pentru acoperirea riscului Bancii in ceea ce priveste restituirea creditului.

In cazul de fata instanta apreciaza ca nu ne aflam in prezenta unui comision de risc mascat, asa cum sugereaza reclamantii ci a unui comision de administrare a creditului, comision care nu contravine dispozitiilor legale in materie, astfel incat instanta va respinge cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzei cuprinse in art.6 pct.6.3 (privind comisionul de administrare) din contractul de credit nr…../05.11.2007. In consecinta, va respinge si cererea de restituire a sumelor incasate de Banca cu titlul de comision de administare, precum si a dobanzii legale aferenta sumei achitate cu acest titlu.”

”Respinge cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzelor cuprinse in art.1 pct.1.1 lit.b (privind comisionul de procesare) si cuprinse in art.6 pct.6.3 (privind comisionul de administrare) din contractul de credit nr…../05.11.2007; cererea de derulare a contractului de credit fara comisionul de administrare; cererea de repunere a partilor in situatia anterioara in sensul restituirii sumei achitate cu titlu de comision de administrare, a sumei achitate cu titlu de comision de procesare.”, se arată în dispozitivul sentinței de la fond.

Numai că în recurs, Tribunalul Specializat Cluj a decis: ”Constata caracterul abuziv al clauzei cuprinse în art. 6 pct. 6.3 privind instituirea comisionului de administrare din contractul de credit nr. RM49244126830/05.11.2007 încheiat între R. B. SA si recurenti si, în consecinta:

Dispune obligarea intimatei SC Raiffeisen Bank SA la restituirea în favoarea recurentilor T. S. Z. si S. A. a sumei platite cu titlu de comision de administrare de la data de 05.11.2007 si pâna la zi, precum si la plata dobânzii legale aferenta acestei sume, începând cu data încasarii ei si pâna la data restituirii integrale. Mentine în rest dispozitiile sentintei atacate.”

Anularea dobânzii

Însă în ce privește dobânda, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus anularea, iar instanța de recurs a menținut această dispoziție.  Potrivit motivării instanței, ”Clauza cuprinsa in art.4 pct.4.3 din contractul de credit nr…../05.11.2007 stabileste urmatoarele: “in primul an de creditare rata anuala a dobanzii curente este de 3,9% pe an. Incepand cu al doilea an de creditare rata dobanzii curente devine revizuibila, Banca putand modifica valoarea acesteia in functie de evolutia pietei financiare sau de politica de creditare a Bancii, urmand sa aduca la cunostinta imprumutatului noua rata a dobanzii in modalitatile mentionate in Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare”.

Aceasta clauza, dupa cum am aratat anterior, nu a fost negociata cu reclamantii, in conditiile in care a fost redactata in prealabil, iar consumatorul nu a avut posibilitatea de a influenta continutul respectivei clauze, asa cum se mentioneaza in art.3 pct.2 din Directiva 93/13. In cazul acestei clauze, insa, instanta apreciaza ca sunt intrunite si celelalte conditii prevazute de art.4 din Legea nr.193/2000 pentru a putea fi apreciata drept abuziva.

In principiu, furnizorul de servicii bancare are posibilitatea oferita de lege de a modifica rata dobanzii in mod unilateral fara a atrage caracterul abuziv al unei astfel de clauze.

In contractul de credit nr…../05.11.2007 se face referire la schimbarile intervenite pe piata financiara ca si motiv de modificare a dobanzii aplicate. Ca urmare, ne aflam in situatia unei imprejurari neclare, care nu ii poate oferi consumatorului posibilitatea de a cunoaste, inca de la momentul incheierii contractului, ca daca aceasta situatie se va produce va genera modificarea dobanzii. Parata a facut referire la posibilitatea reclamantilor de a-si exprima pozitia fata de modificarea dobanzii facand referire la un singur act aditional cu privire la care acestia au fost chemati pentru a-l consulta si semna, insa nu a dovedit expedierea catre reclamanti a unui astfel de act aditional sau de invitatie. In schimb, a interpretat tacerea reclamantilor drept o acaceptare a dobanzii modificate. Deasemenea, precizeaza ca reclamantii nu aveau obligatia mentinerii contractului pana la expirarea termenul prevazut, avand posibilitatea de a gasi o alta banca de unde sa imprumute in conditii apreciate ca fiind mai facile.

Instanta apreciaza ca aceste sustineri nu sunt in masura sa inlature caracterul abuziv al clauzei inserate in art.4 pct.4.3 in conditiile in care nu presupune libertatea conferita consumatorilor de a rezilia contractul in situatia in care revizuirea ratei dobanzii ar fi apreciata de acestia ca fiind abuziva.

Acei indici la care se face referire de catre banca sunt greu accesibili clientilor, in acest mod institutia bancara fiind singura in masura sa aprecieze daca se impune marirea dobanzii prin raportare la schimbari ale pietei ca doar ei ii sunt cunoscute. In acest mod riscurile modificarii pietei financiare sunt transferate doar in sarcina clientilor, banca nesuportand nici o parte din aceste riscuri.

Clauza ce permite paratei modificarea unulaterala a dobanzii stabilita prin contract, in lipsa unui criteriu clar si previzibil, creand in acest mod un dezechilibru semnificativ intre prestatiile reciproce ale partilor, contrar bunei-credinte si de natura a prejudicia consumatorul, prezinta caracterul abuziv in sensul art.4 din Legea nr.193/2000. Ca urmare, doar cu privire la aceasta clauza cuprinsa in art.4 pct.4.3 din contractul de credit nr…../05.11.2007 instanta va constata caracterul abuziv.”

”Constata caracterul abuziv al clauzelor cuprinse la art.4 pct.4.3 din contractul de credit nr…../05.11.2007 (privind modificarea unilaterala a dobanzii de catre parata)”, se arată în dispozitivul sentinței Judecătoriei. Tribunalul Specializat a respins ca tardiv formulat recursul declarat de recurenta Raiffeisen Bank SA.

 

La fel ca în cazul Volksbank, nici cei de la Raiffeisen nu au implementat eliminarea dobânzii. ”Reprezentanții băncii nu au eliminat dobânda. Am pornit un alt proces pentru revenirea la marja de la data incheierii contractului de credit”, a precizat avocata Mihaela Mocean.

Comments

comentarii

Liderul PNL Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri seară, după ședința Coaliției, asumarea deciziei de comasare a alegerilor din acest an.... Citește mai mult
Liderul AUR, George Simion, a anunțat sprijinul partidului pentru contracandidații Coaliției de guvernare la alegerile locale, înclusiv în Cluj. Liberalul Sabin Sărmaș susține că are nevoie de „sprijinul clujenilor”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!