fbpx
Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Clasare DNA Cluj pe numele lui Cherecheș: ”probele sunt insuficiente pentru a susţine o acuzaţie credibilă”

Clasare DNA Cluj pe numele lui Cherecheș: ”probele sunt insuficiente pentru a susţine o acuzaţie credibilă”

Procurorul Ionuț Vasile de la DNA Cluj a emis o ordonanță de clasare pe numele lui primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și a altor suspecți într-un dosar extrem de complex.  ”Probele administrate în cauză până în prezent sunt insuficiente pentru a susţine o acuzaţie credibilă”, se arată în motivarea ordonanței, din care redăm mai jos:

”1. Analizând actele de urmărire penală efectuate în cauză, in temeiul art. 16 lit. a Cod procedură penală, urmează a se dispune clasarea faţă de suspecţii Niculescu Bogdan si Burlacu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită,, prev. de art. 255 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal i faţă de suspectul Tudor Florin iulian pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal i art. 5 alin. 1 Cod penal, deoarece faptele nu există. Nu s-a putut proba, dincolo de orice dubiu, că susnumiţii au remis sume de bani cu titlu de foloase necuvenite suspectului Cherecheş Cătălin pentru ca acesta, pe de o parte, să favorizeze SC ROSAL GRUP SA, respectiv SC MONDO HOLDING CONCEPT SRL în cazul contractelor încheiate de aceste societăţi comerciale cu municipiul Baia Mare, iar, pe de altă parte, SC SOLARIS BUS&COACH SA/SC IAC MANAGEMENT SRL în cazul achiziţiei de autobuze i troleibuze organizată de SC URBIS SA în anul 2012. Deşi există o suspiciune rezonabilă cu privire la existenţa unei inţelegeri frauduloase între suspecţii Burlacu Răzvan Mihai, Niculescu Bogdan şi Tudor Florin Iulian, pe de o parte, i inculpatul Cherecheş Cătălin, pe de altă parte, probele administrate în cauză până în prezent sunt insuficiente pentru a susţine o acuzaţie credibilă impotriva susnumiţilor, care să, conducă la condamnarea acestora de către instanţa de judecată.

Pentru aceleaşi considerente, se va dispune clasarea cauzei, în temeiul art. 16 lit. a Cod procedură penală şi faţă de suspectul Cherecheş Cătălin pentru actele materiale ale infracţiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 35 alin. 1 Cod penal i art. 5 alin. 1 Cod penal (raportat la •aptele de dare de mită reţinute în sarcina suspecţilor Burlacu Răzvan Mihai şi Niculescu Bogdan) şi trafic de influenţă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (raportat la fapta de cumpărare de influenţă reţinută în sarcina suspectului Tudor Florin Iulian).

2.In temeiul art. 16 lit. b Cod procedură penală urmează a se dispune clasarea cauzei faţă de inculpatul Cherecheş Cătălin pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu ca infracţiune asimilată celor de corupţie prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal (pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală prin ordonanţa din data de 12.12.2015), deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune.

Cu privire la procedura de achiziţie, prin ordonanţa cu numărul 12/P/2013, din data de 21.05.2018, s-a dispus efectuarea unei expertize în domeniul achiziţiilor publice pentru a se stabili dacă în cadrul procedurii pentru atribuirea acordului cadru de furnizare „Echipamente de reereere şi mobilier urban in Municipiul Baia Mare”, organizată de Primăria Municipiului Baia Mare în anul 2012, oferta depusă de SC, KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL pentru Lotul 1: „Echipamente de joacă şi suprafeţe de protecţie (antitraumă) era conformă potrivit caietului de sarcini si legislaţiei în vigoare.

Conform raportului de expertiză întocmit în cauză oferta depusă de SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL pentru procedura de achiziţie mai susmenţionată este neconformă.

S-a arătat că „examinând toate scenariile în care poate fi încadrată oferta depusă. de SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL, expertul reţine, dat fiind contextul general în care a decurs evaluarea ofertelor in cadrul procedurii, că neconformitatea constatată are la bază prevederile art. 79 alin. 1 din HG nr. 925/2006, coroborate cu cele ale art. 80 alin. 1 din HG nr. 925/2006, potrivit cărora „explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente” şi „ofertantul nu acceptă corecţia acestor servicii”

S-a constatat de către expert că, prin răspunsul dat la clarificări, ofertantul încearcă să inducă ideea că recunoaşte valorile propuse, că s-a raportat la cantităţile maxime impuse de caietul de sarcini, invocând însă, voalat, propria sa culpă, ca motiv al întocmirii neconforme a ofertei.

Totodată, s-a arătat că „Riscul intocmirii ofertelor, inclusiv nerespectarea unor cerinţe solicitate în cadrul documentaţie de atribuire, cade în sarcina operatorului economic, el neputând să îi invoce propria culpă ca motiv al intocmirii neconforme a ofertei potrivit principiului „nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, lar, pe de altă parte, în caietul de sarcini au fost indicate în mod expres care sunt cerinţele pe care orice operator economic participant trebuie să le indeplinească (a se vedea i Decizia 1170/C9/1087 /04.05.2018).

Probele administrate în cauză (declaraţii martori, proces verbal de percheziţie domiciliară, raportul de percheziţie informatică., etc. ) au relevat faptul că, cel puţin în parte, caietul de sarcini aferent procedurii organizate de Primăria municipiului Baia Mare şi publicat în SEAP, a fost întocmit de angajaţi din cadrul SC MONDO HOLDING CONCEPT SRL.

in cadrul procedurii au fost întocmite de către persoanele desemnate din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare mai multe variante ale caietului de sarcini care, însă, nu au fost acceptate de inculpatul Cherecheş Cătălin.

Caietul de sarcini publicat în SEAP, care diferă de varianta întocmită de funcţionarii din cadrul primăriei, nu a fost semnat de niciunul dintre membri echipei desemnată de către inculpatui Cherecheş Cătălin cu întocmirea acestuia, ci doar de către inculpat, la rubrica „aprobat”.

în cauză, din probele administrate a rezultat că inculpatul Cherecheş Cătălin, cu intenţie, a încălcat prevederile art. 2 alin. 1 lit. a-c, alin. 2 lit. a, b, d, e, art. 17, art. 38 alin. 1 din OUG 34/2006 (în vigoare la data la care se reţine comiterea faptei), art. 61 alin. 2 din Legea 215/2001 (în vigoare la data la care se reţine comiterea faptei), aprobând pentru publicarea în SEAP un caiet de sarcini întocmit în parte de unul dintre viitorii ofertanţi în cadrul procedurii de achiziţie.

Pentru existenţa infracţiunii de abuz în serviciu, trebuie ca îndeplinirea defectuoasă a unui act în exerciţiul atribuţiilor de serviciu sau neindephnirea acestuia să fie comisă de către funcţionarul public cu intenţie şi să aibă ca rezultat producerea unei pagube ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice.

in analiza intrunirii conţinutului constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu ca infracţiune asimilată celor de corupţie pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului Cherecheş Cătălin, se constată că din punct de vedere al laturii obiective nu s-a produs rezultatul infracţiunii.

La procedura de achiziţie pentru atribuirea acordului cadru de furnizare „Echipamente de recreere şi mobilier urban în Municipiul Baia Mare”, au depus oferte pentru loturile 1 şi 3 SC MONDO HOLDING CONCEPT SRL şi SC IMSAURISA SRL. SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL a depus ofertă doar pentru lotul 1.

SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL s-a constituit parte civilă în cauză. SC IMSAURISA SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Consiliul local al municipiului Baia Mare, prin Hotărârea nr. 598/2018, a decis neconstituirea ca parte civilă în cauză, având în vedere concluziile raportului de expertiză.

Conform Raportului procedurii cu nr. 21.811/09.08.2012, comisia de evaluare a declarat oferta depusă de SC IMSAURISA SRL pentru loturile 1 şi 3 ca inacceptabilă şi neconformă, deoarece nu Indeplineşte mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite documentaţia de atribuire şi nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.

În ceea ce priveşte oferta depusă pentru lotul1 de SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL, comisia de evaluare a stabilit că aceasta este neconformă întrucât ofertantul nu a acceptat corecţia erorilor aritmetice semnalate, ci a modificat conţinutul propunerii financiare prezentată iniţial.

Susscrisa societate comercială a contestat la CNSC raportul procedurii, însă prin Decizia nr. 3183/C4/3649/13.09.2012 contestaţia a fost respinsă ca fiind tardiv introdusă.

SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL nu a avut obiecţiuni cu privire la concluziile raportului de expertiză întocmit in cauză.

S-ar fi putut reţine că SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL a suferit un prejudiciu în contextul în care s-ar fi stabilit prin expertiza în domeniul achiziţiilor publice că oferta depusă era conformă, iar comisia de evaluare ar fi respins-o în mod eronat.

in ceea ce priveşte vătămarea intereselor legitime ale Municipiului Baia Mare, din probele administrate în cauză rezultă că documentaţia de atribuire a fost atacată la CNSC de către SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL şi SC TRIPLAST SRL. Prin Decizia nr. 1421/C4/1598,1634/18.05.2012 CNSC a admis contestaţiile formulate de cele două societăţi comerciale şi a dispus modificarea documentaţiei de atribuire astfel cum a rezultat din considerentele deciziei. in ceea ce priveşte loturile lşi 3, ofertele depuse de SC IMSAURISA SRL şi SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL au fost respinse de comisia de evaluare pentru motive de conformitate şi legalitate, neajungându-se efectiv la o analiză a ofertelor după criteriul „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Raportat la preţ, care avea o pondere de 80% in cadrul criteriului menţionat mai sus, ofertele depuse de SC MONDO HOLDING CONCEPT SRL au avut preţul cel mai mic.

in cauză, nu s-a putut stabili că, în situaţia în care în SEAP era publicat caietui de sarcini în varianta întocmită de către membrii comisiei desemnată în acest scop de către primarul municipiului Baia Mare şi nu varianta intocmită. în parte de reprezentanţii SC MONDO HOLDING CONCEPT SRL, la procedura de achiziţie ar fi participat şi alţi ofertanţi cu oferte mai avantajoase din punct de vedere economic decât cea a susscrisei societăţi comerciale. Totodată, nu s-a putut proba că aspectele inserate în caietul de sarcini de către reprezentanţii SC MONDO HOLDING CONCEPT SRL, mai ales în contextul în care documentaţia de atribuire a fost modificată conform cerinţe1or CNSC, a impietat asupra participării la procedură a altor societăţi comercia.

Pentru aceleaşi considerente, în temeiul art. 16 lit. b Cod procedură penală, se va dispune clasarea faţă de suspectul Burlacu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu ca infracţiune asimilată celor de corupţie prev. de art. 47 Cod penal rap. art. 132 din Legea 78/2000 şi la art. 297 alin,1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.

3. In temeiul art. 16 lit. b Cod procedură penală urmează a se dispune clasarea cauzei faţă de suspectul Puiu Daniel pentiu săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu ca infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune.

Aşa cum am arătat mai sus, in luna ianuarie 2012 a fost numită de către suspectul Puiu Daniel comisia pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru autobuze cu podea joasă i troleibuze cu podea joasă.

Probele administrate in cauză au relevat faptul că iniţial s-a întocmit un caiet de sarcini cu subfactori de evaluare diferiţi de cei care au fost trecuţi în caietul de sarcini publicat în SEAP, cu care însă suspectul Cherecheş Cătălin nu a fost de acord, impunând alţi factori de evaluare. In modalitatea impusă de edil documentaţia a fost a aprobată de Consiliul local al municipiului Baia Mare.

Demersurile suspectului Cherecheş Cătălin, au fost făcute la instigarea suspectului Tudor Florin Iulian, reprezentant „de facto” al SC IAC MANAGEMENT SRL in relaţia cu primarul. Suspectul Tudor Florin Iulian a intermediat practic relaţia dintre administratorul susscrisei societăţi comerciale, Ciolan Daniel Eugen, i suspectul Cherecheş Cătălin, care prevalându-se de funcţia publică pe care o ocupa a impus reprezentanţilor SC URBIS SA să introducă în caietul de sarcini criterii de evaluare favorabile SC IAC MANAGEMENT SRL.

După publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire SC EVOBUS ROMANIA SRL şi SC CEFIN ROMANIA SRL au depus contestaţie la CNSC.

Prin Decizia nr. 1005/C11/915/943, din data de 18.04.2012, CNSC a admis contestaţiile formulate de cele două societăţi comerciale şi a obligat autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile de la primirea deciziei să decaleze termenul de depunere a ofertelor cu cel puţin 10 zile calendaristice. De asemenea, a obligat autoritatea contractantă la modificarea documentaţiei de atribuire în sensul diminuării cu cel puţin 0,5 1 (500 cm3) a limitei minime a capacităţi cilindrice a motorului pentru autobuze precum i la modificarea punctajelor maxime şi a celor parţiale alocate subfactorului de evaluare ,,caroserie i subfactorului de evaluare „parbriz” pentru ambele loturi.

Ulterior deciziei CNSC, suspectul Puiu Daniel, printr-o adresă inaintată Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare, a solicitat diminuarea cu 1000 cm3 a limitei minime a capacităţii cilindrice pentru motoarele de la autobuze. De asemenea, a solicitat aprobarea modificării subfactorului de evaluare caroserie propunând punctajul 3-2-1 (caroserie inox­aluminiu-tablă galvanizată tratată prin metoda KTL). Pentru subfactorul de evaluare parbriz a propus punctatului 2-1 (parbriz cu separare mediană-parbriz fără separare mediană).

Prin raportul intocmit de către Direcţia Investiţii şi Servicii Publice-Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice, având în vedere decizia CNSC, s-a propus modificarea factorilor de evaluare a autobuzelor şi troleibuzelor în sensul diminuării. cu 1.000 cm3 a limitei minime a capacităţii cilindrice pentru autobuze. S-a propus, de asemenea, un nou punctaj al factorilor de evaluare, respectiv preţul total al ofertei 70 puncte, caracteristici tehnice i funcţionale i termen de livrare 30 puncte. Punctajul pentru caroserie a scăzut de la 8 la 3 puncte, parbrizul de la 4 la 2 puncte. Consumul de combustibil a crescut de la 4 la 6 puncte.

În proiectul de hotărâre înaintat Consiliului local al municipiului Baia Mare apare un alt punctaj decât cel propus prin raportul la care am făcut referire mai sus. Astfel, s-a menţinut acelaşi punctaj pentru preţul total al ofertei şi pentru caracteristicile tehnice şi funcţionale ca în documentaţia de atribuire iniţială . Pentru subfactorii de evalutare caroserie i parbriz s-au diminuat punctajele cu un punct (7-4-1; 3-1). Totodată s-a schimbat punctajul pentru termenul de livrare de la 2 puncte la 4 puncte.

In ceea ce priveşte diminuarea limitei minime a capacităţii cilindrice la motoarele pentru autobuze s-a propus diminuarea cu 500 cm3.

Acelaşi punctaj figurează menţionat i în raportul întocmit de Comisia buget finanţe, studii prognoze i dezvoltare economico -socială a Consiliului local al municipiului Baia Mare.

Prin HCL 174/27.04.2012 s-a aprobat de către Consiliul local al municipiului Baia Mare modificarea factorilor de evaluare astfel cum s-a propus prim proiectul de hotărâre.

Impotriva documentaţiei de atribuire, astfel cum a fost modificată, s-au formulat contestaţii de către SC EVOBUS ROMANIA SRL, SC CEFIN ROMANIA SRL şi SC MHS TRUCK&BUS SRL. S-a avut în vedere de către primele două contestatare modificările efectuate de autoritatea contractantă în cazul subfactorilor „caroserie” şi „parbriz” iar de cea de-a treia contestatoare diminuarea capacităţii cilindrice a motorului pentru autobuze.

Prin Decizia 1488/11/1525/1530/1548, din data de 24.05.2012, CNSC a respins ca nefondate contestaţiile formulate de susscrisele societăţi comerciale i a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Din documentele aflate la dosar nu rezultă ca vreuna dintre contestatare să fi atacat în instanţă decizia CNSC.

În cazul achiziţiei de autobuze au depus oferte doar SC EVOBUS ROMANIA SRL/UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA i SC SOLARIS BUS&COACH SA/SC IAC MANAGEMENT SRL/SC AGER LEASING SA.

Oferta SC EVOBUS ROMANIA SRL/UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA a fost în valoare de 6.768.494,03 euro, iar cea depusă de SC SOLARIS BUS&COACH SA/SC IAC MANAGEMENT SRL/SC AGER LEASI•G SA a fost în valoare de 7.509.996,31 euro.

Conform raportului întocmit de comisia de evaluare rezultă că raportat la criteriul „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” oferta depusă de SC SOLARIS BUS&COACH SA/SC IAC MANAGEMENT SRL/SC AGER LEASING SA a obţinut un punctaj 92,29, iar cea depusă. de SC EVOBUS ROMANIA SRL/UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA un punctaj de 84,42.

Aşa cum am arătat mai sus, din probele administrate în cauză rezultă că pe parcursul derulării procedurii de achiziţie desfăşurată de SC URBIS SA suspectul Cherecheş Cătălin a avut numeroase întâlnirii cu suspectul Tudor Florin Iulian, care era reprezentantul „de facto” al SC IAC MANAGEMENT SRL. De asemenea, rezultă că factorii de evaluare rnodificaţi au fost impuşi tot de către edil.

În cauză s-au încălcat prevederile art. 2 alin. 1 lit. a-c, alin. 2 lit. a, b, d, e, art. 17, art. 38 alin. 1 din OUG 34/2006, însă pentru existenţa infracţiunii trebuie ca îndeplinirea defectuoasă a unui act în exerciţiul atribuţiilor de serviciu sau neîndeplinirea acestuia de către funcţionarul public să aibă ca rezultat producerea unei pagube ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice.

În analiza întrunirii conţinutului constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu ca infracţiune asimilată celor de corupţie care face obiectul analizei se constată că din punct de vedere al laturii obiective nu s-a produs rezultatul infracţiunii.

Având în vedere i deciziile CNSC la care am făcut referire mai sus, chiar i în situaţia în care s-ar fi aprobat punctajul propus de către SC URBIS SA insuşit de Direcţia Investiţii i Servicii Publice-Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice, ulterior Deciziei nr. 1005/C11/915/943, din data de 18.04.2012, a CNSC, oferta depusă de SC SOLARIS BUS&COACH SA/SC •IAC MANAGEMENT SRL/SC AGER LEASING SA ar fi obţinut un punctaj mai mare decât cea depusă de SC EVOBUS ROMANIA SRL/UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA.

SC MHS TRUCK&BUS SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză. Nu se poate stabili dacă în situaţia în care s-ar fi diminuat limita minimă a capacităţii cilindrice cu 1.000 cm3, această societate comercială ar fi depus în final o ofertă în cadrul procedurii de achiziţie organizată de SC URBIS SA.

Pentru aceleaşi considerente, în temeiul art. 16 lit. b Cod procedură penală, urmează a se dispune clasarea cauzei faţă de suspecţii Cherecheş Cătălin, Tudor Florin Iulian i Ciolan Eugen Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în servici• ca infracţiune asimilată celor de corupţie prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.

4. In temeiul art. 16 lit. b Cod procedură penală, urmează a se dispune clasarea cauzei faţă de suspectui Cherecheş Cătălin pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia pe care o indeplineşte, prev. de art. 12 lit. a din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (faptele de la punctul VI din rezoluţie) şi faţă de suspecţii Velea Flaviu Vlad şi şpan Cristian pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia pe care o indeplineşte, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 12 lit. a din Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală ca infracţiuni.

Probele administrate în cauză au relevat faptul că. suspectul Cherecheş Cătălin a achiziţionat „de facto”, prin intermediul suspectului Şpan Cristian, SC INSERV MEDIA SRL (societate care a devenit ulterior SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL) cu suma de 280.000 euro. in cadrul SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL a adus „de facto”, ca aport, în perioada martie-iulie 2013, mai multe sume de bani (108.687 lei la data de 14.06.2013; 118.815 lei la data de 28.06.2013; 122.815 lei la data de 04.07.2013). Totodată, deşi SC TRANSILVANIA REGIONAL MEDIA SRL figura înregistrată pe numele suspectului Velea Flaviu Vlad, de facto suspectul Cherecheş Cătălin avea calitatea de asociat unic.

Pe de o parte, raportându-ne efectiv la efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, s-a stabilit că în cazul SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL sumele de bani aduse ca aport de suspectul Cherecheş Cătălin, au fost folosite de administratorul de drept, suspectul Şpan Cristian, în interesul societăţii. De asemenea, a rezultat că suspectul Cherecheş Cătălin s-a implicat în conducerea activităţii societăţii în ceea ce priveşte partea editorialistică, numirea/demiterea unor persoane anumite funcţii, etc. Nu au rezultat probe concludente care să releve faptul că suspectul Cherecheş Cătălin a efectuat operaţiuni financiare ca acte de comerţ în numele şi pentru SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL, care să intrunească conţinutul constitutiv al infracţiunii prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000. Având în vedere Decizia nr. 700/2017 a Curţii Constituţionale a Românie1, activităţile efectuate de către suspect în cadrul SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL nu pot fi încadrate in categoria operaţiunilor financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia pe care o îndeplinea acesta. Aceeaşi situaţie este şi în cazul SC TRANSILVANIA REGIONAL MEDIA SRL.

Pe de altă parte, din probele existente la dosar, nu a rezultat, dincolo de orice dubiu, că suspecţii Şpan Cristian i Velea Flaviu Vlad au cunoscut faptul că suspectul Cherecheş Cătălin, fiind primar, avea o interdicţie legală de a efectua operaţiuni financiare ca acte de comerţ în calitate de administrator al unei societăţi comerciale. Ceea ce rezultă din probele administrate în cauză este că suspectul Cherecheş Cătălin a lăsat să se inţeleagă faţă de susnurniţii că motivul pentru care nu a dorit să se afle că el este de fapt proprietarul SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL şi SC TRANSILVANIA REGIONAL MEDIA SRL, este unul de natură politică/imagine publică. Nu s-a putut proba în mod cert că suspecţii şpan Cristian şi Velea° Flaviu Vlad au avut percepţia clară că administrarea „de facto” a unei societăţi comerciale prin efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ ar fi atras o sancţiune penală faţă de edil.

În cauză urmează a se dispune, în teme1u1 art. 16 lit. a Cod procedură penală, clasarea cu privire la infracţiunea de dare de mită prev. de art. 255 alin.1 Cod penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi infracţiunea de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal (cu privire Ia aspectele ce fac obiectul procesului verbal de sesizare din oficiu cu numărul 51/P/2013 din data de 08.04.2013, şi anume la cele ce vizează adoptarea HCL 260/2011 referitoare la prelungirea contractului cu SC FLORISAL SA), deoarece faptele nu există.

La data de 24.11.2015 Ciolan Daniel Eugen a formulat plângere penală împotriva SC MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL pentru săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare prev. de art. 268 alin. 2 Cod penal. S-a arătat în esenţă că prin cererea de constituire ca parte civilă din data de 07.10.2015 în dosarul penal 12/P/2013, susscrisa societate comercială susţine că prin introducerea in caietul de sarcini a punctajelor foarte mari pentru caroserie de inox i parbriz cu separaţie mediană au fost defavorizaţi i au pierdut licitaţia.

Analizând plângerea formulată de Ciolan Daniel Eugen, în temeiul art. 16 lit. a Cod procedură penală, urmează a se dispune clasarea pentru săv’ârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare prev. de art. 268 alin. 2 Cod penal, deoarece fapta 1111 există.

SC MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL s-a constituit parte civilă ca urmare a comunicării adresate acesteia de către organele de urmărire penală, având în vedere că se extinsese urmărirea penală faţă de suspectul Puiu Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu ca infracţiune asimilată celor de corupţie i faţă de suspecţii Cherecheş Cătălin i Tudor Florin Iulian pentru săvâxşire infracţiunii de instigare la abuz în serviciu ca infracţiune asimilată celor de corupţie în legătură cu derularea procedurii de achiziţie a autobuzelor i troleibuzelor de către SC URBIS SA.

SC MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL nu a produs sau ticluit nicio probă nereală în scopul de a dovedi existenţa sau săvarşirea vreunei fapte prevăzute de legea penală.

În cauză urmează a se dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa cu numărul 12/P/2013, din data de 03.07.2013, asupra ceasului marca „PATEK PHILIPPE” cu seria 5648983-240 deţinut de suspectul Cherecheş Cătălin, deoarece nu au rezultat probe care să conducă la constatarea că bunul în cauză a fos1 dobândit cu bani proveniţi din vreo activitate infracţională cercetată în prezentul dosar.

Având în vedere prevederile art. 13 din OUG 43/2002, în cauză urmează a se dispune disjungerea faţă de suspectul Puiu Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu ca infracţiune asimilată celor de corupţie în formă continuată prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale prin ordonanţa cu numărul 12/P/2013”, se arată în ordonanță.

”Mi-am susținut nevinovăția, acum o confirmă și ei: DNA a închis dosarul în care sunt cercetat de 6 ani

Vin în fața băimărenilor, astăzi, manifestându-mi din nou încrederea în instituțiile judiciare din România. Mă refer aici, în principal, la Direcția Națională Anticorupție, dar și la celelalte instituții ale statului care se ocupă cu combaterea corupției. După cum bine știți, în 2013, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, mi-a deschis un dosar penal în care eram suspect în mai multe spețe, cum ar fi achiziția de autobuze și troleibuze pe care am făcut-o cu foarte mari eforturi pentru a reabilita sistemul de transport în comun din municipiul Baia Mare, pentru societatea Urbis, achiziția de echipamente pentru locurile de joacă din municipiul Baia Mare, reabilitând 30-40 de locuri de joacă din municipiu, contractele pe care le-am avut cu societățile Rosal și Romprest pentru administrarea zonelor verzi în municipiul Baia Mare. După cum se vede în trecut, această administrare a fost una corectă. Și asta se vede în calitatea de azi, prin prestațiile Serviciului Public Ambient Urban, prestații indoielnice față de ceea ce prestau aceste două societăți la prețuri mult mai scăzute. Relația contractuală cu societatea Drusal, respectiv anumite documente, acte, hotărâri pe care la inițiativa mea, a Consiliului Local le-au luat, proiectul de reabilitare a unor zone din cartierul Vasile Alecsandri, pe proiectul eco-rețele, respectiv achiziția trustului de presă Emaramureș. Pentru aceste contracte, relaționări comerciale, instituționale, pentru care Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, m-a pus sub semnul întrebării. Am fost acuzat de următoarele fapte, pentru care, prin ordonanță de clasare, emisă de către procuror în ziua de 16 iulie 2019, respectivele fapte, cum ar fi abuz în serviciu, luare de mită în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare, acte de comerț incompatibile cu funcția, instigare la abuz în serviciu, respectiv trafic de influență, AU FOST CLASATE.

Pot să vin astăzi în fața dumneavoastră și să vă spun că, după mai bine de 6 ANI DE TORTURĂ, ca să spun așa, prin care s-a analizat toată activitatea mea din primărie, din perioada 2011-2013, dar și activitatea ulterioară, am ajuns acum să constat că procurorii, Direcția Națională Anticorupție, neavând probe, au constatat nevinovăția mea în aceste spețe, respectiv în aceste dosare și cu privire la aceste acuzații.

Bănuiesc că nu mai sunt multe acuzații din perspectiva Codului Penal, în special din perspectiva actelor de corupție, care se puteau face. Am într-un fel mulțumirea că lupta mea n-a fost fără sens, atât pentru mine cât și pentru familia mea, dar în principal, pentru Municipiul Baia Mare. Vreau să constat încă o dată că, într-un final, cu toate plusurile și minusurile, cu toate asperitățile, totuși profesionalismul, bunul simț și buna măsură a celor de la Direcția Națională Anticorupție funcționează. Am ajuns într-o astfel de situație în care, chiar dacă nimeni nu o să îmi dea înapoi timpul, nici nervii, nici sănătatea sau anii de viață irosiți, am satisfacția că vin, ca și nevinovat, CERTIFICAT NEVINOVAT DE CĂTRE DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, în fața dumneavoastră. Bineînțeles că aceste clasări, respectiv anularea acestor acuzații are și un efect asupra celor două dosare care se află pe rolul instanțelor, care au legatură cu aceste cazuri, cu aceste acuzații și, bineînțeles, din septembrie, atunci când vom intra în dezbaterea acestor dosare, lucrurile și acolo vor avea un alt deznodământ.

Dintr-o altă perspectivă, tot în legatură cu această chestiune, pentru că lucrurile acestea m-au făcut într-un fel să nu mă manifest într-un mod foarte public în ceea ce înseamnă viitorul mod în care voi funcționa eu în raport cu municipiul Baia Mare, cu comunitatea băimăreană și cu ceea ce înseamnă atitudinea mea politică și administrativă, vreau să vă comunic că prioritățile mele pentru următorul an, pentru că mai avem un an până la alegerile locale, sunt legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere și finalizarea proiectelor pe care le avem pe infrastructura rutieră, demararea tuturor proiectelor și punerea în operă a proiectelor cu finanțare europeană pe care le avem în contractare. Vorbim de proiecte de 200 de milioane de euro. O altă chestiune foarte importantă este legată de atitudinea pe care municipiul Baia Mare o are față de societatea Vital, societatea Drusal și societatea Urbis și modul în care vom tranșa această relaționare municipiu respectivele societăți comerciale și cetățenii, respectivele societăți comerciale din perspectiva costurilor și a calității. Apoi, dezvoltarea infrastructurii de agrement și demararea, începând cu această lună, a dezvoltării zonei de agrement acvatic pe terenul fostului ștrand municipal.

Este un proiect de aproape 10 milioane de euro pe care îl vom demara în această lună. Vom face prezentarea publică a acestui proiect în zilele următoare și, bineînțeles, o dată cu această investiție majoră, vom face și reabilitarea Stadionului Municipal. Asta din perspectiva sportului, pentru că fotbalul devine o prioritate a municipiului atât la nivel de copii și juniori, dar în principal prin modul în care generăm performanțe pentru echipa mare, cea care se află în subordinea clubului Minaur, respectiv Minerul Baia Mare. O altă prioritate este modernizarea infrastructurii școlare, și din perspectiva dotărilor, dar și din perspectiva condițiilor igienico-sanitare. Nu în ultimul rând, e o chestiune prioritară pentru Baia Mare, din perspectiva infracționalității, dar și din perspectiva socială, mai ales că avem o finanțare pe fonduri europene de 7 milioane de euro: asanarea zonei Craica, Pirită, respectiv Cuprom și reabilitarea socială și a infrastructurii de locuit în zona Ferneziu. Așadar, sunt chestiuni care țin de prioritățile pe care le avem începând de acum până la sfârșitul acestui mandat.

Voi candida pentru un nou mandat, pentru a continua proiectele pe care mi le-am asumat în fața băimărenilor.”, a scris primarul Cherecheș pe Facebook.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina