fbpx

Clarificări importante cu privire la râvnita funcție de ”asistent al judecătorului”

În urma avalanșei de întrebări generate de anunțul de selecție pentru 165 de posturi de asistent al judecătorului,  Consiliul Superior al Magistraturii a emis următoarele clarificări:

1. Referitor la pct. 4 din anunţul de selecţie, menţionăm că, prin sintagma “program de muncă de maxim 8 ore pe zi” se înţelege că expertul în implementare (asistent al judecătorului) va semna un contract individual de muncă cu normă întreagă, respectiv cu o durată a timpului de muncă de 8 ore pe zi, de luni până vineri. Nu este posibilă încheierea unui contract individual de muncă cu fracţiune de normă (durată mai mică a timpului de lucru). Totodată, precizăm că nu există posibilitatea prestării de ore suplimentare (acestea nu pot fi remunerate).

2. Reglementările aplicabile mecanismului de finanţare nu permit în situaţia concretă încheierea unui alt tip de contract decât contract individual de muncă cu persoanele selectate ca experţi în implementare (asistenţi ai judecătorului).

3. Activitatea pe care o va desfăşura expertul în implementare (asistent al judecătorului) în timpul exerciţiului pilot implică adaptarea raporturilor de muncă la regimul juridic general specific aplicabil personalului din cadrul instanţelor judecătoreşti. Contractul individual de muncă va conţine clauze exprese referitoare la imposibilitatea pentru angajat de a derula, pe perioada executării contractului, activităţi specifice profesiilor de: avocat, consilier juridic, notar public, executor judecătoresc, funcţii de demnitate publică alese, numite sau asimilate acestora. De asemenea, se va interzice desfăşurarea de activităţi cu caracter politic.

4. Referitor la regimul incompatibilităţilor, se vor aplica reglementările specifice fiecărei profesii/funcţii exercitate de fiecare candidat în parte (dacă este cazul). Este în sarcina candidatului să se asigure că nu se află într-o situaţie de incompatibilitate conform reglementărilor în vigoare la momentul încheierii contractului individual de muncă.

5. Perioada aferentă contractului de muncă nu este, prin ea însăşi, asimilată vechimii în specialitate în sensul articolului 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată. 6. Aspectele organizatorice privind desfăşurarea etapei evaluării candidaţilor pe bază de interviu vor fi publicate după finalizarea etapei verificării administrative a dosarelor.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns