Cererile la CEDO se vor depune în termen de 4 luni de la 1 august 2021.

Italia a ratificat Protocolul nr. 15 la Convenție, declanșând intrarea sa în vigoare cu privire la toate statele membre ale Consiliului Europei

Miercuri, 21 aprilie 2021, Italia și-a depus instrumentul de ratificare a Protocolului nr. 15 de modificare a Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Această ratificare declanșează intrarea în vigoare a protocolului pentru toate statele membre ale  Consiliului Europei, cu efect de la 1 august 2021.

Protocolul nr. 15 se adaugă la Preambulul Convenției și modifică mai multe dintre dispozițiile sale.

Printre alte modificări, reduce de la șase la patru luni termenul în care cererea poate fi adresată Curții în urma unei decizii interne finale.

Vorbind cu ocazia acestei ratificări, Robert Spano, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, a declarat: „Curtea este bine pregătită pentru intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15. În termen bineînțeles, toate informațiile relevante cu privire la măsurile care vor fi puse în aplicare pentru a asigura o bună funcționare funcționarea activității Curții vor fi postate pe site-ul său web. ”

Protocolul nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte înalte părţi contractante la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „Convenţia”), semnatare ale prezentului protocol,

luând în considerare Declaraţia adoptată în cadrul Conferinţei la nivel înalt privind viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului, desfăşurată la Brighton în perioada 19–20 aprilie 2012, precum şi declaraţiile adoptate în cadrul Conferinţelor de la Interlaken din perioada 18–19 februarie 2010 şi Izmir din perioada 26–27 aprilie 2011;

luând în considerare Avizul nr. 283 (2013) adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 26 aprilie 2013;

considerând că este necesar să se asigure faptul că, în continuare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Curtea”) îşi va juca rolul preeminent în apărarea drepturilor omului în Europa, au convenit asupra celor ce urmează:

Art. 1

La finalul preambulului Convenţiei, se adaugă un considerent nou, cu următorul cuprins:

„Afirmând că înaltelor părţi contractantele le revine responsabilitatea primară, conform principiului subsidiarităţii, de a garanta respectarea drepturilor şi libertăţilor definite în prezenta Convenţie şi protocoalele la aceasta şi că, în acest sens, acestea beneficiază de o marjă de apreciere, sub controlul Curţii Europene a Drepturilor Omului instituite prin prezenta Convenţie,”

Art. 2

 1. La art. 21 din Convenţie, se introduce paragraful 2, care va avea următorul cuprins:

„Candidaţii trebuie să aibă mai puţin de 65 de ani la data până la care lista de trei candidaţi este așteptată de Adunarea Parlamentară, în temeiul art. 22.”

 1. La art. 21 din Convenţie, paragrafele 2 şi 3 devin paragrafele 3 şi, respectiv, 4.
 2. La art. 23 din Convenţie, paragraful 2 se abrogă. La art. 23, paragrafele 3 şi 4 devin paragrafele 2 şi, respectiv, 3.

Art. 3

La art. 30 din Convenţie se elimină cuvintele „în afara cazului în care una dintre părţi se opune la aceasta”.

Art. 4

La art. 35 paragraful 1 din Convenţie, sintagma „într-un termen de 6 luni” se înlocuieşte cu „într-un termen de 4 luni”.

Art. 5

La litera b a alineatului 3 al art. 35 din Convenţie, se elimină cuvintele „şi cu condiţia de a nu respinge pentru acest motiv nicio cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională”.

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 6

 1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare de către înaltele părţi contractante la Convenţie, care îşi pot exprima consimţământul de a fi parte la acesta prin:
 2. semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; ori
 3. semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.
 4. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.

Art. 7

Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care toate înaltele părţi contractante la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi parte la Protocol, în conformitate cu dispoziţiile art. 6.

Art. 8

 1. Modificările aduse prin art. 2 din prezentul Protocol se aplică exclusiv candidaţilor de pe listele prezentate Adunării Parlamentare de către înaltele părţi contractante, în temeiul art. 22 din Convenţie, ulterior intrării în vigoare a prezentului Protocol.
 2. Modificarea adusă prin art. 3 din prezentul Protocol nu se aplică cauzelor pendinte în care una dintre părţi s-a opus, anterior intrării în vigoare a prezentului Protocol, propunerii uneia dintre camerele Curţii de a se desesiza în favoarea Marii Camere.
 3. Art. 4 din prezentul Protocol va intra în vigoare la expirarea unei perioade de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol. Art. 4 din prezentul Protocol nu se aplică cererilor în care decizia definitivă, în sensul art. 35 § 1 din Convenţie, este anterioară datei intrării în vigoare a art. 4 din prezentul Protocol.
 4. Toate celelalte dispoziţii din prezentul Protocol se aplică de la data intrării sale în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 7.

Art. 9

Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi celorlalte înalte părţi contractante la Convenţie:

a. orice semnare;

b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;

c. data intrării în vigoare a prezentului Protocol, conform art. 7; şi

d. orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezentul Protocol.

În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul Protocol.

Încheiat la Strasbourg, la 24 iunie 2013, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei şi celorlalte înalte părţi contractante la Convenţie.

Comments

comentarii

Bacalaureatul 2024 începe luni, 17 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. Peste 134.000 de candidaţi înscrişi în sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului vor susține proba orală la Limba şi literatura română.... Citește mai mult
Legendele tenisului mondial Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep şi Andrei Pavel, au făcut show, sâmbătă, într-un meci de dublu care i-a încântat pe spectatorii prezenți la Sports Festival.... Citește mai mult

Lasă un răspuns