fbpx

JURIDICE-LEGISLAȚIE

Guvernul sesizează CCR pe motiv că sunt discriminați violatorii de minori prin imprescriptibilitatea răspunderii penale

Guvernul a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Legea prin care se introduc pedepse mai aspre pentru infracțiunile sexuale asupra minorilor, motivând că sunt discriminați autorii acestor infracțiuni prin imprescriptibilitatea răspunderii penale. Redăm mai jos sesizarea, fără alte comentarii. Sesizarea Guvernului: ”Legea, în forma adoptată de Camera Deputaţilor, ridică unele probleme de constituţionalitate, după cum urmează: Pct. 1 şi 2 ale art.I al Legii prevăd modificarea art. 153 din Codul penal, privind prescripţia răspunderii penale şi art. 154 privind termenele de prescripţie a răspunderii penale, în sensul instituirii imprescriptibilităţii răspunderii penale pentru faptele de viol (art. 218 din Codul penal) …

Citește mai mult

Cum motivează Guvernul imposibilitatea dublării alocațiilor pentru copii

Cheltuielile bugetare alocate combaterii Covid-19 țin în loc dublarea alocațiilor promisă, potrivit preambulului la OUG 123/2020. Prin O.U.G. nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, publicată în Monitirul Oficial nr 688 din 31 iulie 2020, Guvernul a sacrificat dublarea alocațiilor motivând că ,,din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite atât cheltuielile pentru susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, (…) în acest context, majorarea alocaţiei de stat pentru copii din luna august 2020, cu un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde lei …

Citește mai mult

Motivare dezlegare de drept privind atacarea hotărârilor privind contracte administrative-achiziții publice

Motivare dezlegare de drept privind atacarea la complete sau secțiii specializate a hotărârilor pronunţate în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative: ”termenele şi soluţiile reglementate în procedura de drept comun din materie civilă nu pot fi considerate compatibile cu celelalte dispoziţii speciale ale Legii nr. 101/2016.” Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ a decis în 18 mai că ”Hotărârea pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanţa ierarhic superioară – secţia …

Citește mai mult

De ce nu poate procurorul șef SIIJ să retragă căile de atac exercitate de alte parchete. Motivarea CCR

Judecătorii Curții Constituționale au motivat Decizia nr.547/2020 prin care au declarat neconstituțională prevederea din Legea de organizare judiciară ce dădea dreptul procurorului șef SIIJ să retragă căile de atac exercitate de alte parchete în dosare cu magistrați trimiși în judecată. Sesizarea CCR a fost făcută în dosarul în care judecătorul Damian Dolache din Prahova a rămas cu amânarea pedepsei de 10 luni închisoare pentru că a condus băut, după ce șefa SIIJ Adina Florea a retras apelul. Până în prezent, o cale de atac promovată de către un parchet din țară într-un dosar în care era inculpat un magistrat pentru …

Citește mai mult

CCR explică de ce e neconstituțională obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane

CCR a motivat Decizia prin care a declarat neconstituțională prevederea din Codul de procedură penală referitoare la obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane. Curtea Constituțională a fost sesizată în acest caz de către cunoscutul judecător Horațius Dumbravă în cadrul unui dosar penal de la Înalta Curte, ce nu apare pe portalul instanțelor. Extras din motivare: ”Analizând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea observă că dispozițiile art.1461 – Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane sunt cuprinse în capitolul IV – Metode speciale de supraveghere sau cercetare din titlul IV – Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii din …

Citește mai mult

Modificarea Legii nr. 50/1991 cu privire la închiderea balcoanelor intră în vigoare azi

Conform noilor prevederi, se pot închide balcoane la parterul blocurilor cu acordul asociației de proprietari dat în formă autentică. Conform legii modificatoare (Legea nr. 149/2020 publicată în M.Of. nr. 658 din 24 iulie 2020), la articolul 7, după alineatul (20^7), se introduce un nou alineat, alineatul (20^8), cu următorul cuprins: “(20^8) Cu acordul asociaţiei de proprietari se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcţiei se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi pentru siguranţa şi sănătatea celor care locuiesc în apartamentul …

Citește mai mult

Noua lege de acordare gratuită a măștilor de protecție intră în vigoare luni, 27 iulie

Statul le va repartiza gratuit 30 de măști în fiecare lună asistaților social, persoanelor cu handicap și pensionarilor cu venituri inferioare sumei de 1000 de lei. Legea nr. 146/2020 privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19, publicată în M.Of.nr. 658 din 24 iulie 2020 prevede că se acordă gratuit un set de 30 de măşti de protecţie, lunar, pentru: a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii …

Citește mai mult

Din 25 iulie, amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă drepturile persoanelor cu handicap

Legea prin care se introduc amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă drepturile persoanelor cu handicap intră în vigoare în 25 iulie. Legea nr. 145 din 22 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020, prevede la articolul 100: (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează: a) nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; b) nerespectarea dispozițiilor art. 16-22, art. 23 alin. (1), (2) și (4), art. 24 alin. (1)-(6), art. 27 alin. …

Citește mai mult

Adio acte certificate de avocați după ce Uniunea Notarilor s-a opus proiectului de lege! Au rămas unele atribuții noi

Proiectul de lege care a pus pe jar Uniunea Notarilor Publici a fost modificat radical, iar noțiunea de acte certificate de avocat nu mai apare deloc.  Senatul a adoptat proiectul cu modificări la 5 legi în care se introduc atribuții pentru avocați. Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §1 se completeaza dupa cum urmeaza: La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins: „(4) In absența comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociației familiale, semnatura …

Citește mai mult

RIL admis: Acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate

Completul pentru soluționarea RIL de la ÎCCJ a decis: Acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite, îmbracă natura juridică a unui conflict de muncă. Decizia nr.15  în dosarul nr.1048/1/2020: ”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că: Acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care …

Citește mai mult