fbpx

JURIDICE-LEGISLAȚIE

Lege: ”Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată poate continua doar în situații excepționale”

Camera Deputaților a adoptat, astăzi, un proiect de lege care prevede că ”pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, activitatea de judecată poate continua doar în situații excepționale”. Proiectul merge în Senat, care este cameră decizională. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară a fost inițiată de senatorului PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției. Proiectul a primit aviz favorabil de la Consiliul Superior al Magistarturii, dar cu observații de care deputații nu au ținut cont. Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege în forma de mai jos: ”Articol unic. – După articolul 11 …

Citește mai mult

Lege adoptată azi: Nu se executată silit în materie civilă prin poprire până la 1 septembrie!

O lege adoptată azi în Camera Deputaților și trimisă la promulgare prevede că nu se declanșează măsuri de executare silită în materie civilă prin poprire până la data de 1 septembrie 2020. Creanțele provenite din sentințe penale se execută. Legea pentru aprobarea OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale conține următoarea prevedere: ”După articolul XVII se introduce un nou articol, art. XVIII, cu următorul cuprins: „Art. XVIII. – Se suspendă măsurile de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele civile și comerciale declanșate după instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Nu se declanșează măsuri de executare silită în …

Citește mai mult

CCR arată ce varză au făcut Parlamentul și Guvernul cu prelungirea mandatelor primarilor

Două decizii ale Curții Constituționale de azi arată că Parlamentul și Guvernul au făcut varză prelungirea mandatelor primarilor: ”Paralelism legislativ nepermis” în cazul unei legi, iar în cazul celei de-a doua ”Parlamentului îi revenea obligaţia constituţională de a respinge ordonanţa de urgenţă astfel adoptată, şi nu de a o aproba” ”În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile Legii privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale sunt neconstituţionale. În esenţă, Curtea a constatat că dispoziţiile Legii privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale consacră un paralelism legislativ nepermis, având în vedere …

Citește mai mult

Jandarmeria propune lege prin care se interzic protestele care ”perturbă activitatea normală a instituțiilor publice”

Un grup de lucru din Jandarmeria Română a conceput un proiect de lege cu un text ambiguu și interpretabil, prin care se interzic protestele de mai multe feluri, cum ar fi cele care ”perturbă activitatea normală a instituțiilor publice”. Adică să nu mai perturbăm pe guvernanți de la munca lor asiduă? Proiectul final al Legii privind manifestările publice a fost prezentat de Radio Europa Liberă România.  ”Prezenta lege stabilește modul de organizare și desfășurare a manifestărilor publice precum și participarea la acestea, în scopul exercitării drepturilor cetățenilor garantate prin Constituția României.”, se arată în primul articol al legii. La capitolul …

Citește mai mult

CCR a declarat neconstituțional articolul din CPP privind dreptul martorului de a nu se acuza

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul din Codul de procedură penală privind dreptul martorului de a nu se acuza. Plenul Curții Constituționale,a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.114 alin.(2) și art.118 din Codul de procedură penală, art.246 și art.248 din Codul penal din 1969, art.297 alin.(l) din Codul penal și art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, a decis: ”1. Cu unanimitate de voturi, – a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 și art.248 din Codul penal din 1969, precum și ale art.297 alin.(1) …

Citește mai mult

CCR arată cum s-a creat paralelism legislativ între Parlament și Guvern. Acesta e Statul paralel?

Curtea Constituțională arată în motivarea Deciziei nr.155/2020 referitoare la neconstituționalitatea dispoziţiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor cum acest act normativ este paralel cu OUG 37/2020, adoptat cu puțin timp înainte. Adică cele două acte normative conțin cam același lucru, generând paralelism legislativ. Legea a fost inițiată de parlamentari PSD. Extras din motivare: ”Curtea reține că, așa cum rezultă din titlul acesteia și din expunerea de motive, legea criticată are ca obiect de reglementare suspendarea temporară, până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, a obligației de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor aferente împrumuturilor …

Citește mai mult

A intrat în vigoare Legea privind acordarea ajutorului financiar pentru plata bonelor

Astăzi, 31 mai, a intrat în vigoare Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Puteți primi pentru fiecare copil de vârstă preșcolară între 250 și la 710 lei, în funcție de veniturile nete lunare pe membru de familie. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 31 martie, dar s-a specificat la ultimul articol că intră în vigoare la 60 zile de la data publicării. Legea nr.35/2020 CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. – Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare, de către autoritățile administrației publice locale, a unui …

Citește mai mult

Dovada plângerii împotriva amenzii rutiere se face și cu extras de pe portalul instanțelor de judecată

Dovada plângerii împotriva amenzii rutiere se face acum și cu extras de pe portalul instanțelor de judecată în urma modificărilor la Codul Rutier. Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 a intrat în vigoare ieri.  OUG 83/2020 Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, …

Citește mai mult

Avocatul Poporului critică faptul că ministrul Sănătății restrânge drepturi și libertăți prin ordine

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională, precizând că ”restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor de către un membru al puterii executive, contravine atât principiului securităţii juridice, cât şi principiului legalităţii restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi” Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile menționate sunt neconstituționale, în …

Citește mai mult

ICCJ: Răspunzi penal dacă dai mașina unei persoane băute doar dacă are peste 0,8 în sânge

ICCJ a stabilit că cel care își încredintează autovehicului unei perdoane băute răspunde penal, conform art.335 alin. 3 din Codul penal, doar dacă cel care conduce are alcoolemie peste 0,8 in sànge. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție: Decizia nr.14  în dosarul nr.21/1/2020: “Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr.918/271/2019, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei …

Citește mai mult