fbpx

JURIDICE-LEGISLAȚIE

Lămuriri esențiale despre noutățile din Legea privind publicitatea mobiliară de la inițiatorul modificărilor

În contextul unor dezbateri intense în ultima vreme, în special în rândul avocaților, cu privire la Registrul Național de Publicitate Mobiliară, senatorul Șerban Nicolae, de profesie avocat, inițiator al legii 196/2020 de modificare a Legii privind publicitate mobiliară, intrată recent în vigoare, a adus lămuriri importante: Prin Legea nr. 196/2020 s-au adus mai multe modificări Legii nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară. Având în vedere unele dezbateri și opinii exprimate cu privire la interpretarea și aplicarea art. 4 alin. (3), astfel cum a rezultat în urma modificării, în sprijinul confruntării de idei și pentru identificarea soluțiilor optime, în calitate de inițiator …

Citește mai mult

Modificări la Legea privind calitatea în construcţii

Consultanţii și supervizorii din domeniul construcţiilor vor răspunde solidar cu dirigintele de şantier pentru calitatea construcției. Prin Legea nr. 204/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 858 din 18 septembrie 2020, s-au introdus, în categoria factorilor implicați în asigurarea calității construcțiilor, două noi categorii: consultanţii și supervizorii . Consultanţii sau supervizorii din domeniul construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, obligaţii care se completează cu prevederile generale şi specifice ale contractelor: a) angajarea de specialişti atestaţi şi/sau autorizaţi în toate domeniile de consultanţă pentru care au …

Citește mai mult

Propunere de modificare a Codului rutier în sprijinul celor din diasporă

Modificările vin în sprijinul românilor din străinătate și vizează reînnoirea permisului de conducere și verificarea ITP. Se propune ca interdicția de a circula pe drumurile publice și aplicarea măsurilor sancționatorii corespunzătoare pentru un vehicul căruia i-a expirat termenul de valabilitate a inspecției tehnice periodice să opereze după 24 de ore de la intrarea prin punctul de control al trecerii frontierei. Astfel, deținătorul vehiculului, de bună credință și împiedicat în mod obiectiv să-și îndeplinească ohligația legală, are posibilitatea de a efectua intrarea în legalitate, fără a fi sancționat. În fapt, elemental esențial este dat de necesitatea de a circula pe drumurile …

Citește mai mult

Dezlegare de drept cu privire la căile de atac ale hotărârilor ce au ca obiect erori judiciare

Cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu sunt supuse recursului. Minuta deciziei nr.54 în dosarul nr.1228/1/2020 Completul pt. dezlegarea unor chestiuni de drept Admite sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I civilă, în dosarul nr. 21840/3/2016, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt …

Citește mai mult

RIL inadmisibil cu privire la gratuitatea sau tarifarea comunicării informațiilor de interes public în format electronic

ÎCCJ a respins ca inadmisibil recursul în interesul legii (RIL) cu privire la gratuitatea sau tarifarea documentelor cu informații de interes public comunicate de către autorități. Minuta deciziei nr. 20/14.09.2020: ”Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la următoarea problemă: „Comunicarea informaţiilor de interes public în format electronic se realizează contra cost sau gratuit ?”. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 septembrie 2020.” În sesizarea transmisă de către Curtea de Apel Brașov au fost aduse următoarele …

Citește mai mult

RIL admis cu privire la termenul de prescripție în materie fiscală

Termenul de 5 ani de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit şi accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil. Minuta deciziei nr. 21/14.09.2020 Completul pentru soluţionarea R.I.L.: ”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de 5 …

Citește mai mult

RIL admis referitoar la suspendarea dizolvării sau lichidării persoanelor juridice

ICCJ a pronuntat Decizia recurs în interesul legii nr.18 în dosarul nr.459/1/2020 din data de 7 septembrie 2020 cu privire la art. 493 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură penală. În ședința din 7 septembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii a admis un recurs în interesul legii, stabilindu-se că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală: ,,Interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice nu vizează şi dizolvarea, respectiv lichidarea în procedura falimentului prevăzută …

Citește mai mult

Veste bună pentru toți cei care au de înmatriculat mașina sau de ridicat permisul de conducere

OUG nr. 152 din 31 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, a completat Codul Rutier cu un articol prin care se prevede plata tarifelor pentru înmatricularea mașinilor și pentru permise de conducere prin mai multe metode, inclusiv online. Potrivit OUG 152/2020, articolul 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Autoritățile competente să realizeze operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a permiselor de conducere încasează: a) tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau …

Citește mai mult

ÎCCJ trebuie să lămurească două chestiuni privind actele juridice atestate de avocat

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă de la ÎCCJ a fost sesizat de către Tribunalul București pentru a răspunde la următoarele întrebări: a) Dacă anterior datei de 29.05.2018, când, conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 325/17 februarie 2018, a fost pus în functiune Registrul national al actelor atestate de avocat, prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51/1995 (r3) privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat era conform legii un registru public; b) Dacă dispoziţiile art.3 alin.(1) lit.c din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei …

Citește mai mult

Utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

Din 21 august, este în vigoare Ordonanța de urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism. ”Una dintre modalitățile de punere în aplicare la nivelul administrației publice a măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, presupune extinderea cadrului legal necesar utilizării și recunoașterii semnăturii electronice și a documentelor electronice elaborate de specialiști în domeniile construcții, arhitectură și urbanism și posibilității de depunere exclusiv electronică a documentațiilor la autoritățile administrației publice locale …

Citește mai mult