fbpx
Acasă » PROCESE » Cătălin Cherecheș vrea să scoată la iveală un alt Protocol, între DNA și INEC, despre care s-a vorbit în alt caz

Cătălin Cherecheș vrea să scoată la iveală un alt Protocol, între DNA și INEC, despre care s-a vorbit în alt caz

După ce în ultima vreme au fost declasificate protocoale secrete între PÎCCJ-SRI și CSM-SRI, primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, vrea să scoată la iveală un alt Protocol, între DNA și INEC (Institutul Naționale de Expertize Criminalistice), care ar însemna o colaborare și între DNA Cluj și Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice (LIEC) Cluj. Despre protocolul INEC-DNA a vorbit un expert audiat ca martor acum câțiva ani la Curtea de Apel Brașov. Tribunalul Cluj poate să determine o nouă declasificare de interes.

La termenul de judecată din 9 mai, primarul Cătălin Cherecheș, prin avocatul Alexandru Rîșniță, a solicitat instanței Tribunalului Cluj încuviințarea unor cereri în probațiune și, pe cale de consecință, să dispună:

  1. Emiterea unei adrese către D.N.A. – S.T. Cluj pentru a comunica în ce măsură între D.N.A., respectiv D.N.A. – S.T. Cluj şi I.N.E.C., respectiv L.I.E.C. Cluj, a existat sau există un protocol de cooperare interinstituţională, iar în caz afirmativ, dacă prevederile protocolului de cooperare au fost valorificate în prezentul dosar, începând cu data de 17.12.2015 și până la data de 29.03.2018;
  2. Emiterea unei adrese către S.R.I. pentru a comunica în ce măsură între S.R.I. și I.N.E.C, respectiv L.I.E.C. Cluj, a existat sau există un protocol de cooperare interinstituțională, iar în caz afirmativ, dacă prevederile protocolului de cooperare au fost valorificate în prezentul dosar, începând cu data de 17.12.2015 și până la data de 29.03.2018;
  3. Emiterea unei adrese către I.N.E.C., respectiv L.I.E.C. Cluj, pentru a ne comunica în ce măsură între aceste instituții și D.N.A., D.N.A. – S.T. Cluj și S.R.I. a existat sau există un protocol de cooperare interinstituțională, iar în caz afirmativ, dacă prevederile protocolului de cooperare au fost valorificate în prezentul dosar, începând cu data de 17.12.2015 și până la data de 29.03.2018.

Solicitarea se fundamentează pe următoarele considerente:  ”Ab initio, dorim să subliniem rolul esențial al procedeului probatoriu al expertizei în soluționarea cauzelor deduse judecății. Deseori, instanța apelează la concursul experților, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt esențiale în economia cauzei, fiind necesare cunoștințe care exced sferei de pregătire a unui jurist.

De asemenea, subliniem faptul că de modul în care expertul îşi îndeplineşte atribuţiile depinde adoptarea unei soluţii legale şi temeinice de către instanța de judecată. Această aserțiune are la bază un argument foarte clar – expertiza pe care acesta o efectuează contribuie sau ar trebui în concret să contribuie la aflarea adevărului în cauză. În acest context, considerăm că independenţa şi imparţialitatea expertului sunt valori menite să asigure calitatea raportului de expertiză pentru ca magistratul să poată stabili adevărul şi pe baza concluziilor acestuia.

În contextul devoalării recente a numeroaselor protocoale existente între instituții cheie ale statului, considerăm că solicitările noastre sunt mai mult decât justificate. La momentul actual, în opinia noastră, există suspiciuni cu privire la obiectivitatea concluziilor raportului de expertiză, suspiciuni care pot fi îndepărtate doar prin efectuarea adreselor solicitate și a comunicării de către destinatari a informațiilor cerute.

În susținerea solicitărilor noastre facem trimitere și la cele două documente anexate prezentului memoriu – Răspunsul I.N.E.C. din data de 11.11.2011; Declarația martorului Pop Gheorghe (expert) din data de 21.10.2011 din dosarul nr. 6367/3/2010, judecat de către Curtea de Apel Brașov.

În concret, în cuprinsul răspunsului I.N.E.C. se arată că ,,nu există niciun protocol încheiat între Insitutul Național de Expertize Criminalistice și Direcția Națională Anticorupție cu privire la efectuarea de expertize criminalistice sau de altă natură.”

Cu toate acestea, răspunsul este contrazis de mai multe persoane care indică în mod clar existența unui protocol între cele două instituții. În concret, prin declarația dlui. Pop Gheorghe, audiat de Curtea de Apel Brașov în ședința publică din data de 21.10.2011 în scopul de a oferi informații privitoare la expertiza efectuată de acesta, se certifică faptul că ,,După efectuarea raportului nr. 88/2011 a intervenit un protocol între D.N.A. și I.N.E.C. cu privire la procedurile de urmat în cadrul efectuării expertizelor privind autenticitatea înregistrărilor, respectiv la modalitatea de lucru în cazul echipamentelor utilizate la efectuarea înregistrărilor.

Aceeași concluzie este susținută și de alegațiile reprezentantului Ministerului Public în cadrul ședinței publice din data de 30.06.2017, în dosarul nr. 278/1/2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Astfel, în fața completului compus din dna. Lavinia Valeria Lefterache, Luciana Mera și Lucia Rog, procurorul arată că ,,În ceea ce privește susținerea apărării referitoare la expertul Pop, în sensul că datorită faptului că ar fi încheiat un protocol la nivelul anterior care se referă la anumite proceduri de efectuare, consideră că aceste aspecte nu sunt în măsură să-i afecteze imparțialitatea expertului. Susține că acel protocol se referă la anumite proceduri de efectuare și nicidecum nu impietează activitățile expertului.” Menționăm că aceste susțineri pot fi regăsite la pag. 9 și 10 ale încheierii de ședință.

În acest context, considerăm că este mai mult decât plauzibilă existența acestor protocoale dat fiind faptul că inclusiv un procuror a recunoscut în ședință publică acest aspect. Astfel, se reconfirmă că expertizele criminalistice realizate de către I.N.E.C. asupra materialelor audio-video produse de către D.N.A. nu se efectuează conform unor standarde sau proceduri internaționale publice, transparente, validate științific, ci în baza unor alte proceduri, necunoscute, impuse I.N.E.C. de către D.N.A.

Referitor la protocolul cu S.R.I. facem trimitere și la art. 17 alin. (3) din Protocolul încheiat între S.R.I. și P.Î.C.C.J. în cuprinsul căruia se arată că S.R.I. a încheiat protocoale cu alte instituții, una dintre acestea putând fi chiar I.N.E.C.

În concluzie, raportat la garanțiile de independență și imparțialitate pe care trebuie să le ofere expertul față de reprezentantul Parchetului, pe de o parte, și inculpat, pe de altă parte, considerăm că este absolut necesară emiterea adreselor menționate. Posibilitatea existenței protocoalelor la care facem trimitere împietează asupra obiectivității concluziilor exprimate de expert prin raportul de expertiză. Acest neajuns este extrem de important dat fiind faptul că rezultatul interacţiunii expertului cu judecătorul este obţinerea unor informaţii riguroase pentru luarea unei soluţii legale şi temeinice şi legitimarea acţiunii judiciare în ochii justiţiabililor.”

Urmează ca judecătorul de la Tribunalul Cluj să se pronunțe asupra solicitării de a emite adresele către INEC, DNA și SRI la termenul de judecată viiitor, din 6 iunie.

În dosarul lui Cherecheș a fost efectuată de către LIEC Cluj o expertiză criminalistică cu privire la înregistrările predate de denunțătorul Cristian Șpan la DNA. S-au depus și obiecțiuni la expertiză din partea expertului parte Cătălin Grigoraș, despre care vom reveni.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns