fbpx

Blonda de la medicină scapă de închisoare cu executare, magistrații de la Curtea de Apel Iași reducându-i pedeapsa

Ștefan Ioana, studenta care a sustras cardul prietenei sale și care a fost condamnată de către prima instanță la pedeapsa de 4 ani și 2 luni de închisoare, a înduplecat magistrații care au judecat apelul și a obținut o pedeapsă redusă, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere.

Judecătorul de la fond a reținut la momentul la care a individualizat pedeapsa următoarele:

”Periculozitatea inculpatei  este rezultatul modalității în care aceasta a înțeles să săvârșească faptele ce i se impută, dar și a lipsei unor  repere morale având în vedere ușurința cu care a încălcat normele legale și de conviețuire socială. Astfel,  deși inculpata era studentă la data săvârșirii faptelor și provenea dintr-o familie fără probleme, aspecte ce ar fi trebuit să conducă la presupunerea că are principii sănătoase de viață, instanța remarcă contrarietatea acestora în raport cu faptele de natură penală comise de aceasta,  săvârșite cu scopul deloc nobil de a câștiga o  sumă de bani din activități ilicite, cu nesocotirea bunului simț, dar și a relației de prietenie cu persoana vătămată.

Instanța subliniază că nimănui nu îi este permis să săvârșească fapte penale  în scopul de a obține cât mai facil câștiguri financiare și nici de a aduce atingere relațiilor sociale privind înfăptuirea justiției .

Totodată instanța exclude acordarea de circumstanțe atenuante inculpatei. Nicio împrejurare extrasă din probele cauzei nu este de natură să antameze reținerea vreunei circumstanțe atenuante, prevăzute de art. 75 Cod penal.

Nu poate fi ignorată atitudinea inculpatei care pe tot parcursul procesului penal nu a recunoscut săvârșirea faptelor și nu a manifestat regret față de cele petrecute.

Pe de altă parte, în ceea ce privește circumstanțele personale ale inculpatei, instanța va avea în vedere că aceasta nu are antecedente penale, are în prezent 25 ani, iar  la data comiterii faptelor avea 21 ani,  era studentă, însă pe parcursul procesului nu  a făcut demersuri pentru repararea pagubei suferite de prietena sa, partea civilă C.L.G.

Valorificând toate elementele decurgând din limitele de pedeapsă prevăzute de  textele de incriminare, dispozițiile părții  generale  a  Codului penal și regimul de  sancționare a infracțiunii săvârșite, gradul de pericol social concret ridicat pe care-l reprezintă, urmările produse, ținând cont și de întreaga situație de fapt reținută în sarcina inculpatei, precum și de circumstanțele personale,  instanța  va stabili câte o pedeapsă principală cu închisoarea pentru fiecare dintre infracțiunile probate, la nivelul care sa îndreptățească aprecierea ca aceasta este o măsură de constrângere, dar și un mijloc de reeducare eficient, răspunzând astfel dezideratelor înscrise în art. 74 Cod penal.

Față de aceste considerente, având în vedere și lipsa antecedentelor penale, vârsta inculpatei , instanța îi va aplica  câte  o pedeapsă  cu închisoarea orientată  spre limita minimă în cazul infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod ilegal acces ilegal la un sistem informatic și influențarea declarațiilor .

Și cu privire la infracțiunea de furt, având în vedere atitudinea procesuală a acesteia, lipsa cooperării cu organele judiciare, prejudiciul nefiind acoperit, instanța se va orienta către pedeapsa închisorii –minimul prevăzut de lege, deși în lege este prevăzută alternativ și pedeapsa amenzii. Această orientare este pe deplin corespondentă și  principiului umanismului dreptului penal, fiind expresia concepției că pedeapsa penală nu poate fi considerată drept o simplă retribuire („rău pentru rău”), ci trebuie văzută în consonanță cu valențele sale educative, astfel încât scopul pedepsei  să fie atins.

În consecință, în baza dispozițiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, instanța va  condamna pe inculpata Ș.I.A, la următoarele pedepse:

• 2 (doi ) ani și 6 (șase) luni închisoare , pentru săvârșirea  infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod ilegal,  faptă prev. și ped. de art. 250 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, pe lângă care se va aplica pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal pe o durată de 2 (doi) ani.

• 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360 alin 1,  2 și 3 Cod Penal,  cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, pe lângă care se va  aplica pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal pe o durată de 2 (doi ) ani.

• 2 (doi ) ani  închisoare închisoare, pentru săvârșirea  infracțiunii de influențarea declarațiilor,  faptă prev. și ped. de art. 272 alin. 1 Cod penal, pe lângă care se va aplica pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal pe o durată de 2 (doi) ani.

• 6 (șase) luni închisoare închisoare, pentru săvârșirea  infracțiunii de furt,  faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1 Cod penal.

Având in vedere că  faptele anterior menționate, pentru care s-a stabilit pedeapsa închisorii, au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni , instanța va  dispune ca inculpata  să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare, pe lângă care va  aplica sporul de 1 (un) an și 8 luni  închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse  stabilite; total pedeapsă rezultantă stabilită pentru inculpata Ș.I.: 4 (patru) ani și  2 (două) luni închisoare .

Raportat la cuantumul pedepsei rezultante, instanța reține că nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 Cod penal.”

Tânăra a înțeles, între timp, că atitudinea sa nu a fost chiar potrivită, astfel încât, a achitat prejudiciul cauzat prietenei sale și inclusiv costurile expertizelor efectuate în cauză și onorariile avocațiale, determinând astfel instanța de apel să rețină în favoarea sa circumstanțe atenuante care au dus la reducerea pedepselor aplicate.

În total, Ioana Ștefan a achitat suma de 2000 de euro și suma de 16.500 de lei.

Solutia pe scurt din apel:

1.În baza art. 421 pct.2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelul formulat de inculpata ȘTEFAN IOANA ALEXANDRA împotriva Sentinţei penale nr.473/30.06.2020 pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 9696/99/2017, pe care o desființează în parte în latură penală și civilă Rejudecând cauza : Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 4 ani și 2 luni închisoare aplicată inculpatei ȘTEFAN IOANA ALEXANDRA prin sentița penală apelată în pedepsele componente de: • 2 (doi ) ani şi 6 (șase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod ilegal, faptă prev. și ped. de art. 250 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. • 2 (doi) ani și 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. şi ped. de art. 360 alin 1, 2 și 3 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. • 2 (doi ) ani închisoare închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. 272 alin. 1 Cod penal. • 6 (șase) luni închisoare închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1 Cod penal. cu înlăturarea sporului de 1 an și 8 luni închisoare.

Reține circumstanța atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal în cazul infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod ilegal, faptă prev. și ped. de art. 250 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Reduce de la 2 ani și 6 luni închisoare la 1 an și 4 luni închisoare cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatei pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod ilegal, faptă prev. și ped. de art. 250 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, art. 79 alin. 3 Cod penal. Reduce de la 2 ani și 6 luni închisoare la 2 ani închisoare cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatei pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. şi ped. de art. 360 alin 1, 2 și 3 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Reduce de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatei pentru săvârșirea infracțiunii de influențarea declarațiilor, faptă prev. și ped. de art. 272 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal recontopeşte cele 4 pedepse cu închisoarea aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv cu 11 luni și 10 zile închisoare, rezultând o pedeapsă principală finală de 2 ani, 11 luni și 10 zile închisoare. Înlătură din sentința penală apelată dispoziția de executare în regim de detenție a pedepsei principale rezultante aplicate inculpatei. În baza art. 91 alin. 1 lit. a-d C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale rezultante aplicate prin prezenta decizie penală în sarcina inculpatei ȘTEFAN IOANA ALEXANDRA pe durata unei perioade de 3 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru inculpată, conform art. 92 alin. 1 C.pen., şi care, potrivit art. 92 alin. 2 C.pen., se calculeaza de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri penale. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obliga pe inculpată ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lui; c) să anunţe Serviciul de Probaţiune Iaşi, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Iaşi schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Iaşi informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze cel puţin un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Iaşi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., obliga pe inculpată ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o munca neremunerata în folosul comunitaţii pe o perioada de 90 de zile lucrătoare, activitate care se va desfaşura fie la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași fie la Consiliul Local Iași-Spitalul Clinic de Recuperare Iași. Un exemplar al prezentei sentinţe penale va fi trimis Serviciului de Probaţiune Iaşi. În baza art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., referitoare la posibilitatea revocarii beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere în caz de savârşire a vreunei infracţiuni ori de nerespectare a masurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă ori stabilite de lege sau a nerespectarii integrale a obligaţiilor civile.

Constată achitate de către inculpată în cursul judecății apelului sumele la plata cărora a fost obligată inculpata prin sentința penală apelată către partea civilă Coca Lucia Georgiana, respectiv: 2000 euro (echivalent în lei la data pronunțării hotărârii) cu titlu de daune morale, 5500 lei, reprezentând daune materiale, 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de aceasta în cursul procesului penal (urmărire penală și judecată în primă instanță), constând în onorariile avocațiale. Constată achitată de către inculpată în cursul judecății apelului suma de 6200 lei la plata căreia a fost obligată inculpata prin sentința penală apelată către expertul Aflori Cristian cu titlu de diferență onorariu expertiză tehnică informatică. Constată achitată de către inculpată în cursul judecății apelului suma de 1800 lei reclamată de partea civilă Coca Lucia Georgiana cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de aceasta în cursul judecății apelului cu titlu de onorariu avocat, conform chitanțelor nr. 867/03.11.2020 și 878/01.01.2021. Menţine celelalte dispoziții ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în ședință publică, azi, 15.02.2021.
Document: Hotarâre  113/2021  15.02.2021

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns