Acasă » SISTEMUL JUDICIAR » Bilanțul pe 2017 al DIICOT Cluj: Mai puține cauze soluționate și o valoare mai mare a bunurillor indisponibilizate

Bilanțul pe 2017 al DIICOT Cluj: Mai puține cauze soluționate și o valoare mai mare a bunurillor indisponibilizate

Bilanțul pe 2017 al DIICOT-Serviciul Teritorial Cluj arată că au fost soluționate un număr de 126 cauze față de 187 cauze în anul 2016 ( scădere cu 32,62%), cu 286 inculpați trimiși în judecată, față de 404 în 2016 (scădere cu 29,21%). Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluțonate în cursul anului 2017 a fost de peste 2,5 milioane lei, mai mult de dublu față de 2016.

Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de 1.665 cauze, din care 855 nou înregistrate în perioada de referință, față de 1.593 cauze în 2016, din care 1016 nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creştere cu 4,52% și o scădere cu 15,85% privind cauze nou înregistrate fa܊ă de anul 2016.

În cadrul serviciului, în 2017 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 10 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de 167 față de 100 în 2016.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate 678 cauze fa܊ă de 783 cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de 105 cauze, reprezentând o scădere cu 13,41% fa܊ă de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este 68 cauze în 2017, fa܊ă de 49 cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu 38,77% în 2017.

În cursului anului 2017 într-un număr de 446 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 572 cauze în anul 2016, reprezentând o scădere cu 22,03%, iar un număr de 232 cauze au fost declinate sau reunite, față de 211 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creştere cu 9,95% față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 867  persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate 892 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,80%.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la 810 cauze la finele anului 2016 la 987 cauze, reprezentând o creştere cu 21,85% și o medie de 99 cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate 987 , din totalul cauzelor de soluționat 1.665 este de 59,28 % față de anul 2016, când a fost de 50,85%, ceea ce reprezintă o creştere de 8,43%.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 126 cauze față de 187 cauze în anul 2016 ( scădere cu 32,62%), cu 286 inculpați trimiși în judecată, față de 404 inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu 29,21%) dintre care 94 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 75 inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creştere cu 25,34%).

 Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluțonate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de 2.561.941  lei, comparativ cu anul 2016, când  a fost de 1.113.555 lei.

Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj au fost înregistrate 6 soluții de achitare privind 8 inculpați achitați definitiv, comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate 3 soluții de achitare, privind un număr de 8 inculpați achitați. Din cei 8 inculpați, un număr de 6 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b C.p.p, iar 2 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel şi contestații), în medie, un număr de 6 procurori din totalul de 16 care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în 2.064 cauze penale și civile (1.639 cauze penale și 6 cauze civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel şi contestații, într-un număr de 1.171 cauze penale și civile (995 cauze penale şi 4 cauze civile în 2016) şi au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 820 hotărâri (681 hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de 49 căi de atac, față de 52 de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 43 cai de atac, fiind admise 19 ܈și 24 respinse (43 căi de atac soluționate din care 18 admise şi 25 respinse în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș܈în anul 2017, au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de 135 cauze privind un număr de 259 inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 141 cauze privind un număr de 220 inculpați în 2016).

Spre sfârșitul anului trecut, procurorul șef DIICOT Cluj, Florin Mornăilă, a fost reinvestit în funcție.

Ce obiective și priorități are procurorul Florin Mornăilă în noul mandat de șef al DIICOT Cluj

Comments

comentarii

Lasă un răspuns