fbpx

Barourile și notarii vor avea terminale STS

Printr-un proiect de lege adoptat de Senat, UNBR și UNNPR au fost incluse pe lista utilizatorilor de telecomunicații speciale.

Cele două entități vor beneficia de utilizarea rețelelelor de comunicații speciale pentru a asigura creșterea gradului de securitate a schimbului de informații cu autoritățile și cu instituțiile publice cu care colaborează în mod direct.

La data de 27 octombrie 2020 Proiectul de Lege pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a fost depus la secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii. Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat la data de 21 octombrie 2020 cu 121 de voturi pentru, și o abținere.

Articol unic

,,Anexele nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1.La anexa nr.1, după punctul 9 se introduc două noi puncte, pct.10 și 11, cu următorul cuprins:

10. Uniunea Națională a Barourilor din România.

 11.  Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.”

2. La anexa nr. 2, după litera B punctul 3, se introduc două noi litere, lit.C și D, cu următorul cuprins:

„C. Rețele, infrastructuri, sisteme, servicii și aplicații în diferite tehnologii informatice și de comunicații, cu soluții de securitate asociate

D. Servicii de încredere calificată”

În expunerea de motive se arată că ,,rolul avocaților și al notarilor în statul de drept este indispensabil, aceștia fiind parteneri ai justiției. De aceea este necesară facilitatarea conexiunilor acestor profesii juridice pentru a le întări capacitatea de a furniza serviciile conexe justiției și de a desăvârși un concept functional pentru digitalizarea justiției din România”.

Potrivit anexei 1 din Legea nr 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, ce cuprinde lista utilizatorilor rețelelor de telecomunicații speciale, instituțiile care pot utiliza rețelele STS sunt: Parlamentul României, Președinția României, Guvernul României, instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, administrația publică centrală și locală, autoritatea judecătorească (Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii), Curtea de Conturi, Curtea Constituțională și organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național.

Utilizarea acestor rețele ar face posibilă participarea avocaților la ședințele de judecată desfășurate în sistem de videoconferință prin intermediul barourilor.

Conform Legii nr.96/1996, telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatorii prevăzuți expres în lege, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale garantează protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licențelor și al autorizațiilor prevăzut în Legea telecomunicațiilor.

Serviciul de Telecomunicații Speciale are structură militară și face parte din sistemul național de apărare.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns