fbpx

Avocatul Poporului: Dreptul la bursă al elevilor este încălcat de către autoritățile locale

Avocatul Poporului concluzionează că există o ,,cultură generalizată de nerespectare a dreptului elevilor la bursă școlară în rândul autorităților publice locale din România”.

Avocatul Poporului împreună cu Societatea Academică din România au realizat un raport conform căruia în 94,34% din localitățile din România este încălcat dreptul la bursă al elevilor.

În RAPORTUL SPECIAL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU ELEVI LA NIVEL NAȚIONAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 se arată: ,,Având în vedere faptul că la nivel național un număr de 3002 autorități publice locale din totalul de 3182 cărora le incumbă obligația de a acorda burse școlare (94,34%) nu respectă cadrul legal incident în materie: 860 prin acordarea doar parțială a burselor (nu toate tipurile prevăzute de OMECTS nr. 5576/2011), iar 2139 prin neacordarea niciunui tip de burse, constatăm că ne aflăm într-un caz de nerespectare sistematică a:

  • dispozițiilor constituționale consacrate de art. 1 alin. (3) și (5), art. 32 alin. (4) și art. 49 alin. (1) din Legea fundamentală;
  • prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
  • reglementărilor infralegislative în materia acordării burselor școlare, reprezentate la acest moment de OMECTS nr. 5576/2011, motiv pentru care, în temeiul art. 29 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției Avocatul Poporului, republicată, prezentul raport are calitatea de raport special al Avocatului Poporului și va fi comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și prim-ministrului.

Principale probleme identiicate la nivelul autorităților locale sunt:

  1. Lipsa unei hotărâri a consiliului local cu obiectul stabilirii cuantumului și numărului burselor școlare pentru anul școlar în curs;
  2. Deși se stabilește un număr de burse, cuantumul acestora este 0;
  3. Deși există, hotărârea de consiliu local prevede condiții mai restrictive pentru ca elevii să beneficieze de burse școlare (e.g. bursă de merit acordată pentru elevii care au media generală cel puțin 9);
  4. Deși există, hotărârea de consiliu local prevede că bursele se acordă pe alte criterii decât cele reglementate prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011 (e.g. bursa de merit acordată pentru elevul cu cea mai mare medie din fiecare clasă).

Cea mai bună situație în privința acordării burselor școlare se regăsește în județul Constanța, fapt ce se datorează inclusiv demersurilor unei organizații de elevi – Asociația Elevilor din Constanța.

În concluziile raportului se menționează: ,, Din nefericire, datele expuse supra ne relevă o cultură generalizată de nerespectare a dreptului elevilor la bursă școlară în rândul autorităților publice locale din România. Faptul că în doar 5,66% dintre unitățile administrativ-teritoriale din România se respectă în totalitate cadrul legal incident în materia dreptului la burse școlare este, totodată, un important semnal de alarmă în ceea ce privește interesul edililor locali față de buna funcționare a serviciului public de educație.

Rolul burselor școlare este, deopotrivă, atât să recunoască și să premieze performanța școlară și rezultatele bune la învățătură, cât și să sprijine accesul la educație al elevilor din medii sociale defavorizate, misiune cu atât mai importantă în contextul în care la ora actuală 32% din cetățenii României cu vârste între 0 și 17 ani trăiesc sub limita pragului de sărăcie (INS, 2018 – SAR102B, rata sărăciei relative), iar 38,1% din aceeași grupă de vârstă se află în risc de sărăcie sau excluziune socială – AROPE (INS, 2018 – SAR111B, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială). Totodată, 15,3% din tinerii români între 18 și 26 de ani au părăsit timpuriu școala, neavând finalizate mai mult de opt clase (Eurostat, 2020)”.

Pentru raportul integral, accesați link-ul: https://www.avp.ro/rapoarte-speciale/2020/raport_special_2020_2.pdf

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina