fbpx

Avocații stagiari critică decizia INPPA de interzicere a codurilor adnotate și cer lămuri

Decizia este absurdă, discriminatorie și dată cu încălcarea legii, susține un avocat stagiar.

Acesta a trimis catre Clujust opinia lui cu privire la  decizie a INPPA prin care li se interzice celor care vor susține examenul de definitivat să consulte în timpul examenului texte adnotate sau comentate.

Opinia este, în mod cert, îmbrățișată de majoritatea celor care vor trebui să susțină definitivatul peste trei săptămâni.

INPPA-ul nu a răspuns oficial solicitărilor de clarificare a stagiarilor, însă, neoficial, prin angajații săi le-a dat flit stagiarilor: „este regretabil că după 4 ani de facultate și alți 2 de avocatură să nu înțelegem un text” , „ textul este foarte clar și e foarte simplu.”, spun acestia.

În condițiile în care INPPA nu s-a preocupat să pună la dispoziția stagiarilor coduri ,,curate”, adică neadnotate și, astfel de coduri nici nu există pe piață, introducerea noii reguli devine practic o interdicție de folosire în timpul examenului a oricărei legislații, pretinzîndu-le stagiarilor să rezolve spețele pe baza memoriei, adică practic, stagiarii ar trebui să cunoască cele patru coduri pe de rost așa cum au fost ele modificate, interpretate sau dezlegate de-a lungul timpului.

În anii trecuți, la examenele de definitivat, stagiarii au avut dreptul să se folosească de coduri adnotate, ceea ce le-a creat un avantaj net față de generația de anul acesta căreia, un astfel de drept le-a fost negat pe ultima sută de metri.

Emiterea unei decizii cu doar trei săptămâni înainte de organizarea examenului  încălcă termenul de 45 de zile impus de Statut și vatămă interesele tuturor stagiarilor care, în loc să se concentreze pe materie, vor trebui să piardă timpul căutând ediții inexistente de coduri neadnotate.

INPPA a ignorat faptul că deciziile Curții Constituționale, RIL-urile, HP-urile și legile de punere în aplicare fac parte din legislație, nefiind posibilă aplicarea corectă a codurilor ,,nude”, așa cum le-a zămislit legiuitorul și cum pretinde INPPA-ul.

Redăm opinia trimsă redacției de un avocat stagiar îngrijorat, dezamăgit și revoltat de decizia INPPA.

Stagiarul preferă anonimatul, ceea ce ne duce cu gândul că INPPA-ul este perceput ca o instituție capabilă de a le insufla teamă cursanților săi.

,,Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, anexă a Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 80 din 17-18 Iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, prevede la art. 8 alin. (3): „Preşedintele Comisiei centrale de examen stabileşte dacă şi în ce condiţii la probele scrise poate fi consultată legislaţia de către candidaţi. Nu sunt admise texte adnotate sau comentate. Prin texte adnotate sau comentate se înțelege adnotarea sau comentarea realizată de editură sau de către candidat. Măsura se aplică unitar pentru structura centrală a I.N.P.P.A. şi structurile teritoriale ale acestuia.”

Dispozițiile se regăseau identic și în Regulamentul de examen anterior în baza căruia a fost susținut examenul de definitivat până în anul 2019, iar poziția INPPA a fost constantă în sensul de a se permite stagiarilor să consulte în cadrul examenului edițiile codurilor care se găsesc pe piață. Acestea conțineau deciziile Curții Constituționale, RIL-uri, HP-uri, legislația de punere în aplicare precum și trimitere la legislația conexă, fără ca acestea să fie considerate adnotări.

În baza prevederii mai sus menționată, conducerea INPPA a publicat în data de 26.10.2020 Decizia nr. 41 prin care a stabilit condițiile în care avocații stagiari pot consulta legislația în cadrul examenului de definitivat. Mai exact, Decizia introduce o nouă regulă în sensul că nu este admisă legislația cu trimiteri la și corelații cu acte sau texte normative, indiferent dacă aceste comentarii sau adnotări sunt tipărite sau olografe.

Dispoziția este criticabilă sub mai multe aspecte:

În primul rând, deciziile Curții Constituționale, RIL-urile și HP-urile, fac parte din legislație, iar o normă juridică nu poate fi aplicată corect și complet fără referirea la ele.

În ceea ce privește legea de punere în aplicare, aceasta reprezintă ,,legislație relevantă” pentru examen și teoretic ar putea fi consultată separat.

Mai mult decât atât din punct de vedere practic, nu există nicio editură de carte juridică care să comercializeze coduri fără adnotările/trimiterile la care am făcut referire.

Măsurile sunt absurde și fără rost în condițiile în care interdicțiile fac practic imposibilă consultarea de coduri care se găsesc în mod normal la edituri și care sunt folosite de către avocați în cursul activității profesionale.

Noile condiții cu privire la consultarea legislației permit teoretic avocaților stagiari să aibă legislaţia la examen, dar practic le interzic să aducă orice cod care se găseşte pe piaţă.

Totodată, acestea au fost adoptate cu doar trei săptămâni înaintea examenului, moment până la care toți candidații au folosit deja anumite culegeri de legislație / coduri, în pregătirea examenului. În acest sens Decizia contravine și dispozițiilor art. 309 (2) din Statutul Profesiei de Avocat  care impun ca regulamentul de examen să fie publicat cu 45 de zile anterior datei susținerii examenului.

INPPA a fost contactată pentru a clarifica situația și pentru a oferi o alternativă viabilă prin care candidații la examen pot beneficia efectiv de dreptul de a consulta legislația, fie prin indicarea unei ediții a codurilor, fie prin indicarea unei surse legislative care este acceptată. Angajații instituției nu au edificat situația până la acest moment.(* La interpelarea unui coleg ni s-a spus că „este regretabil că după 4 ani de facultate și alți 2 de avocatură să nu înțelegem un text” sau „că textul este foarte clar și e foarte simplu”.)”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns