fbpx

Avocații stagiari află cu doar 3 săptămâni înainte de examenul de absolvire al INPPA de o interdicție importantă

Avocații stagiari află cu 3 săptămâni înainte de examenul de absolvire al INPPA că nu au voie la examen cu codurile adnotate, comentate sau cu trimiteri la alte texte de lege. Stagiarii spun că pe piață nu prea există coduri fără legislație conexă.

Decizia nr. 41 din 26.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – Sesiunea 15 noiembrie 2020:

Art. 1. (1) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. (în continuare „examenul”) va avea loc la data de 15 noiembrie 2020 și va fi organizat, în mod unitar, în același interval orar, de structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.

(2) Locul și condițiile sanitare de desfășurare a examenului se comunică de structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. structurii centrale a I.N.P.P.A. și se publică pe pagina web a acestora.

(3) Examenul organizat pentru cursanții structurii centrale ale I.N.P.P.A. se va desfășura în clădirea Palatului Facultății de Drept a Universității din București.

(4) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.

(5) Intervalul orar de desfășurare a examenului se stabilește și se comunică public de structura centrală a I.N.P.P.A.

(6) În cazul în care reglementările legale aplicabile la data prevăzută la alin. (1) nu vor permite desfășurarea în sistem fizic a examenului, acesta va fi amânat pentru o dată ulterioară. 

Art. 2.  (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă.

(2) Nu este admisă legislația comentată și/sau adnotată, indiferent dacă comentariile și/sau adnotările sunt tipărite sau olografe. Sunt considerate adnotări inclusiv trimiterile la și corelațiile cu acte sau texte normative.

(3) Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip „post-it”).

(4) Sublinierile și marcările de texte tipărite nu sunt prohibite.

(5) Anterior începerii examenului, responsabilii de săli vor verifica toate sursele documentare aflate asupra candidaților pentru a asigura respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 3.  Sunt admiși să participe la examen candidații care au promovat anul II de formare, au achitat integral taxele de studii și taxa de examen și au obținut avizul favorabil al baroului. Candidaților care, din cauze sanitare, nu vor fi admiși să participe la examen, le va fi restituită taxa de examen plătită, aceștia urmând a se înscrie la următoarea sesiune a examenului.

Alte informații despre examen:

Taxa pentru participarea la examenul de absolvire este de 700 de lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 10 noiembrie 2020.

În considerarea faptului că la începerea studiilor de către cursanții din actualul an II de studii nu au fost oferite acestora pachete de discipline opționale, în conformitate cu planul de formare și cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., examinarea candidaţilor în sesiunea de examen 15 noiembrie 2020 va consta într-o singură probă scrisă, la disciplinele Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal. Proba scrisă constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice; fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.

Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice, iar examenul se va susţine în cadrul întregului sistem al I.N.P.P.A. (structura centrală și centrele teritoriale) la data prevăzută la art. 1, în același interval orar. Conducerea structurii centrale a I.N.P.P.A. și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afişa în timp util locul desfăşurării probei scrise.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns