fbpx

Avocații spanioli au un nou Statut care conferă barourilor competența de a formula plângeri împotriva magistraților

Conform noului Statut adoptat la inițiativa Ministerului Justiției la data de 2 martie 2021, avocații spanioli vor putea sesiza Consiliul general al sistemului judiciar cu privire atât la întârzierea nejustificată și repetată a instanțelor, cât și la cazurile în care este expusă o conduită care a restricționat libertatea sau independența avocaților.

Noul Statut stabilește, la secțiunea privind relația profesioniștilor din domeniul juridic cu Administrația Justiției, procedura prin care barourile vor putea sesiza neregulile cu privire la activitatea magistraților.

În acest sens, și în ceea ce se referă la apărarea profesionistului împotriva acțiunilor judecătorilor, magistraților și funcționarilor judiciari în general, norma merge cu un pas mai departe în raport cu cea în vigoare și mandatează profesia juridică să stabilească protocoale de acțiune în vederea transferării plângerilor justificate sub formă de sesizare către Consiliul general al sistemului judiciar.

Aceste plângeri se referă atât la întârzierea nejustificată și repetată a instanțelor și tribunalelor, cât și la cazurile în care este expusă o conduită care a restricționat libertatea sau independența avocaților.

Norma actuală nu a stabilit căile necesare pentru ca revendicările avocaților să ajungă la organul de conducere al judecătorilor. După cum a subliniat José María Alonso, decanul Baroului din Madrid, la conferința de presă privind noul statut, profesia de avocat va avea „acțiuni directe în fața sistemului judiciar împotriva încălcărilor respectului, independenței și punctualității”.

În ceea ce privește lipsa de punctualitate a judecătorilor, textul afirmă că „Profesioniștii în drept vor aștepta un timp rezonabil pentru timpul stabilit de organele judiciare pentru acțiunile în care trebuie să intervină”, după care pot depune plângerea relevantă la același organ și pot raporta, la fel, în fața consiliului de conducere al colegiului, astfel încât „acesta să poată adopta acțiunile pertinente”.

În ceea ce privește posibila lipsă de respect față de profesionist, noul text indică faptul că „dacă profesionistul juridic consideră că autoritatea, judecătorul sau instanța restricționează independența și libertatea necesare îndeplinirii atribuțiilor sale profesionale sau că nu păstrează considerația datorată funcției sale, această împrejurare poate fi menționată în fața instanței sau a tribunalului însuși și poate să o raporteze consiliului de conducere (al Baroului) ”

După ce barourile vor lua decizii referitoare la cele sesizate de către avocați, acesta „le vor notifica autorităților, judecătorilor sau instanțelor care au restricționat libertatea sau independența profesioniștilor din domeniul juridic și vor denunța o astfel de conduită, atunci când este cazul, în fața Consiliului general al sistemului judiciar și a instituțiilor relevante ”.

De asemenea, asociațiile avocaților vor promova formule care să fie ascultate în fața camerelor de conducere ale curților de justiție superioare respective în procedurile guvernamentale urmate împotriva oricărui profesionist din profesia de avocat și a resurselor acestora.

Textul subliniază, de asemenea, datoria generală de cooperare a profesiei de avocat, „în calitatea sa de garant al eficacității dreptului constituțional la apărare și de colaborator cu Administrația”, prin care este obligat să „participe și să coopereze cu aceasta la consilierea, concilierea și apărarea în drept a intereselor încredințate ”.

În noul Statut este reamintit că profesioniștii din domeniul dreptului trebuie să acționeze în fața organelor jurisdicționale cu „bună-credință, prudență și loialitate”, păstrând „respectul cuvenit pentru organismele menționate și profesioniștii din domeniul dreptului care apără celelalte părți”.

Noul statut va intra în vigoare la 1 iulie 2021.

Acesta reglementează condițiile de asociere a profesioniștilor din domeniul juridic și regulile generale de funcționare ale barourilor și ale Consiliului general al acestora.

Statutul supune conducerea colegiilor de avocați principiilor democrației, autonomiei și transparenței și introduce obligația consiliilor și colegiilor profesiei juridice de a oferi o largă diseminare a serviciilor și a activității lor prin intermediul site-ului lor web “.

De asemenea, „include dreptul și datoria profesioniștilor la formare continuă și specializată”.

Noul text reglementează, cu privire la reprezentarea în organele de conducere ale barourilor „egalitatea efectivă a femeilor și bărbaților în furnizarea de organe colegiale și promovează reconcilierea vieții de familie cu cea profesională”.

Ministerul justiției subliniază că Statutul oferă, de asemenea, „o mai bună reglementare a obligațiilor profesioniștilor din domeniul juridic față de clienții acestora, respectându-se nu numai obligația de diligență în consilierea juridică și apărare, ci și obligațiile de transparență”.

El explică faptul că pentru consiliile barourilor și barouri se lansează ghișeul unic al barourilor, „pentru a oferi, în mod clar și gratuit, informații consumatorilor și utilizatorilor”.

De asemenea, evidențiază „preocuparea” de a „promova un nivel ridicat de calitate a serviciilor furnizate, precum și îmbunătățirea constantă a acestora”.

Un alt punct cheie, potrivit Ministerului, este noul regim de responsabilitate disciplinară, prin care organizația colegială asigură etica și demnitatea profesională și drepturile indivizilor, „prevăzându-se sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor lor”.

Mai multe informații despre noul Statut al avocaților se pot regăsi pe site-ul oficial al Consiliului general al avocaților spanioli.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina