fbpx

Avocații pot beneficia în continuare de indemnizații de sprijin în cazul reducerii activității. Angajatorii pot primi 2.500 lei pentru fiecare telesalariat

Avocații pot beneficia de indemnizații de sprijin lunare de 41,5% din câștigul salarial mediu brut în cazul reducerii activității în starea de alertă. Angajatorii pot primi 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat.

Avocații care au beneficiat (sau au îndeplinit condițiile de acordare) de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din O.U.G nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pot beneficia la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Ordonanței de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 10 august 2020, statul va acorda în continuare sprijin angajatorilor, zilierilor, profesioniștilor dar și persoanelor care au încheiate convenții civile, sprijin financiar sub forma unor indemnizații lunare pentru o perioaddă care se va stabili ulterior prin hotărâre de guvern

Prin excepție, pentru anul 2020, ,,beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) profesioniștii și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare!, se arată în art. 3 alin.(5) din ordonanța de urgență.

Indemnizațiile vor fi supuse sarcinilor fiscale (impozit și contribuții sociale) și vor fi cuprinse în declarațiile unice ce se vor completa și depune în anul 2021.

Art.6 alin.(1)  din actul normativ, prevede că ,,Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă”.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina