fbpx

Avocații au acces online gratuit la informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară

În Monitorul Oficial 744/25.07.2022 a fost publicat Ordinul 813/2022 al Directorului general al ANCPI care reglementează accesul gratuit pentru avocați la informațiile funciare. Ordinul reglementează procedura de acces la bazale de date funciare, modul de înscriere al fiecărui utilizator și modalitatea de informare.

”În aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (6), (6/1), (6/3) și (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură accesul online, gratuit, la informațiile gestionate de sistemul informatic notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, persoanelor fizice și juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experților judiciari, instituțiilor și
autorităților publice, precum și altor entități care îndeplinesc un serviciu public, definit de art. 5 lit. kk) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în scopul îndeplinirii atribuțiilor acestora.

Articolul 2 din Ordinul 813/2022 prevede la alineatul 1 că pentru a avea acces la datele ANCPI, solicitanții au obligația de a transmite:

a) o cerere scrisă a reprezentantului legal al entității/ asociației profesionale din care face parte utilizatorul, care să ateste încadrarea în una dintre categoriile menționate la art. 1 alin. (1) și solicitarea de date și informații din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, cu menționarea activității reglementate de legislația în vigoare în cadrul căreia va fi folosit setul de date solicitat și cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda dreptul de acces la informațiile gestionate de sistemul informatic, cu menționarea datelor de contact ale persoanelor desemnate, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea deținută în cadrul entității care solicită accesul, adresa de corespondență, adresa de poștă electronică (e-mail), telefon;

c) angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completate și semnate de către fiecare persoană desemnată, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

Cererea de acces la datele Agenției poate fi și individuală și trebuie însoțită de angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor, precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele  pot fi transmise inclusiv prin poștă electronică la adresele de e-mail publicate pe pagina web a ANCPI pentru contact, urmând ca ulterior să fie depuse în original la sediu sau să fie înaintate prin serviciul de poștă/curierat, cu excepția situației în care acestea sunt semnate cu semnătură electronică bazată pe certificat calificat.

Comments

comentarii

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 14,96% în luna iulie a acestui an, de la 15,1% în iunie, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Creșteri mari se înregistrează la ulei și cartofi.... Citește mai mult
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că inspiraţia şi norocul vor decide calificarea în partida cu Şahtior Soligorsk din manşa secundă a turului 3 preliminar al Conference League.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!