fbpx

Avocat amendat abuziv pentru că a intrat cu telefonul într-un sediu de poliție

Un avocat din Vaslui este probabil, după cum chiar el a scris într-o sesizare adresată UNBR, ”unicul avocat din România care a fost sancționat contravențional pentru faptul că am refuzat să fiu deposedat de telefonul mobil la intrarea într-o secție de poliție.”

Avocatul Ionuț Olteanu din Baroul Vaslui acuză practici abuzive ale unui polițist de la Poliția Orașului Târgu Neamț. Așa cum se procedează peste tot, avocatul Olteanu intra la Poliție cu telefonul asupra sa până într-o zi, când i s-a cerut să-l lase la intrare. Asta după ce, în cadrul dosarului pentru care se prezentase, inculpatul acuzat de viol, inițiat arestat preventiv, a fost pus în libertate. Avocatul a refuzat să lase telefonul și i s-a permis să intre. ”Ulterior, am primit amenda prin poștă”, a povestit el pentru Clujust.ro

Avocatul a fost amendat pentru fapta de la articolul 2, punctul 13 din Legea 61/1991 – pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice etc. Amenda este de 1500 de lei, dar poate plăti jumătate din minim în cel mult 15 zile, adică 250 de lei. ”De acum, de fiecare dată când merg la Poliție trebuie să pregătesc 250 de lei”, spune mai în glumă mai în serios Ionuț Olteanu.

Avocatul a decis să nu se lase călcat în picioare și a sesizat Uniunea Națională a Barourilor din România, de la care speră să ia poziție fermă, și lucrează la propria plângere contravențională. ”Trebuie să lucrez pentru mine. Niciodată nu am vrut să ies în față, dar nu pot lăsa lucrurile așa, când se face o nedreptate”, ne-a spus avocatul.

Sesizarea avocatului către Baroul Vaslui și UNBR

”În fapt, reprezint interesele unui client ce are calitatea de inculpat în dosarul nr. 1037/P/2022 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și instrumentat de către Poliția Orașului Tg. Neamț – Formațiunea Investigații Criminale, fiind numit organ de cercetare penală, numitul Ticu Constantin.

            În urma unei cereri adresate procurorului de caz, acesta mi-a încuviințat eliberarea de copii după parte din actele dosarului penal mai sus menționat, iar în urma acestui fapt, am fost încunoștiințat printr-un mesaj scris de către organul de cercetare penală să mă prezint la dată de 19.01.2023, orele 08:30 la sediul Poliției Orașului Târgu Neamț – Formațiunea Investigații Criminale unde să întocmesc o cerere de eliberare a copiilor de pe actele dosarului.

            M-am prezentat la data și ora anterior menționate la Poliția Orașului Tg. Neamț unde am prezentat legitimația de avocat, fiind înscris în registrul de întrări al acestei unități de poliție.

            După ce am fost legitimat și am pătruns în sediul unității de poliție, ofițerul de serviciu mi-a solicitat să depun telefonul mobil pe care îl dețineam într-un loc amenajat, aducându-mi la cunoștință inclusiv faptul că este interzisă intrarea cu astfel de obiecte în sediul poliției, însă la solicitarea mea nu mi-a menționat actul normativ care prevede această interdicție. Ulterior, i-am comunicat faptul că, având în vedere că telefonul mobil îmi este necesar în vederea exercitării profesiei de avocat, putând fi contactat de reprezentanții instanțelor de judecată, ai parchetelor sau clienți care au nevoie urgență de asistență juridică inclusiv prin telefon, refuz lăsarea telefonului mobil în locul menționat de acesta.

            După ce mi-am exprimat refuzul de a lasă telefonul mobil, ofițerul de serviciu, după ce în prealabil a contactat o persoană, mi-a solicitat că pot întra și merge la camera 27 unde mă aștepta organul de cercetare penală în vederea efectuării procedurilor mai sus specificate.

            Ajuns la camera 27, organul de cercetare penală a făcut aprecieri asupra faptului că nu am dorit să las telefonul la intrarea în sediul unității de poliție, amenințându-mă voalat că voi suporta consecințele legii, iar apoi, fără a mă legitimă în vreun fel, mi-a permis completarea cererii de eliberare a copiilor de pe dosar, urmând să revin în altă zi pentru a întră în posesia acestora, după achitarea prealabilă a costurilor cu privire la multiplicarea actelor din dosar.

            În continuare, după prezența mea la sediul unității de poliție în dată de 19.01.2023, la dată de 23.01.2023, la domiciliul legal al subsemnatului, am primit procesul verbal de constatare a contravenției seria PNTY nr. 0077492 emis la dată de 19.01.2023 orele 09:00 de către agentul constatator Ticu Constantin, care are și calitatea de organ de cercetare penală în dosarul penal în care reprezint interesele clientului meu și mai sus menționat, prin care am fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.500 lei în temeiul art. 3 alin. 1 lit. c din Legea 61/1991 republicată, retinandu-se în sarcina mea presupusa faptă contravențională prevăzută de art. 2 pct. 13 din aceeași Lege, și anume faptul că am pătruns în sediul Poliției Orașului Tg. Neamț și în interiorul camerei 27 din cadrul Formațiunii Investigații Criminale, încălcând normele legale de acces în instituție, respectiv am refuzat să las telefonul mobil de tip smartphone în locul special amenajat la parterul instituției, deși mi-au fost aduse la cunoștință regulile de acces în unitate atât de către dispecerul de serviciu, cât și de către polițistul din cadrul F.I.C Tg. Neamț.

            Arăt faptul că sancționarea mea pentru intrarea în sediul Poliției Tg. Neamț cu telefonul mobil, după ce le-am adus la cunoștință organelor de poliție că refuz să îl las în locul amenajat, este una abuzivă, nelegală, șicanatorie și făcută cu scopul de a se exercita presiuni asupra mea de către organul de cercetare penală care efectuează urmărirea penală în dosarul penal nr. 1037/P/2022, urmărindu-se încălcarea drepturilor și principiilor pe care se bazează exercitarea profesiei de avocat prevăzute de Legea nr. 51/1995, de statul profesiei, cât și de codul deontologic al avocatului.

            Mai mult, anterior acestui eveniment, am participat la efectuarea altor acte de urmărire penală la aceeași unitate de poliție și de către același organ de cercetare penală, în același dosar penal, însă niciodată nu mi-a fost solicitat să las telefonul mobil la intrarea în unitate, fiind evident faptul că regulile de acces în unitate sunt aplicate discreționar și doar când dorește organul de poliție.

            Această solicitare de a lasă telefonul mobil la intrarea în unitate a fost făcută de către organele de poliție după ce am înaintat o adresă către procurorul de caz care supraveghează urmărirea penală în dosarul penal nr. 1037/P/2022, în care reprezint interesele inculpatului, și în care am criticat modalitatea neloială în care organul de cercetare penală a înțeles să procedeze la audierea unui martor, procedura judiciară la care am participat.

            Arăt faptul că prezentarea subsemnatului la sediul Poliției Orașului Tg. Neamț a fost efectuată în calitate de avocat și nu în calitate de persoană fizică.

            Totodată, normele care stabilesc modalitatea de intrare în unitățile de poliție sunt stabilite prin Ordinul M.A.I. nr. S/108 din 27.05.2011, document ce este clasificat, aflat sub incidența Legii nr. 182/2002 și H.G. nr. 585/2002.

            Legea nr. 182/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate nu conține nicio interdicție în legătură cu accesul avocaților având asupra lor telefonul mobil, în unitățile M.A.I., iar acest act normativ nu prevede o sancțiune contravențională pentru intrarea în aceste sedii de către avocat având asupra lui telefonul mobil.

            Mai mult, nici H.G. nr. 585/2002 nu interzice accesul avocaților având asupra lor telefonul mobil, în sediile M.A.I. și nici nu stabilește o sancțiune contravențională pentru așa ceva.

            Telefonul mobil al avocatului nu poate fi considerat un mijloc de înregistrare audio, video etc., mijloc la care fac referire actele normative mai sus citate, ci acesta are strict utilitatea de a efectua și primi apeluri telefonice, iar în cazul în care avocatul ar încalcă dispoztiile actelor normative care stabilesc regulile de acces în unitățile de poliție și mai sus arătate prin inregistrarea audio sau video a anumitor documente clasificate sau altele asemenea, acesta își asumă consecințele prevăzute de aceste acte normative, fără însă a putea fi sancționat contravențional, neexistând un temei legal în acest sens.

            Atât Legea nr. 182/2002, cât și H.G. nr. 585/2002 au calitatea de norme speciale care derogă de la normă generală (Legea 61/1991 în baza căreia am fost sancționat), astfel că atâta timp cât norma specială nu stabilește că un anumit comportament constituie faptă contravențională, acesta (comportamentul) nu poate fi sancționat în baza normei generale, normele speciale fiind de strictă interpretare.

            Pe de altă parte, într-o situație similară ca cea descrisă de subsemnatul anterior, la solicitarea Baroului Timiș, Inspectoratul de Poliție județean Timiș, prin adresa nr. 108128 emisă la dată de 02.10.2018, menționează faptul că: în ceea ce privește accesul persoanelor în unitățile M.A.I., având asupra lor mijloace de înregistrare audio-video sau de comunicare la distanță, acestora nu le revine obligația de a le depune în locurile special amenajate sau de a le preda la punctele de control acces, însă, refuzul predării sau depunerii, atrage interzicerea accesului.

            Raportat la actele normative mai sus enumerate, cât și la răspunsul I.P.J. Timiș mai sus descris, în situația expusă de subsemnatul, organul de poliție avea cel mult dreptul să îmi interzică accesul în unitatea de poliție și în niciun caz să dispună sancționarea contravențională.

            Conform art. 2 din Legea 51/1995, (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic.

(2) Avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului.

(3) Avocatul are dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice, care au obligația să permită și să asigure avocatului desfășurarea nestingherită a activității sale, în condițiile legii.

(4) Orice persoană are dreptul să își aleagă în mod liber avocatul.

(5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul și obligația de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiție, pentru un proces echitabil și într-un termen rezonabil.            .

            Art. 4 din același act normativ prevede că în exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta avocatul este protejat de lege.

            Art. 38 alin. 1 din același act normativ prevede că în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici, cu excepția situațiilor în care atestă identitatea părților, a conținutului sau datei unui act.

            Art. 38 alin. 5 din același act normativ prevede că nu constituie abatere disciplinară și nici nu pot atrage alte forme de răspundere juridică a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea drepturilor, îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și folosirea mijloacelor legale pentru pregătirea și realizarea efectivă a apărării libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clienților săi.

            Avocatul aflat în exercitarea atribuțiilor sale profesionale nu poate fi lipsit în mod abuziv și nelegal de telefonul mobil, mijloc de comunicare cu clienții, cu reprezentanții organelor profesiei, ai instanțelor de judecată etc.

            Prin sancționarea mea contravențională pentru situația mai sus expusă, au fost încălcate drepturile avocatului menționate anterior și s-a produs un atac asupra întregii avocaturi românești în general, fiind, cred, unicul avocat din România care a fost sancționat contravențional pentru faptul că am refuzat să fiu deposedat de telefonul mobil la intrarea într-o secție de poliție.

            Va rog, de asemenea, să aveți în vedere că acesta este un precedent periculos, iar tăcerea organelor de conducere ale profesiei de avocat face ca această practică abuzivă și nelegală să continue, aducând o atingere gravă drepturilor avocaților dobândite cu multă sudoare de-a lungul anilor de înaintașii noștri.

            Astfel, având în vedere situația mai sus relatată, va rog să luați act de aceasta și să solicități lămuriri cu privire la situația creată atât de la Inspectoratul de Poliție județean Neamț, cât și de la Inspectoratul General al Poliției Române, cu rugămintea de a solicita luarea măsurilor care se impun.

            De asemenea, va rog să dispuneți sesizarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, cu privire la cercetarea abuzurilor din Senatul României, referitor la modalitatea abuzivă și nelegală în care am fost sancționat contravențional pentru o presupusă fapta contravențională săvârșită în exercitarea profesiei și în vederea apărării drepturilor clientului meu. Precizez faptul că această comisie a mai fost sesizată în anul 2018 de către Baroul Dolj într-o situație asemănătoare, iar în urma analizei, Parchetul General a modificat regulile de intrare în parchete, permițându-le avocaților accesul cu telefonul mobil în sediile acestora.

            Totodată, va rugăm să transmiteți punctul dumneavostră de vedere și către barourile din țară pentru a se putea lua o poziție unitară, a întregii bresle, față de sancționarea mea abuzivă și nelegală.”

Comments

comentarii

Unirea Dej primește vizita echipei Dinamo Bucuresti, în primul meci din Play-off-ul Ligii 2 disputat pe teren propriu.... Citește mai mult
Fosta boală a sărăciei a devenit în secolul XXI o boală a oamenilor care muncesc mult și nu au grijă de ei.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!