Acasă » SISTEMUL JUDICIAR » Asociația Magistraților din România – Filiala Cluj a fost radiată prin hotărâre judecătorească

Asociația Magistraților din România – Filiala Cluj a fost radiată prin hotărâre judecătorească

O instanță de la Judecătoria Cluj-Napoca a pronunțat recent hotărârea de radiere a Asociației Magistraților din România – Filiala Cluj. Prin aceasta, entitatea, dizolvată anul trecut, dispare efectiv.

Cerera de radiere a fost înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca, în 23 ianuarie, sub numărul 1406/211/2019. În 29 ianuarie, instanța a pronunțat hotărârea de radiere:

”Admite cererea formulată de petentul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 2, ap. 23, judeţul Cluj, şi, în consecinţă:

Constată îndeplinite cerinţele art.69-71 din O.G. nr.26/2000, actualizată, privind procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor si fundaţiilor, atestând descărcarea lichidatorului de obligaţiile asumate.

Dispune radierea ASOCIAŢIEI MAGISTRAŢILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA CLUJ. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 9-11, ap. 1, judeţul Cluj, din Registrul persoanelor jundice al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.”

Hotărârea nu a fost atacată cu apel.

În motivarea hotărârii de radiere se arată că AMR – Filiala Cluj a fost dizolvată ”ca urmare a imposibilităţii realizării scopului pentru care asociaţia a fost constituită”

Amintim că filiala clujeană a AMR s-a dizolvat după ce mai mulți magistrați membri și-au dat demisia în urma implicării AMR -Central în modificarea legilor justiției și a pozițiilor luate de președintele Andreea Ciucă.

”Prin încheierea civilă nr. 10496/21.11.2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca din dosarul civil nr. 12306/2003 s-a admis cererea formulata de petiţionar si, in consecinţă, s-a încuviinţat acordarea personalităţii juridice ASOCIAŢIEI MAGISTRAŢILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA CLUJ, având ca scop: reprezentarea intereselor magistraţilor in raporturile cu celelalte subiecte de drept pe plan intern, international, promovarea libertăţii si demnitarii profesiei, apararea statutului magistraţilor in statul de drept, asociaţia fiind înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice al acestei instanţe.

Ulterior, prin cererea înregistrată sub dosar nr. 10914/211/2018, petenta RODINA MONICA, în calitate de preşedinte al asociaţiei, a solicitat instanţei ca, prin încheierea ce se va pronunţa, să se constate dizolvarea de drept a ASOCIAŢIEI MAGISTRAŢILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA CLUJ conform an. 54 alin. (1) lit. c coroborat eu art. 55 alin. (1) lit. b din Ordonanţa nr. 26/2000, ca urmare a imposibilităţii realizării scopului pentru care asociaţia a fost constituită.

Având în vedere cererea mai sus menţionată, în temeiul disp. art.55 alin. 1 lit b şi alin.2 al aceluiaşi articol din O.G.26/2000, ca urmare a imposibilităţii realizării scopului pentru care asociaţia a fost constituită, cererea formulată de petentă a fost admisă, în sensul că s-a constatat dizolvarea ASOCIATIEI MAGISTRALILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA CLUJ şi a fost numit în calitate de lichidator Cabinetul Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu.

Potrivit disp. art.71 din O.G.nr. 26/2000, actualizată, asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, iar radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Din registrul jurnal cu toate operaţiunile lichidării, bilanţul de lichidare, certificatul de atestare fiscală nr. 1 1 1881/18.12.2018, copia încheierii civile nr. 6059/CC/31.05.2018 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 10914/211/2018, procesul verbal de afişare a anunţului privind lichidarea asociaţiei din 20.12.2018, rezultă că au fost îndeplinite toate procedurile legale, nefiind înregistrată nicio contestaţie la bilanţul de lichidare, motiv pentru care, în baza disp.art.71 din O.G. nr.26/2000. actualizată, instanţa urmează să admită cererea formulată de petent, potrivit cu dispozitivul încheierii.”, se arată în motivarea încheierii civile.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns