fbpx

ANAF pune sechestru la orice control. A pățit-o și Ambient, dar l-a anulat în instanță

ANAF are obiceiul să pună sechestre la orice control, indiferent de finalitatea acestuia. Numai că pe perioada măsurilor asiguratorii, activitatea societății în cauză este afectată. Vestea bună pentru administratori este că instanțele anulează în mai toate cazurile aceste măsuri. A pățit-o și lanțul de magazine Ambient din Sibiu, iar un avocat din Cluj a obținuat anularea sechestrelor în instanță.

ANAF prin Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu a emis decizie de instituire a măsurilor asiguratorii în noiembrie 2014, iar în ianuarie au fost emise procesele verbale de sechestru pe nu mai puțin de 9 clădiri ale Ambient. Abia în august sechestrul a fost ridicat prin decizia definitivă a Tribunalului Sibiu.

Mai întâi, Judecătoria Sibiu, ca instanță de fond, nu a dat câștig de cauză societății, sentința fiind atacată cu apel.  ”Instanța de fond a reținut greșit că contestatoarea nu a fost prejudiciată atunci când  nu a fost ascultată anteror emiterii deciziei atacate, pentru că în acest mod i s-a încălcat dreptul la apărare. Greșit a apreciat instanța de fond că organul emitent a dedus că există pericolul de a se sustrage contestatoarea de la o executare viitoare pentru că pretinsa deducție nu este un mijloc de probă, iar motivarea unui act administrativ prin care se dispun măsuri ce afectează patrimoniul unui particular nu se poate realiza prin afirmarea unei stări de fapt, simpla citare a unui text legal nu exonerează autoritatea emitentă de a indica probele din care reiese existența pericolului despre care face vorbire legiuitorul. ”, a scris avocatul Alexandru Coroian în apel.

av alex coroian (1)De asemenea, avocatul Coroian (foto) a invocat că organul fiscal nu era competent în cazul clădirilor din Maramureș și Bistrița: ”Prima instanță a reținut greșit că organul emitent al deciziei de măsuri asiguratorii a fost competent și în ceea ce privește imobilele situate în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, pentru că competența de aplicare a procedurii de executare silită revine organului de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, organul competent teritorial de la domiciliul fiscal al contribuabilului dobândind rolul de organ de executare coordonator. Pe de altă parte, faptul că Serviciul Executare Silită Regiunea Centru Brașov funcționează în subordinea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili care, la rândul său, funcționează în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, nu conferă acestui serviciu competență pe întreg teritorul Statului român. ”

Trbunalul Sibiu a admis apelul ca întemeiat:  ”În ce privește nemotivarea deciziei de măsuri asigurstorii, reținem că potrivit disp. art. 129 alin.5 din OG nr. 92/2003 decizia de instituire a măsurilor asiguratorii trebuie motivată și semnată de către conducătorul organului fiscal competent. ”, scrie în decizia instanței.

Instanța arată că Decizia Antifraudei privind măsurile asiguratorii nu a fost motivată în fapt: ”Astfel, în cuprinsul acesteia se face referire la operațiuni fictive pe care debitoarea le-ar fi efectuat în scopul deducerii TVA în mod nelegal, fără însă să existe vreo dovadă certă că aceste operațiuni ar fi fictive, explicațiile date pe larg în cadrul deciziei nefiind de natură a justifica concluzia că sunt operațiuni fictive și nu reflectă realitatea operațiunilor. Simpla înșiruire a operațiunilor considerate de organul fiscal ca fiind fictive și a altor împrejurări reținute de acesta ca fiind relevante, nu sunt de natură să facă dovada că contestatoare datorează sumele de bani stabilite prin decizie, iar existența unui real pericol de sustragere a constatoarei de la plata datoriilor nu este justificată prin probe certe.”

Tribunalul Sibiu a hotărât: ”Anulează procesele verbale de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr. 1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8 și nr. 9 – toate încheiate la dat de 8.01.2015 de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – Serviciul de Executare Silită Regiunea Centru Brașov”

”ANAF procedează așa la fiecare control, de aceea este bine de știut că măsurile asiguratorii se pot anula în instanță. Se poate întâmpla ca la sfârșitul controlului să nu ți se găsească mare lucru, dar din cauza măsurilor asiguratorii societatea să ajungă în faliment”, a spus avocatul Alexandru Coroian de la SCA Iordăchescu și Asociații pentru Clujust.ro

Comments

comentarii

Un accident rutier a avut loc, vineri, pe strada Aurel Suciu, din municipiul Cluj-Napoca. În accident au fost implicate o motocicletă și o mașină.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!