fbpx

Amendă de 30.000 lei aplicată de CJPC Cluj unei pizzerii, anulată de instanță: ”produsele naturale pot conține larve”

O pizzerie cunoscută din Cluj-Napoca a fost amendată de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor cu 30.000 lei după ce s-au găsit produse fără termen de valabilitate și o pizza care conținea și larve. Prima instanță a anulat amenda, motivând că ”produsele naturale pot contine anumiti germeni sau larve”. CJPC a atacat sentința cu apel.

Prin Sentința civilă nr. 471 /2020, Judecătoria Cluj-Napoca a admis plângerea contravențională a firmei pe care funcționează Pizzeria D Autore din cartierul Zorilor, astfel că cei de la Protecția Consumatorilor au de plătit cheltuieli de judecată de peste 2.200 lei.

Extras din motivarea sentinței: ”Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției  nr. … încheiat în data de 19.01.2019 de către intimatul COMISARIATUL REGIONAL pentru PROTECȚIA Consumatorilor REGIUNEA NORD-VEST CLUJ petenta S.C. P… S… S.RL. a fost sanctionata de catre intimat cu amenda contraventi onala in suma de 30.000 lei, cu masura opririi in mod definitiv de la comercializare a unei cantitati de 5,5 kg produse si cu masura opririi temporare a prestarii serviciilor, pana la remedierea deficientelor, pentru savarsirea contraventiei prevazute si s anctionate de art. 7 lit. c liniuța a doua din O.G. nr. 21/1992 coroborat cu art. 50 alin. 1 lit. a) din O.G. nr. 21/1992, retinandu-se ca la data si ora controlului (18.01.2019, ora 16.00), in urma cercetarii aspectelor descrise in reclamatia inregistrata la C.J.P.C. Cluj sub nr. 9A/17.01.2019 coroborat cu aspectele constatate in blocul alimentar la data si ora controlului, s-au constatat următoarele: In blocul alimentar exista cuptorul aferent coacerii blatului; coacerea se realizeaza prin foc cu lemne.

In spatiul de depozitare produse semipreparate au fost identificate produse fara data durabilitatii minimale sau fara data limita de consum, dupa cum urmeaza: jambon 1,5 kg , mozzarela – informatii dupa 10 minute se consuma dupa desfacerea capacului. De asemenea existau preparate fara elemente de identificare, respectiv sosuri, maioneze, cantitatea totala a produselor neconforme a fost de 5,5 kg . Astfel, prin utilizarea unor produse care pot pune in pericol sanatatea ori integritatea corporală se incalca prevederile art. 7 lit. a) liniuța a 2-a din O.G. nr. 21/1992 si se sanctioneaza conform art. 50 alin. 1 lit. a) din O.G. nr. 21/1992 cu amenda de 30.000 lei. Totodata, in baza art. 55 alin. 1 lit. b), d) din O.G. nr. 21/1992 cantitatea de 5,5 kg produse se opreste definitiv de la comercializare. De asemenea, conform art. 55 alin. 2 lit. d) din O.G. nr. 21/1992 se opreste temporar prestarea serviciilor, pana la remedierea deficientelor. Reclamatia se considera intemeiata.

Sub aspectul legalitatii procesulu i-verbal atacat, instanta observa ca dispozițiile art. 6 din CEDO sunt incidente în materie contravențională, așa cum a statuat și Curtea Constituțională prin decizia nr. 197/2003. In consecinta, instanta apreciaza că procesul-verbal de constatare a contravenției se bucură de o prezumție de legalitate , ce trebuie însă să fie corelată cu prezumția de nevinovăție aplicabilă petentei, fapt ce implică dreptul contravenientei de a dovedi liber, cu orice mijloc de probă, caracterul nereal al mențiunilor înscrise în procesul-verbal.

Analizand legalitatea procesului-verbal, instanta constata ca procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției  nr. xxxxxx din data de 19.01.2019 a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 di n OG nr. 2/2001, neexistand nici un motiv de nulitate a acestuia care sa poata fi invocata si din oficiu.

In privinta motivelor de nelegalitate a procesului-verbal invocate de catre petenta, instanta apreciaza ca acestea nu pot conduce la anularea procesului-verbal, deoarece petenta nu a facut dovada ca ar fi suferit vreo vatamare ce nu ar putea fi inlaturata altfel decat prin anularea procesului-verbal.

Analizand temeinicia procesului-verbal, instanta constata, pe baza probelor administrate, ca nu se poate retine in sarcina petentei savarsirea contraventiei pentru care a fost sanctionata.

Astfel, din inscrisurile anexate de catre petenta plangerii contraventionale  si din declaratia martorului C.S. rezulta ca toate produsele folosite de catre petenta la prepararea diverselor specialitati de pizza erau in termenul de valabilitate, acestea au fost cumparate de la Bottega Italiana si nu au fost folosite produse cu termenul de valabilitate depasit, adica produse expirate.

Referitor la reclamatia ce a stat la baza controlului efectuat de catre intimat, aceasta se referea la o pizza cu hribi, care contineau larve. Or, este cunoscut ca produsele naturale pot contine anumiti germeni sau larve, asa cum rezulta si din depozitia martorului C.S.

Ca atare, instanta considera ca procesul-verbal de contraventie contestat este lipsit de temeinicie si se impune anularea acestuia.

In consecinta, plangerea contraventionala este intemeiata si urmeaza a fi admisa.

Față de considerentele de mai sus, in temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanta va admite plângerea contravențională formulată de către petenta S.C. P. S.  S.R.L. împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. xxxxxx încheiat în data de 19.01.2019 de către intimatul COMISARIATUL REGIONAL pentru PROTECȚIA Consumatorilor REGIUNEA NORD-VEST CLUJ.

Instanta va anula procesul-verbal atacat și o va exonera pe petentă de la plata amenzii contravenționale aplicate, în sumă de 30.000 lei.

Totodată, instanta va înlătura celelalte măsuri dispuse prin procesul-verbal atacat – oprirea in mod definitiv de la comercializare a unei cantitati de 5,5 kg produse si oprirea temporară a prestarii serviciilor, pana la remedierea deficientelor.

Instanta constata ca petenta a solicitat si restituirea sumei de 1.500 lei reprezentand jumatate din minimul amenzii contraventionale (, insa nu a depus la dosar dovada achitarii acestei sume, astfel incat, in lipsa dovezii achitarii sumei, instanta nu poate dispune restituirea catre petenta a sumei mai sus menționate.

Față de solutia de admitere a plangerii contraventionale, constatand ca intimatul se afla in culpa procesuala, in temeiul art. 453 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila, instanta îl va obliga pe intimat să plătească petentei suma de 2.230,18 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 20 lei reprezintă taxă judiciară de timbru, iar suma de 2.210,18 lei reprezintă onorariu avocațial”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina