clujust.ro

Amendă anulată și taxa de ridicare auto restituită pentru că polițistul local nu a făcut poze elocvente

Pe final de an, Judecătoria Cluj-Napoca l-a făcut fericit pe un clujean amendat de poliția local pentru o așa-zisă parcare neregulamentară. I-a anulat amendat de 580 de lei și a dispus restituirea taxei de 547 lei ahitate la RADP pentru recuperarea mașinii ridicate.

În fapt, prin procesul verbal de contravenţie, întocmit de Poliţia Locală Cluj-Napoca, petentul  a fost sancţionat cu amenda contravenţională în cuantum de 580 lei, echivalentul a 4 puncte amendă, și 3 puncte de penalizare, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.108 alin.1 lit.b) pct.7 din OUG 195/2002, reţinându-se că la data 12.11.2021, ora 09:57, a staţionat voluntar neregulamentar pe carosabil în intersecţia Aleea Padin şi aleea ce deserveşte accesul auto în spatele imobilului cu numărul 20 cu auto marca Toyota.

Potrivit dispoziţiei de ridicare a vehiculului, în temeiul art. 7 alin. 1 lit. h)/k) din Legea nr. 155/2010 coroborat cu art. 64 din Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002, poliţistul local  din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Cluj, Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier-Serviciul Control Trafic Rutier a dispus ridicarea autovehiculului marca Toyota.

În motivarea sentinței se arată că din fotografiile depuse de Poliția Locală nu reiese situația reținută de polițistul local în procesul verbal de contravenție.

”Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34 rezultă că procesul verbal contravenţional face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară.

Procesul verbal de contravenţie este un act administrativ ce se bucură, datorită calităţii de reprezentant al statului a celui ce îl încheie, de o prezumţie de validitate şi temeinicie, prezumţie care este însă relativă şi care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrarii.

Având în vedere acest principiu, contestatorului i s-a oferit ocazia, în prezenta cauză, de a propune şi de a administra orice mijloc de probă pentru a răsturna prezumţia relativă că cele constatate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sunt conforme cu realitatea. Petentul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi mijloacele materiale de probă constând în planşele fotografice, probe ce au fost încuviinţate şi administrate de instanţă.

În acest sens, instanța reține, în primul rând, că petentul a parcat pe Aleea Padin din Cluj-Napoca, strada aflată în imediata Pieţei Agroalimentare.

Din fotografiile depuse de către intimata Poliția Locală la filele 127-128 rezultă că pe Aleea Padin din Cluj-Napoca mai sunt parcate şi alte autoturisme în faţa autovehiculului petentului, iar la colţul intersecţiei nu este montat niciun indicator oprirea interzisă.

Fiind o stradă cu sens unic, mașinile parcate pe partea dreaptă a carosabilului lasă loc circulației vehiculelor pe o singură bandă de mers (fotografii f.126-128).

Instanţa reţine că dispoziţiile art. 108 alin. 1 lit. b) din OUG 195/2002 incriminează şi sancţionează fapta de staţionare neregulamentară, iar elementele de tipicitate ale faptei de staţionare neregulamentară sunt detaliate în cuprinsul art. 143 lit. a) din HG nr. 1391/2006, conform căruia se interzice staţionarea voluntara a vehiculelor în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară. De asemenea, conform art. 142 lit. f) din HG nr. 1391/2006, se interzice oprirea voluntara a vehiculelor: în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum si în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;

Din cuprinsul planşelor foto anexate de către intimat (f.126-128) rezultă doar că petentul a parcat autovehiculul marca Toyota, cu număr de înmatriculare … pe partea dreaptă a carosabilului, la mai mult de 25 m de intersecţia din spatele autovehicului său . În ceea ce priveşte partea din faţă, din fotografiile ataşate nu reiese dacă există o intersecţie sau doar o parcare de autovehicule, precum nu rezultă nici existenţa unui indicator rutier oprirea interzisă. Totodată, imobilul cu numărul 20 la care se susţine că s-a blocat accesul prin staţionarea autoturismului de către petent nu poate fi identificat din fotografii.

Deoarece dubiul trebuie interpretat în favoarea petentului, instanţa va constata că procesul verbal de contravenţie este netemeinic întocmit şi va dispune anularea actului sancţionator.

Cu privire la măsura tehnico-administrativă a ridicării autovehiculului şi având în vedere excepţia inadmisibilităţii, care a fost invocată de către intimatul Municipiul Cluj-Napoca instanţa reţine, din analiza prevederilor OUG nr.195/2002, că măsura tehnico administrativă a ridicării autovehiculului se bazează pe o sancţiune contravenţională principală, neputând fi dispusă în lipsa unei sancţiuni contravenţionale, astfel că aceasta este dependentă de procesul verbal de contravenţie.

Natura juridică a acestei măsuri este definită prin dispoziţiile art. 97 alin. 1 lit. d) din OUG nr. 195/2002, care o califică expres ca fiind o operaţiune tehnico-administrativă. Apoi, art. 180 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 prevede faptul că în procesul verbal de contravenţie trebuie menţionată şi măsura tehnico-administrativă dispusă de către organul constatator, alături de termenul exercitare a căii de atac, semnătura agentului constatator şi unitatea de poliţie la care se depune plângerea.

Dispoziţia de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar este emisă tocmai în virtutea dispunerii măsurii tehnico-administrative a ridicării autovehiculelor şi are ca premisă săvârşirea unei fapte de natură contravenţională. Astfel, regimul acestei dispoziţii nu poate fi detaşat de regimul general al raportului juridic contravenţional, astfel încât aceasta trebuie calificată ca o măsură dispusă de organul constatator asociată celorlalte măsuri legale şi necesare care configurează regimul juridic al răspunderii contravenţionale.

Contestarea acestor măsuri tehnico administrative, în cadrul plângerii contravenţionale sau distinct de aceasta, este prevăzută de legea specială, reprezentând accesorii ale procesului-verbal, iar legătura intrinsecă dintre acestea justifică posibilitatea contestării dispoziţiei de ridicare în cadrul plângerii contravenţionale. Astfel, excepţia inadmisibilităţii invocată de către intimatul Municipiul Cluj-Napoca-Direcţia de Poliţie Locală este neîntemeiată.

Prin urmare, având în vedere că s-a constatat că fapta săvârșită de către petent nu este temeinică, instanţa apreciază că măsura tehnico administrativă a ridicării autovehiculului a fost nelegal aplicată şi se impune a fi înlăturată.

Având în vedere efectele nulității, instanța va dispune restituirea sumei de 547,40 lei în favoarea S.C. …. S.R.L., proprietar al autoturismului marca Toyota, cu număr de înmatriculare …, reprezentând contravaloare taxă ridicare auto, taxă depozitare și taxă transport auto (factura fiscală nr.CJ RADP Cluj-Napoca .11.2021, fila 11). Această sumă urmează să fie restituită de către intimata RADP Cluj-Napoca, având în vedere că este beneficiara sumei reprezentând contravaloare taxă ridicare auto, taxă depozit și taxă transport auto, în calitate de executant al măsurii tehnico-administrative.”, se arată în hotărâre.

Comments

comentarii

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Renew Europe) își anunță plecarea din USR - Uniunea Salvați Roomânia, din motive ce țin de direcția partidului.... Citește mai mult
Statuia lui Iuliu Maniu de lângă Bastionul Croitorilor din Cluj-Napoca a fost repusă pe soclu luni, după ce în weekend a fost pusă la pământ de muncitorii care efectuează lucrări de modernizare în zonă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!