fbpx

Acord de recunoaștere a vinovăției în cazul unui fost director din CJAS Alba

Fostul director de relați contractuale al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, Gheorghe Muntean, a încheiat cu procurorii anticorupție acord de recunoaștere a vinovăției pentru o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Procurorii au trimis acordul la instanță, care urmează să pronunțe asupra lui.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului Gheorghe Muntean, fost director relații contractuale la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Alba Iulia, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:


– intermediere de operațiuni comerciale pentru un agent economic privat; 
– efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția; 
– conflict de interese; 
– fals intelectual, în formă continuată ( 10 acte materiale); 
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată ( 75 acte materiale); 
– uz de fals, în formă continuată ( 10 acte materiale); 

În acordul de recunoaştere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 

Începând cu anul 2001, inculpatul Muntean Gheorghe a fost numit în funcția de director relații contractuale la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba Iulia. 

În perioada 2011-2012, în această calitate, a desfăşurat activități de intermediere şi a înlesnit efectuarea unor operațiuni comerciale şi financiare pentru un agent economic privat, la care fiul său era asociat.
În aceeași perioadă a efectuat operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția pe care o ocupa, pentru același agent economic privat, semnând contracte, acte adiționale, documente justificative şi deconturi pe care le-a folosit, fiind depuse la CJAS Alba Iulia, în scopul producerii de consecințe juridice, respectiv decontarea unor servicii medicale.

De asemenea a susținut în mod constant interesele financiare ale soției sale, medic de familie aflat în relații contractuale cu C.J.A.S. Alba şi ale firmei, la care fiul său era asociat, semnând contracte, acte adiționale, documente justificative şi deconturi referitoare la relația contractuală dintre C.J.A.S. Alba şi aceste persoane.
Mai mult, în cursul lunii iunie 2012, inculpatul Muntean Gheorghe a dispus decontarea cu celeritate a sumelor de bani la care aveau dreptul, către firma respectivă şi cabinetul medical al soției sale, înaintea celorlalți beneficiari.

Totodată, având informații că urmează să aibă loc o acțiune de control din partea Corpului de Audit Regional Braşov pentru a verifica dacă există situații de conflict de interese, inculpatul Muntean Gheorghe, a întocmit în fals un număr de 4 înscrisuri(2 contracte de asistență medicală și anexele acestora), atestând în mod nereal, că reprezentantul C.J.A.S. Alba Iulia este o altă persoană, în scopul ascunderii stării de incompatibilitate în care se afla cu cabinetul medical al soției sale.

Tot cu această ocazie a întocmit în fals – prin contrafacerea subscrierii – un număr de 6 înscrisuri oficiale(contracte de furnizare servicii medicale în asistență medicală), semnând în locul reprezentantului firmei, al cărei asociat era fiul său.

În aceeași perioadă, inculpatul Muntean Gheorghe a intermediat operațiuni comerciale pentru aceeași firmă, al cărei asociat era fiul său, efectuat operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, întocmind în fals 75 înscrisuri sub semnătură privată – prin contrafacerea subscrierii – şi semnând la rubrica administrator în locul acestuia, prin aplicarea unor semnături care au dat aparența că aparțin persoanei îndrituite să semneze.
Toate documentele întocmite în fals au fost folosite ulterior, fiind depuse la C.J.A.S. Alba Iulia, în scopul producerii de consecințe juridice. 

În prezența apărătorului ales, inculpatul Muntean Gheorghe a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reținute în sarcina sa, că acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acțiunea penală şi este de acord cu aplicarea următoarei pedepse şi a modalității de executare a acesteia :

3 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, cu respectarea următoarelor obligații: 

– să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; 
– să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; 
– să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 
– să comunice schimbarea locului de muncă; 
– să comunice informații şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență 
– să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; 
– să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței. 

Dosarul de urmărire penală  împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Alba. Instanța urmează să-l analizeze și să dea o soluție în baza articolelor din Codul de Procedură penală enunțate mai jos.  

EXTRAS DIN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

Art. 484
(1) – Dacă acordului de recunoaștere a vinovăției îi lipsește vreuna dintre mențiunile obligatorii sau dacă nu au
fost respectate condițiile prevăzute la art. 482 și 483, instanța dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile și
sesizează în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.
(2) – Instanța se pronunță asupra acordului de recunoaștere a vinovăției prin sentință, în urma unei proceduri
necontradictorii, în ședință publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului și avocatului acestuia, precum și
a părții civile, dacă este prezentă.
Art. 485
(1) – Instanța, analizând acordul, pronunță una dintre următoarele soluții:
a. admite acordul de recunoaștere a vinovăției și dispune una dintre soluțiile prevăzute de art. 396 alin. (2)—(4),
care nu poate crea pentru inculpat o situație mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord, dacă sunt
îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480—482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, care au
făcut obiectul acordului;
b. respinge acordul de recunoaștere a vinovăției și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi
penale, dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480—482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina
inculpatului, care au făcut obiectul acordului, sau dacă apreciază că soluția cu privire la care s-a ajuns la un
acord între procuror și inculpat este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau periculozitatea
infractorului.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina