fbpx

Acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu DNA Cluj, anulat de Curte după ce s-a prescris o infracțiune

Curtea de Apel Cluj a anulat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de fostul șef al Gărzii Forestiere Cluj, Grigore Avram, și procurorii DNA Cluj. Acordul fusese confirmat de prima instanță, Tribunalul Bistrița-Năsăud, care însă nu a observat că înainte cu 15 zile să se pronunțe intervenise prescripția unei infracțiuni. Curtea a dispus continuarea urmăririi penale, astfel că, recent, Avram a fost trimis în judecată pentru o altă infracțiune din dosar, potrivit Adevărul.ro

Fostul inspector șef la Inspectoratul  Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare (ITRSV) Cluj-Napoca, în prezent Garda Forestieră Cluj, acuzat de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și conflict de interese, a semnat acordul de recunoaștere a vinovăției în iulie 2017, fiind de acord cu o pedeapsă totală de 2 ani și o lună închisoare cu suspendare.

În 16 octombrie, Tribunalul Bistrița-Năsăud, sesizat cu acordul de recunoaștere a vinovăției, a hotărât:  ”Admite acordul de recunoastere a vinovatiei încheiat între Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj si inculpatul A. G. si în consecinta:

Condamna pe inculpatul Avram Grigore, pentru savârsirea infractiunilor de:

– fals intelectual, în forma continuata prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal(doua acte materiale), cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal, la pedeapsa de 1(un) an si 4(patru) luni închisoare;

– fals în înscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, la pedeapsa de 3(trei) luni închisoare;

– conflict de interese, prev. de art. 253 indice 1 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, la pedeapsa de 2(doi) ani si o(una) luna închisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica pe durata de 10 ani, potrivit disp. art. 65 alin. 2 rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a vechiul Cod penal;

– fals intelectual, prev. de art. 289 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

Constata ca faptele au fost comise în conditiile concursului real de infractiuni prevazut de art. 33 alin. 1 a vechiul Cod penal iar în baza dispozitiilor art. 34 alin. 1 lit. „b” vechiul Cod penal contopeste pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2(doi) ani si o(una) luna închisoare, la care se adauga pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica pe durata de 10 ani, potrivit disp. art. 65 alin. 2 rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a vechiul Cod penal.

Face aplicarea disp. art. 71 rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a vechiul Cod penal referitoare la pedepsele accesorii.

În baza dispozitiilor art. 86/1 vechiul Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante aplicate, stabilind, potrivit dispozitiilor art. 86/2 vechiul Cod penal, un termen de încercare de 4(patru) ani si 2(doua) luni.

Conform dispozitiilor art. 86/3 vechiul Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bistrita-Nasaud, la datele fixate de acesta;

b) sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacelor lui de existenta.

Potrivit dispozitiilor art. 71 alin. 5 vechiul Cod penal, pe durata suspendarii conditionate sub supraveghere a executarii pedepsei, dispune si suspendarea executarii pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului cu privire la disp. art. 86/4 vechiul Cod penal(rap. la art. 83 si 84 vechiul Cod penal) referitoare la revocarea suspendarii conditionate sub supraveghere a executarii pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea-credinta, a masurilor de supraveghere ori obligatiilor stabilite de instanta.

Potrivit disp. art. 25 alin. 3 Cod procedura penala, dispune desfiintarea urmatoarelor înscrisuri:

– adresa nr. 6.395/13.11.2009 emisa de ITRSV Cluj-Napoca catre Ocolul Silvic Valea Sieului R.A.;

– cererea formulata de inculpatul Avram Grigore catre Asociatia proprietarilor de Padure Valea Sieului datata 10.11.2009, document care a fost înregistrat la R.A. Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. sub nr. antedatat 3282(12.11.2009;

– adresa nr. 3198/02.05.2011 emisa de ITRSV Cluj-Napoca.

Conform dispozitiilor art. 274 alin. 1 Cod procedura penala dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de 450 lei pentru faza de urmarire penala si suma 150 lei pentru faza de judecata.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.”

Împotriva acestei hotărâri, inculpatul a declarat apel, criticând la Curtea de Apel Cluj soluția primei instanțe ca nefiind temeinică și legală.

În motivarea apelului său, avocatul lui Avram a învederat faptul că ”soluția pronunțată cu privire la acord  este nelegală, întrucât actul de sesizare al instanței nu a îndeplinit condițiile de fond prevăzute de disp. art. 482 CPP, nici la data încheierii acestuia și nici ulterior.

De asemenea, este de observat că prima instanță nu a efectuat verificările impuse de dispozițiile art. 484 CPP și că față de una dintre infracțiunile pentru care s-a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției a intervenit prescripția specială prevăzută de dispozițiile vechiului Cod penal.

Un alt motiv de nelegalitate a hotărârii primei instanțe constă în aceea că între data încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției și data pronunțării hotărârii de către prima instanță au intervenit modificări în conținutul infracțiunii de conflict de interese. Prin urmare, prima instanță avea datoria să analizeze admisibilitatea unei cereri referitoare la aprecierea asupra condițiilor în care a intervenit legea de dezincriminare. Totuși, instanța a considerat că nu au existat cereri și a acordat cuvântul pe fondul cauzei, iar prin hotărârea pronunțată a analizat fugitiv cele două legi în vigoare, a apreciat că fapta de conflict de interese nu a fost dezincriminată și a aplicat greșit pedepsele accesorii, stabilind o pedeapsă accesorie care nu este prevăzută de lege și care nu este corelativă pedepsei complementare stabilită de procuror.

În cauză, inculpatul a fost asistat de avocat ales, însă la instanța de fond acesta a depus o cerere de amânare a cauzei și  cu toate acestea, fără a se pronunța asupra cererii de amânare, instanța a acordat cuvântul inculpatului, deși în cauză trebuia pusă în discuție o chestiune importantă, iar, în subsidiar s-a solicitat reindividualizarea pedepselor aplicate inculpatului.”

În 12 decembrie, Curtea de Apel Cluj a decis: ”În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de către inculpatul A.G. împotriva sentinţei penale nr.97/F/16.10.2017 a Tribunalul Bistriţa, pe care o desfiinţează în întregime. Pronunţând o nouă hotărâre, în baza art. 485 alin.1 lit.b C.p.p. respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de inculpatul A.G. şi trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale. Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. ”

Pentru a decide astfel, Curtea a reținul următoarele: 

”Sub aspectul stării de fapt și a încadrării juridice s-a reținut că inculpatul Avram Grigore, la data de 31.03.2010, având funcția de inspector șef la Inspectoratul  Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Cluj-Napoca (ITRSV Cluj-Napoca – în prezent Garda Forestieră Cluj) a emis Avizul suplimentar nr. 2914/31.03.2010 la Avizele nr. 5/04.03.2009 și nr. 65/18.08.2009 pentru eliberarea certificatului de mențiuni R.A. Ocolul Silvic Valea Șieului R.A., document care a stat la baza eliberării de către Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Politici și Strategii în Silvicultură a Certificatului de mențiuni nr. 81/21.04.2010(ambele documente anulate prin Sentința Civilă nr, 1555/03.06.2014 a Curții de Apel București – Secția a VIII de contencios administrativ și fiscal, irevocabilă prin decizia nr. 2685/20.10.2010 a ÎCCJ – Secția de contencios administrativ și fiscal, ca fiind emise în mod nelegal), pentru care R.A. Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. a preluat în administrare o suprafață de teren forestier de 3.789,61 ha, proprietatea comunelor Teaca, Lechința și Galații Bistriței, care până la momentul emiterii avizului era administrată în mod legal de ICAS București – Ocolul Silvic Experimental Lechința, în contextul în care la data emiterii documentului era membru în Consiliul de administrație R.A. Ocolul Silvic Valea Șieului R.A., activitate pentru care era remunerat, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, prev. de art. 253 indice 1 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.

De asemenea, s-a reținut că faptele inculpatului care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în calitate de director coordonator al ITRSV Cluj-Napoca pentru „ a ieși” de sub incidența legii penale în ce privește conflictul de interese, cu intenție:

-la data de 17.01.2011 sau la o dată imediat ulterioară acesteia, l-a instigat pe inculpatul Cira Silviu Ioan, șef la R.A. Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. să emită în fals un act intern al acestei unități, respectiv adresa antedatată cu nr. 3284/12.11.2009 prin care a solicitat ITRSV Cluj-Napoca desemnarea unui alt reprezentant al acestei instituții „ pentru a fi cooptat ca membru al Consiliului de administrație al Regiei autonome Ocolul silvic Valea Șieului R.A.”;

-la data de 17.01.2011 sau la o dată imediat ulterioară acesteia,a emis cu date nereale adresa antedatată cu nr. 6.395/13.11.2009 prin care a comunicat R.A. Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. că, urmare solicitării formulate de aceasta, inginerul A. I, având funcția de referent, a fost desemnat de către ITRSV Cluj-Napoca ca membru în conciliul de administrație al acestui ocol silvic, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal(două acte materiale).

Fapta inculpatului care la data de 17.01.2011 sau la o dată imediat ulterioară, pentru a „ieși” de sub incidența legii penale în ceea ce privește conflictul de interese, cu intenție, a întocmit în fals o cerere către Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Șieului – Ocolul Silvic Valea Șieului R.A., pe care a antedatat-o cu data de 10.11.2009, prin care „le aducea la cunoștință” că, din motive personale, demisionează din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Ocolului Silvic Valea Șieului R.A., document care a fost înregistrat la R.A. Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. sub nr. antedatat 3282/12.11.2009, s-a apreciat că întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.             

În fine, fapta inculpatului Avram Grigore, care, la data de 02.05.2011, cu intenție, în calitate de inspector șef ITRSV Cluj-Napoca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a emis către organele de cercetare penală din cadrul Poliției Comunale Apahida Adresa nr. 3198/02.05.2011, în care a menționat, în mod nereal, fără a se baza pe documente justificative, că inspectorii din cadrul ITRSV Cluj-Napoca, care au întocmit raportul nr. 4726/04.08.2009 „s-ar fi putut afla în eroare de fapt, în aprecierea terenului degradat și calcul al suprafeței existente cu vegetație forestieră” și că suprafața de 0, 46 ha „nu putea fi defrișată sau decopertată întrucât pe această suprafață de teren nu a existat pădure”, document pe baza căruia s-a dispus în temeiul disp. art. 16 lit. a Cod procedură penală, neînceperea urmăririi penale în cauza respectivă, prin rezoluția nr. 8456/P/2009, din data de 13.07.2011, emisă în dosarul cu același număr al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în care se efectuau cercetări față de C. T. F. cu privire la comiterea infracțiunii prev. de art. 108 din Legea nr. 46/2008(Codul silvic), s-a apreciat că întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 289 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

Ca lege penală mai favorabilă s-a reținut, în urma unei aprecieri globale, că dispozițiile vechiului C.p. îi sunt mai favorabile inculpatului, raportat la modul de sancționare a pluralității de infracțiuni și la modalitățile de executare a pedepselor.

Astfel, analizând dispozițiile C.p. anterior, art. 253 indice 1 alin. 1 vechiul Cod penal unde limitele de pedeapsă sunt de la 6 luni la 5 ani închisoare, apoi dispozițiile art.122 lit.d c.p. unde se prevede că termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani, precum și dispozițiile art.124 C.p., în vigoare la data comiterii presupusei fapte de conflict de interese ( 31.03.2010) privind prescripția specială, care înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzut de art.122 este depășit cu încă o jumătate ( textul suferind modificări  abia ulterior, prin Legea nr.63/2012), curtea constată că în cazul aceste infracțiuni teremenul de prescripție al răspunderi penale este de 7 ani și 6 luni, considerat împlinit la data de 1.10.2017, dată anterioară pronunțării hotărârii atacate.

Curtea constată că, deși consimțământul inculpatului a fost liber exprimat în prezența apărătorilor aleși ai acestuia, există în speța de față un motiv de respingere a acordului de recunoaștere a vinovăției și anume împrejurarea invocată mai sus.

Astfel, potrivit Deciziei în Interesul Legii nr.5/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, soluția de respingere a acordului de recunoaștere a vinovăției prev. de art.485 alin.1 lit.b C.p.p. poate fi pronunțată numai dacă este incidentă una dintre următoarele situații: nerespectarea condițiilor de fond și formă, insuficiența probelor, incidența unei cauze de împiedicare a exercitării acțiunii penale( deces al inculpatului, retragerea plângerii prealabile, prescripția).

Față de cele de mai sus, în baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. va admite apelul declarat și va desființa în întregime hotărârea atacată.

Pronunțând o nouă hotărâre, în baza art. 485 alin.1 lit.b C.p.p. va respinge acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de inculpatul Avram Grigore și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.”

În 20 decembrie, Grigore Avram a fost trimis în judecată, fără acord de recunoaștere, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual,  fals intelectual în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:  ”La data de 31.03.2010 inculpatul Avram Grigore, în calitate de inspector șef la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare (I.T.R.S.V.) Cluj Napoca (în prezent Garda Forestieră Cluj), a emis mai multe documente care au stat la baza eliberării, de către Ministerul Mediului și Pădurilor –Direcția Politici și Strategii în Silvicultură, a unui certificat de mențiuni, prin care un ocol silvic a preluat în administrare o suprafață de teren forestier de 3.789,61 ha, proprietatea a trei comune.
Aceste demersuri au fost făcute de inculpat în contextul în care, la data emiterii documentelor, era membru în consiliul de administrație al ocolului respectiv, activitate pentru care era remunerat.

Pentru a ieși de sub incidența legii penale, la 17.01.2011, inculpatul Avram Grigore l-a instigat pe șeful ocolului silvic respectiv să emită în fals un act intern prin care primul să fie înlocuit din funcția de administrator. În aceeași zi sau ulterior, șeful ocolului silvic a întocmit o adresă (antedatată 12.11.2009) în care s-a consemnat că urmare a demisiei (antedatată 10.11.2009) „depusă” de inculpatul Avram Grigore la ocolul respectiv, a solicitat I.T.R.S.V. Cluj Napoca desemnarea unui alt reprezentant al acestei instituții pentru a fi membru în consiliul de administrație. În aceeași perioadă, inculpatul Avram Grigore a emis cu date nereale o adresă (antedatată 13.11.2009) prin care a comunicat ocolului silvic respectiv numele persoanei desemnată ca membru în consiliul de administrație.

La data de 02.05.2011, inculpatul Avram Grigore cu intenție, în calitate de inspector șef la I.T.R.S.V. Cluj Napoca, în exercitare atribuțiilor de serviciu, a emis către organele de cercetare penală din cadrul Poliției Comunale Apahida, județul Cluj, o adresă în care a menționat aspecte nereale și în baza căreia s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza în care era cercetat un apropiat al acestuia.”

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bistrița Năsăud.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina