fbpx

Absolvire INPPA: Pe lângă cele 9 întrebări anulate, alte două au răspunsuri modificate după contestațiile la barem

INPPA a publicat procesulul verbal privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare și a replublicat baremele de corectare cu cele 9 întrebări anulate și alte două cu răspunsuri modificate după contestații.

”I. La disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, se admit contestațiile privind întrebarea 9 de la G1 (respectiv întrebarea 9 de la G2, întrebarea 6 de la G3 și întrebarea 3 de la G4), în sensul că raspunsul de la lit. AC va fi considerat greșit.
Întrebarea va avea un singur răspuns corect, cel de la lit. C.

Celelalte contestații depuse la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat se resping, ca nefondate.

II. La disciplina Drept civil, se admit contestațiile privind întrebarea 17 de la G1 (respectiv întrebarea 13 de la G2, întrebarea 19 de la G3 și întrebarea 13 de la G4) în sensul că răspunsul de la lit. BC va fi considerat greșit. Întrebarea va avea un singur răspuns corect, cel de la lit. B.

Celelalte contestații depuse la disciplina Drept civil se resping, ca nefondate.

III. La disciplina Drept procesual civil, se resping toate contestațiile, ca nefondate

IV. La disciplina Drept penal, se resping toate contestațiile ca nefondate.

V. La disciplina Drept procesual penal, se resping toate contestațiile, ca nefondate.

Se reface baremul de evaluare și notare, potrivit celor de mai sus.

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A., numai candidații al căror punctaj s-a diminuat ca urmare a anulării răspunsurilor de la întrebările menționate la punctul I. și, respectiv, punctul II. de mai sus, pot formula contestație la baremul de corectare rectificat în termen de 24 de ore de la data publicării prezentei, respectiv până vineri, 20 noiembrie, ora 19.00, exclusiv cu privire la răspunsurile stabilite ca fiind corecte la aceste întrebări.

Contestațiile pot fi depuse numai în format electronic la adresa de email: contestatie@inppa.ro”, se arată în procesul verbal.

De asemenea, s-au republicat Baremele de corectare la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020* a Examenului de absolvire a I.N.P.P.A., Sesiunea noiembrie 2020, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem

Comments

comentarii

Lasă un răspuns