fbpx

Zeci de mii de dosare soluționate prin renunțarea la urmărirea penală, declarată neconstituțională

Parchetul General a prezentat o situație interesantă cu numărul cauzelor soluționate prin renunțarea la urmărirea penală, împărțite pe infracțiuni. Articolul din Codul de procedură penală privind renunțarea la urmărirea penală a fost declarat neconstituțional. Parchetul general a transmis că decizia Curții Constituționale are impact major asupra activităţii procurorilor.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tiberiu Nițu, a transmis printr-un comunicat că a luat act de Decizia Curţii Constituţionale din data de 20 ianuarie 2016 potrivit căreia prevederile art. 318 alin. 1 din Codul de procedură penală  – „Renunţarea la urmărirea penală” au fost declarate neconstituţionale.

”Decizia este obligatorie şi, pe cale de consecinţă, procurorii o vor respecta întocmai. Având în vedere însă impactul major asupra activităţii procurorilor din cadrul Ministerului Public (în anul 2015 au fost soluţionate prin renunţare la urmărire penală 134.436 de cauze, în timp ce în 2014 fuseseră soluţionate 86.883 de cauze), se va acţiona pentru  identificarea măsurilor de natură să diminueze efectele asupra activităţii de urmărire penală. Totodată, după motivarea deciziei Curţii Constituţionale, va fi sesizat Ministerul Justiţiei, pentru a se promova în regim de urgenţă un proiect de act normativ în vederea punerii în acord a dispoziţiilor Codului de procedură penală cu Decizia Curţii Constituţionale.”, se arată în comunicatul parchetului.A

AICI poate fi consultată documentaţia depusă la dosarul cauzei, la solicitarea Curţii Constituţionale, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Documentația cuprinde un tabel cu infracțiunile și numărul de cauze soluționate prin renunțarea la urmărirea penală pentru fiecare.

Screen Shot 2016-01-21 at 13.32.16 Screen Shot 2016-01-21 at 13.32.38 Screen Shot 2016-01-21 at 13.32.51 Screen Shot 2016-01-21 at 13.33.04 Screen Shot 2016-01-21 at 13.33.18 Screen Shot 2016-01-21 at 13.33.31 Screen Shot 2016-01-21 at 13.33.40 Screen Shot 2016-01-21 at 13.33.51 Screen Shot 2016-01-21 at 13.33.59 Screen Shot 2016-01-21 at 13.34.25

Art.318 din Codul de procedură penală

(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când, în raport cu conţinutul faptei, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul urmărit şi cu împrejurările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia.

(2) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.

(3) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;

b) să ceară public scuze persoanei vătămate;

c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;

d) să frecventeze un program de consiliere.

(4) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (3), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei.

(5) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (3) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2)-(4) termenul până la care trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum şi cheltuielile judiciare.

(6) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (4), procurorul revocă ordonanţa. Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O nouă renunţare la urmărirea penală în aceeaşi cauză nu mai este posibilă.

(7) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns