fbpx

Valoarea punctului de pensie la avocați a crescut cu 14 lei

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a adoptat o nouă hotărâre cu privire la valoarea punctului de pensie. Astfel, valoarea a crescut cu 14 lei față de cea stabilită în decembrie 2018.

În Hotărârea Consiliului UNBR nr. 406/07- 08.12.2018 se prevăzuse că ”începând cu data de 01 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților este de 1.320 lei”

Prin noua hotărâre s-a stabilit la 1.334 lei.

HOTĂRÂREA nr. 433

23 martie 2019

privind valoarea punctului de pensie

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 66 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului UNBR, precum și propunerea ridicată în cadrul ședinței privind majorarea punctului de pensie cu 4,63% , ca medie a ratei inflației pe anul 2018, de la data de 01 ianuarie 2019;

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în ședința din 23 martie 2019, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților este de 1.334 lei

Art. 2 – Diferența dintre sumele achitate cu titlu de pensie pentru anul 2019, potrivit valorii provizorii a punctului de pensie stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 406/07- 08.12.2018 și pensia corespunzătoare valorii punctului de pensie prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se va achita potrivit hotărârii Consiliului de administrație al C.A.A..

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea sa la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 4 – Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina