fbpx

Util pentru șoferi: Refuzul şefului poliţiei rutiere de a reduce perioadele de suspendare poate fi atacat la judecătorie

După ce ÎCCJ a stabilit prin RIL că instanțele nu mai pot reduce sau anula suspendarea permisului de conducere, șoferii au rămas cu varianta pe cale administrativă de a cere reducerea la șeful poliției rutiere a județului pe raza căreia a fost săvârșită fapta. Bine de știut că refuzul șefului poliției rutiere poate fi atacat în instanță, iar competența aparține judecătoriei, așa cum s-a stabilit recent.

În motivarea RIL-ului privind suspendarea permisului se arată că ”persoana căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de a conduce poate obţine reducerea duratei acestei măsuri într-o procedură administrativă, dacă sunt îndeplinite condiţiile expres şi limitativ prevăzute de art. 104 alin. (2) – (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, acest beneficiu fiind însă exclus în ipotezele prevăzute de alin. (6) al aceluiaşi articol, care au în vedere recidiva contravenţională şi fapte contravenţionale grave.

În măsura în care titularul permisului de conducere căruia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară apreciază că refuzul şefului poliţiei rutiere de a reduce perioadele de suspendare este nejustificat, are posibilitatea de a contesta acest refuz în instanţă.”

Competența privind acest tip de acțiuni a fost unul din punctele discutate la întâlnirea președinților secțiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel – Timişoara, 22-23 aprilie 2021

Titlul problemei de drept: competenţa materială de soluţionare a cererilor având ca obiect anularea şi suspendarea executării dispoziţiilor emise de şeful poliţiei rutiere prin care s-a dispus suspendarea executării dreptului de a conduce autovehiculele

Concluzia a fost că ”instanţa competentă să judece în fond acţiunea îndreptată împotriva actului prin care se aplică persoanei care a săvârşit contravenţia, sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere, este judecătoria competentă să soluţioneze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal a cărui încheiere a atras aplicarea sancţiunii complementare.”

Art. 104 alin. (2) – (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002:

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;

b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3)art. 102 alin. (3) lit. a) și la art. 103 alin. (1) lit. c) și d). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

a) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depășită cu mai mult de 50 km/h, dar nu mai mult de 70 km/h;

b) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depășită cu mai mult de 70 km/h, doar dacă această faptă a fost săvârșită o singură dată în 12 luni.

(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul în care aceasta a fost majorată conform art. 103 alin. (2) și art. 118 alin. (7), după caz.

5) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 104^1 alin. (1), în situația în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3) lit. a) și e).

Comments

comentarii

Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 146 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care și Cluj, în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de lemne şi delapidare.... Citește mai mult
Ambasadorul Elveției, Arthur Mattli, a venit în vizită la Cluj-Napoca și s-a întâlnit cu primarul Emil Boc, cu care a discutat dezvoltarea ecosistemului local de inovare.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!