fbpx
Acasă » PROCESE » Un tânăr de excepție din Cluj se judecă cu FSPAC și cere schimbarea regulamentului de admitere

Un tânăr de excepție din Cluj se judecă cu FSPAC și cere schimbarea regulamentului de admitere

Un tânăr de excepție din Cluj, care s-a evidențiat din timpul liceului, se judecă cu FSPAC și cere schimbarea regulamentului de admitere. Deși are media 8,40 la BAC, reclamantul nu a fost admis nici la taxă la specializarea Media Digitală în detrimentul unor candidați cu medii mult mai mici.

Marius Mariș este fotograf oficial la mari festivaluri, precum TIFF, Electric Castle, Jazz in the Park sau Summer Well, și-a făcut din liceu un SRL-D care este pe profit, a înființat acceleratorul de start-up-uri pentru elevi – iXperiment, a fost premiat la TEDx Cluj și a fost unul dintre cei mai apreciați speakeri de la TEDx Târgu Mureș, unde a vorbit despre sistemul educațional român. El a absolvit Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, fiind și project manager la festivalul din curtea școlii – Ghibstock.

Tânărul cu acest CV impresionant s-a înscris în vara lui 2017 la admitere la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) – specializarea Media Digitală, constând în concurs de dosare în funcție de mediile candidaților la Bacalaureat. Marius Mariș a marcat, prin cererea de înscriere, prima opțiune loc bugetat, iar a doua opțiune loc cu taxă.  Acesta nu a fost admis pe locurile bugetate întrucât acestea au fost ocupate de candidați cu medie mai mare, dar nici pe locurile cu taxă întrucât acestea au fost ocupate de candidați, unii cu medii mai mici, dar care au marcat prima opțiune loc cu taxă, aspect care, potrivit regulamentului facultății, prevalează.

Candidatul consideră Regulamentul de admitere nelegal, astfel că s-a adresat instanței de judecată. Tribunalul Cluj i-a respins acțiunea ca neîntemeiată, dar în recurs, Curtea de Apel Cluj a casat sentința și a trimis cauza să fie rejudecată la prima instanță.

”O mare dezamăgire față de sistemul de învățământ românesc

Prin acțiunea înregistrată în septembrie 2017, Marius Ștefan Mariș a solicitat anularea Regulamentului de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării pentru anul universitar 2017-2018, nivel licență, pentru nelegalitate și obligarea facultății la emiterea unui nou Regulament de admitere cu ”respectarea normelor legale imperative, organizarea unui nou concurs de admitere, în condiții de legalitate”.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că în data de 12 iulie 2017 s-a înscris la concursul de admitere pentru Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Media Digitală, sesiunea iulie 2017, pentru anul universitar 2017/2018. Admiterea s-a desfășurat pe bază de concurs de dosare (în funcție de mediile de la bacalaureat obținute de către candidați).

Pe fișa de înscriere a optat pentru o singură specializare de la nivelul licență: Media Digitală. A precizat că, în conținutul fișei de înscriere, a menționat ca este de acord să urmeze cursurile FSPAC, specializarea Media Digitală, la oricare din regimurile/modalitățile propuse de facultate atât la buget cât și la taxă.

Media lui de la examenul de bacalaureat este 8,40, iar media ultimului concurent declarat admis la Media Digitală a fost 6,00. Cu toate acestea, a constatat că nu a fost admis nici la buget și nici la taxă, deși în Regulamentul de Admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat de Senat prin Hotărârea 1756/06.02.2017 la punctul A, art. 2, lit. b se prevede că “Pot candida pe locurile cu taxă candidații aflați sub linia de admitere pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerința minimală de admitere si care solicită aceasta, explicit, în fișa de înscriere, precum și cei care optează pentru această formă ori pot fi admiși numai la această formă”.

După ce a fost respins la admitere, Marius Mariș a depus, mai întâi, contestație la rezultate, însă comisia facultății, prevalându-se de regulamentul propriu, a respins contestația, pe motiv că “rezultatele finale au respectat regulamentul facultății”.

Dat fiind răspunsul facultății la contestație, în temeiul Regulamentului de Admitere al UBB, tânărul s-a adresat Comisiei de Admitere pe Universitate cu solicitarea de a reanaliza contestația și a lua măsurile necesare, însă răspunsul primit a fost unul nefavorabil, în sensul că “facultatea a soluționat corect contestația, în conformitate cu propriul regulament de admitere”.

In continuare, a urmat procedura prealabilă instituită de art. 7 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu UBB, însă răspunsul a fost unul negativ, motiv pentru care a procedat la sesizarea instanței printr-o cerere în care și-a exprimat ”dezamăgirea profundă pe care a resimțit-o față de sistemul de învățământ din România și față de politicile acestuia.”

A arătat că pe parcursul liceului a fost implicat activ în diverse activități extrașcolare, de dezvoltare personală ori în folosul comunității, activități de voluntariat etc, participând la seminarii, conferințe, atât ca auditor, cât și ca formator pentru alți tineri, atât în țară, cât și în străinătate (Austria, Estonia). În paralel, încă din timpul liceului, a înființat o societate, SRL-D, prin care a derulat activități de profil Media-Digital fiind foarte interesat de acest domeniu.

După finalizarea liceului, a ales să facă un an pauză în ceea ce privește educația formală, pentru a implementa și finaliza proiectele începute în timpul liceului, ca apoi să se dedice studiului universitar. În acest an de pauză a continuat proiectele începute, fiind apreciat de comunitate pentru tot ceea ce făcea, fiind premiat de către TEDx Cluj-Napoca pentru unul dintre proiectele implementate și chiar invitat ca speaker la o conferință TEDx Târgu-Mureș, unde a vorbit chiar pe tema educației din România.

După anul de pauză, în sesiunea iulie 2017, Marius s-a înscris la concursul de admitere la FSPAC, care însă, potrivit lui Mariș, ”s-a dovedit a fi un eșec, dar mai ales o mare dezamăgire față de sistemul de învățământ românesc”.

”Nu era nicio problemă dacă din cauza mediei eram respins, însă a fi respins din cauza faptului că a optat pentru a studia la regimul buget sau la taxă (și nu doar la regimul taxă) a fost de neimaginat. Nicio persoană nu poate prevede dinainte dacă ar putea sau nu fi admisă la locurile bugetate, pentru că nu are niciun control asupra acestui proces. Niciun candidat nu poate prezice dinainte câți alți candidați cu medii mai mari se vor înscrie la buget pentru a nu opta și pentru acest regim, ci doar pentru cel de taxă, pentru a avea astfel o șansă de admitere la FSPAC. Aceasta pentru că, Regulamentul de admitere a facultății, pe lângă pe lângă faptul că este nelegal, conține dispoziții nelegale și abuzive și prin prisma faptului că sunt lipsite de predictibilitate și de echitate.”, a precizat tânărul în acțiunea judecătorească.

A menționat și că, după acest eșec, a lecturat mai multe regulamente de admitere ale facultăților de drept, litere, medicină, politehnică, însă în niciunul dintre acestea nu a regăsit astfel de politici de admitere, cum sunt cele ale FSPAC, care încalcă toate principiile educației.

”Pentru Organizarea concursului, FSPAC a elaborat un regulament propriu de admitere. cu nerespectarea legislației în vigoare: Regulamentului de admitere al Facultății pentru anul universitar 2017-2018, nivel licență, denumit în continuare Regulamentul facultății, care este o anexă a Regulamentului de admitere al Universității Babeș-Bolyai, pentru anul universitar 2017/2018, publicat în M. Of., 1071/2016, aprobat în ședința senatului din data de 06.02.2017 prin Hotărârea 1756. (…)

Regulamentul de admitere a facultății s-a dat cu nerespectarea normelor legale în vigoare: a Legii învățământului, a Metodologiei-cadru de admitere elaborată de minister și a Regulamentului unitar al .universității. Aceasta pentru că, în toate aceste acte normative se prevede că facultățile organizează concurs de admitere pe programe de studii (specializări) și pe cicluri (licență, master, doctorat) și nu pe regimuri (buget sau cu taxă). De asemenea, în toate aceste acte normative se prevede că admiterea se face în ordinea mediilor și nu în ordinea opțiunii de regimuri si în niciun act normativ nu se prevede că „opțiunea pentru o formă de finanțare poate bate media”, se mai arată în cerere.

Poziția facultății

Prin întâmpinarea formulatăFSPAC  a apreciat că acțiunea este neîntemeiată. ”Reclamantul a marcat prima opțiune loc bugetat, iar a doua opțiune loc cu taxă. Reclamantul nu a fost admis pe locurile bugetate întrucât acestea au fost ocupate de candidați cu medie mai mare, dar nici pe locurile cu taxă, întrucât acestea au fost ocupate de candidați care au marcat prima opțiune loc cu taxă. Procedeul este similar cu cel aplicat pentru admiterea în liceu, doar că acolo în funcție de prima opțiune se ocupă locurile la diverse instituții de învățământ preuniversitar, nu locuri bugetate ori cu taxă.”, au precizat reprezentanții facultății.

Potrivit acestora, procedura de admitere s-a organizat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de admitere al FSPAC pentru anul universitar 2017-2018, aprobat de Consiliul facultății, anexat în copie, pe care reclamantul l-a acceptat implicit prin înscrierea la concurs.

Prin regulament propriu de admitere, având la bază clauzele generale din Regulamentul de admitere la nivelul Universității, FSPAC a stabilit la punctul (4) din Cap. III – Preînscrierea, înscrierea candidaților și desfășurarea concursului, faptul că opțiunile candidaților pentru o anumită specializare, pentru forma de învățământ și forma de finanțare prevalează în raport cu media obținută.

”Așadar, întrucât reglementarea care are caracter de normă generală nu conține elemente privitoare la criteriile concrete de selecție a candidaților pe locurile cu taxă, devine aplicabilă, implicit și fără tăgadă, reglementarea specifică a Facultății.

Aceeași concluzie se desprinde și din dispozițiile art. 4 din O.U.G. nr. 133/2000, conform cărora studenții acceptați pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaților la admitere situați sub ultimul admis pe locurile finanțate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor făcute pe baza criterii/or de admitere și la solicitarea scrisă a candidaților, în termenul stabilit de senatul universității.

Raportat la faptul că în calitate de candidat la concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018, specializarea Media Digitală, opțiunea primară a candidatului Mariș Marius Ștefan, conform fișei de înscriere, a fost pentru forma de învățământ bugetată de stat, în competiția cu candidați ce au avut ca primă opțiune forma de învățământ cu taxă a prevalat opțiunea și nu media obținută la examenul de bacalaureat. Subliniem faptul că odată ce s-a înscris la admitere reclamantul a luat la cunoștință sau trebuia să ia la cunoștință de conținutul prevederilor pe care le atacă acum, a participat în condițiile prescrise la concurs și nu a înaintat vreo sesizare Universității cu privire la eventuale neconformități.”, se mai arată în întâmpinare.

În sentința Tribunalului, care însă a fost casată, se arăta: ”Ținând cont de împrejurarea că Regulamentul facultății este un document public, accesibil și care putea fi lecturat, regulament din care reiese că opțiunea candidaților prevalează mediei obținute, coroborat că faptul că prin cererea de înscriere, reclamantul a luat la cunoștință sau trebuia să ia la cunoștință de conținutul prevederilor pe care le atacă, a participat în condițiile prescrise la concurs și nu a înaintat vreo sesizare Universității cu privire la eventuale neconformități, reiese, conform principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans, că nimeni nu-și poate invoca propria culpă pentru recunoașterea unor drepturi și în susținerea intereselor sale.

Oricum, nici una din normele pretins încălcate nu conduce la constatarea că regulamentul de admitere al facultății se impune a fi anulat pentru motive de nelegalitate, Regulamentul propriu al pârâtului – având ca și clauze generale clauze din Regulamentul de admitere la nivelul Universității, fiind elaborat cu respectarea Legii învățământului, a Ordinului 6102/2016.”

Urmează ca instanța Tribunalului Cluj să rejudece cauza, potrivit deciziei Curții de Apel, care însă nu a fost încă motivată.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina