fbpx
Acasă » PROCESE » Un student german/arab susține că a fost exmatriculat abuziv de la UMF. Solicită daune de peste 100.000 euro!

Un student german/arab susține că a fost exmatriculat abuziv de la UMF. Solicită daune de peste 100.000 euro!

Un student german de origine arabă a dat în judecată Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) pe motiv că a fost exmatriculat abuziv de la Facultatea de Medicină. Tânărul a cerut instanței anularea deciziei rectorului și a hotărârii senatului universității, cât și obligarea acestora la plata unor daune materiale ce însumează 52.000 euro, constând în taxa de școlarizare pe anul academic 2017/2018 și ajutorul din partea Statului german pe care îl primea în următorii 5 ani și dincare trebuie să restituie partea primită până acum, cât și daune morale de 50.000 euro.

Azadzoy Abdullah, prin avocatul Mircea Duman din Baroul Cluj, a chemat în judecată la Tribunalul Cluj Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,  Rectorul și Senatul Universității, solicitând:

-Anularea Deciziei nr. 67/01.02.2018, emisă de dl. Rector al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca ca fiind nelegală și netemeinică,

-Anularea parțială a Hotărârii Senatului Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca nr. 01/31.01.2018 în ceea ce privește dispoziția de exmatriculare a subsemnatului din cadrul Facultății de Medicină – linia engleză a Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca, anul I complementar de studiu, ca fiind nelegală și netemeinică,

-Obligarea autorităților pârâte în solidar la plata de daune materiale în sumă de:

  • 5.400 euro – taxă de scolarizare pentru anul academic 2017/2018,
  • 7.788 euro – reprezentând ajutorul din partea Statului german pe care trebuie să îl restitui din cauza exmatriculării mele aferent anului universitar 2017/2018
  • 649 euro lunar timp de 5 ani, începând cu anul universitar 2018/2019 – data de 01.10.2018, în echivalent în lei, sub condiția dovedirii continuării studiilor universitare – reprezentând echivalentul ajutorului financiar din partea Statului german pe care l-aș fi primit în lipsa deciziei de exmatriculare până la finalizarea studiilor de medicină la nivel licență;

-Obligarea autorităților pârâte la plata sumei de 50.000 euro cu titlu de daune morale, în echivalent în lei la data plății, reprezentând atingeri aduse onoarei, reputației și demnității subsemnatului prin exmatricularea mea abuzivă, dar și pentru regresul profesional, suferința, frustrarea și sentimentul de nedreptate încercate, ca urmare a emiterii abuzive și nelegale a actelor administrative unilaterale atacate.

Exmatriculat pentru că a lovit un coleg, susține că a fost legitimă apărare

Tânărul reclamant a fost exmatriculat ca urmare a unui incident ce a avut loc în data de 19 decembrie 2017, într-o clădire a Facultății de Medicină de pe strada Clinicilor, între el și un coleg, tot străin.

”Decizia nr. 67/01.02.2018 și Hotărârea nr. 01/31.01.2018 sunt nelegale și netemeinice întrucât concluziile anchetei desfășurate de Comisia constituită în acest scop sunt eronate în raport cu circumstanțele de fapt ale cazului dedus judecății, iar sancțiunea aplicată prin aceste acte administrative este, în principal, neîntemeiată în fapt, iar în subsidiar disproporționată.

Subsemnatul nu am încălcat normele de conviețuire socială întrucât atunci l-am lovit pe colegul Benjamin Nutz mă aflam în legitimă apărare. (…) în data de 19.12.2017 înainte să fac orice gest sau să scot vreun cuvânt, aflându-mă pe holurile din clădirea Facultății de Medicină de pe strada Clinicilor nr. 3-5 în pauza orelor de curs, am fost îmbrâncit din senin înspre martor de colegul Nutz Benjamin, astfel încât paharul cu cafea fierbinte pe care îl țineam în mână s-a vărsat peste mine. Colegul W. a observat că după acest moment, l-am întrebat pe Nutz Benjamin de ce m-a împins, moment în care Nutz Benjamin a început să îmi adreseze insulte grave. De îndată, Nutz Benjamin a ridicat pumnii în aer venind cu viteză înspre mine. Crezând că voi fi lovit de acesta, m-am speriat și am ripostat, lovindu-l eu însumi pe Nutz Benjamin cu pumnul. Martorul K.W. l-a auzit pe Nutz Benjamin spunând, după ce a fost lovit, următoarea replică: “un arab mai puțin în facultate” cu referire la mine, care sunt într-adevăr arab, născut în Kabul.

În ziua următoare incidentului, m-am întâlnit din nou cu Nutz Benjamin la facultate și am discutat despre ce s-a întâmplat, aflându-ne amândoi în prezența aceluiași martor, Kyan Watermann. Cu această ocazie, relatează martorul, Nutz Benjamin nu a mai recunoscut provocările și insultele din ziua precedentă, dar a încercat din nou să provoace un incident, abordându-mă agresiv verbal și spunându-mi că practică boxul de la vârsta de 9 ani. Fiind avertizat însă de cele petrecute anterior, nu am mai căzut în capcana întinsă de acesta și m-am îndepărtat.

Așa fiind, Benjamin Nutz a fost persoana care a lansat un atac împotriva mea, îmbrâncindu-mă și venind cu pumnii îndreptați spre mine, atac care părea iminent și apt să îmi pună în pericol integritatea fizică, iar apărarea mea a fost proporțională, a intervenit de îndată, respectiv în timpul desfășurării atacului, și a constat în lovirea o singură dată cu pumnul a agresorului.

În aceste circumstanțe, nu se poate reține că fapta subsemnatului a fost contrară normelor de conviețuire socială, ci dimpotrivă, atacul lui Benjamin Nutz a fost contrar normelor de conviețuire socială, iar insultele și scopul declarat de acesta pentru provocarea și atacarea mea sunt discriminatoare, rasiste. Cu toate acestea, împotriva colegului meu nu s-a luat nicio măsură, nefiind nici măcar cercetat pentru comportamentul contrar normelor de conviețuire socială și de etică universitară.

În fine, chiar dacă nu s-ar reține circumstanțele legitimei apărări, nu se poate trece cu certitudine peste faptul provocării, prin insultare și amenințare fizică, din partea lui Benjamin Nutz, aspecte ce constituie circumstanțe atenuante pentru modul în care am înțeles să răspund atacului. Așa fiind, din această perspectivă sancțiunea exmatriculării apare ca fiind lipsită de proporționalitate în raport cu abaterea presupus comisă. Sancțiunea exmatriculării este cea mai gravă sancțiune dintre cele posibil a fi aplicate conform Regulamentelor în vigoare. O analiză imparțială și corectă a stării de fapt a cazului dat ar fi condus la concluzia că o sancțiune corect proproționată ar fi fost cel mult cea a avertismentului.”, se arată în acțiunea judecătorească a tânărului.

A obținut suspendarea deciziei de exmatriculare, dar a fost prea târziu

”Semestrul II al anului universitar 2017/2018 a început pe data de 26.02.2018, iar sesiunea de examene aferentă semestrului I a avut loc în perioada 22 ianuarie 2018 – 16 februarie 2018.

Deși actele administrative atacate au fost emise pe 31.01.2018 (Hotărârea Senatului) și, respectiv, 01.02.2018 (Decizia rectorului), decizia de exmatriculare mi-a fost comunicată prin poștă abia pe data de 02.03.2018.

Cu toate acestea până la momentul comunicării efective a actelor, 02.03.2018, nu mi s-a mai permis să particip la examenele aferente Semestrului I începând cu data de 05.02.2018, când am fost anunțat verbal din partea Secretariatului despre examatricularea mea și ulterior nici la cursurile universitare și lucrările practice aferente semestrului II care s-au ținut până la data comunicării deciziei de exmatriculare. Or, cât timp actele administrative unilaterale nu mi-au fost comunicate, acestea nu puteau produce efecte față de subsemnatul, astfel că privarea subsemnatului de posibilitatea de a participa la examenele aferente semestru I al anului universitar 2017/2018 este nelegală independent de caracter legal sau nelegal al actelor administrative atacate. Taxa aferentă semestrului I pe care am achitat-o UMF Cluj se ridică la suma de 2.700 euro.

Faptul contestării acestor acte în fața autorităților pârâte emitente, înainte de comunicarea efectivă a actelor, nu reprezintă un caz de echipolență întrucât asemenea cazuri sunt de strictă interpretare, expres și limitativ prevăzute de lege.

Cu toate că în dosarul nr. 1096/117/2018 Tribunalul Cluj a dispus prin sentință executorie de drept suspendarea actelor administrative atacate, pronunțarea sentinței respective pe 16.05.2018 a fost tardiv. Prejudiciul pe care am dorit să îl evit prin formularea cererii de suspendare se referea la pierderea de către subsemnatul a posibilității de a participa la cursurile Facultății de Medicină în semestrul II al anului universitar 2017/2018, de a participa la sesiunea de examene din vară (11 iunie 2018 – 08 iulie 2018), precum și la sesiunea de reexaminare (16 iulie – 20 iulie 2018, 24 iulie 2018 – 27 iulie 2018).

Potrivit regulamentelor universității și conform afirmațiilor reprezentantei UMF Cluj de la termenul de judecată din 16.05.2018 din dos. nr. 1096/117/2018 la Tribunalul Cluj, pentru a putea participa la examenele semestrului II trebuia să înregistrez un anumit număr de prezențe la seminarii și lucrările de laborator aferente cursurilor universitare. Or, sentința la care m-am referit a fost pronunțată pe 16.05.2018, deci cu cca. 3 săptămâni înainte de sesiunea de examinare din vara anului 2018, la o dată la care nu mai puteam acumula suficiente prezențe pentru a participa la examene, deși am înregistrat cererea de suspendare a actelor administrative la instanță pe data de 09.03.2018.

În prezent am promovat examenul de admitere la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, astfel că voi urma în viitor cursurile acestei Facultăți. În virtutea autonomiei universitare, această Facultate însă nu îmi va recunoaște examenele pe care le-am promovat deja la Facultatea de Medicina din Cluj-Napoca, respectiv: Anatomie și embriologie celulară, Bazele comunicării medicale, Bioetic medicală, Biofizică medicală, Introducere în chirurgie experimentală și Științele comportamentului, care reprezintă 21 de credite ECTS dintr-un total de 30 în semestrul I, respectiv 60 pentru întregul an universitar.

Subliniez în context că la începutul anului universitar 2017/2018 am achitat pârâtei UMF Cluj taxa de 5.400 euro aferentă înscrierii în anul I complementar. Fiind exmatriculat abuziv și fiind privat de posibilitatea de a participa la toate cursurile și examenele Facultății, practic prejudiciul material suferit se concretizează în taxa pe care am achitat-o pârâtei fără să beneficiez de contraprestația acesteia.

Totodată, arăt că am fost beneficiarul unui ajutor din partea Statului german, ajutor care era condiționat de continuarea studiilor. Așa fiind, pentru că nu am putut dovedi continuarea studiilor și progresul în anul universitar următor am pierdut acest ajutor, care se ridica la suma de 649 euro lunar timp de încă 5 ani de studiu care ar fi urmat, ceea ce totalizează un prejudiciu viitor și cert de 38.940 euro. Subsemnatul m-am înscris începând cu anul universitar 2018/2019 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, astfel că repararea în natură și integrală a prejudiciului suferit ca urmare a pierderii ajutorului din partea Statului german ar presupune obligarea pârâților la plata sumei de 649 euro timp de încă 5 ani începând cu debutul anului universitar 2018/2019.

De asemenea, ca urmare a exmatriculării am fost obligat să restitui ajutorul primit până în prezent în sumă de 649 euro x 12 luni = 7.788 euro.”, se arată în documentul citat.

”Modul în care am fost cercetat amintește izbitor de Procesul lui Franz Kafka”

”Referitor la daunele morale pretinse, prejudiciul suferit se referă la atingerile aduse onoarei, reputației și demnității subsemnatului prin exmatricularea mea abuzivă, dar și la regresul profesional, suferința, frustrarea și sentimentele de nedreptate încercate. Subsemnatul am fost privat abuziv de dreptul la învățătură, consacrat de art. 32 din Constituția României, am fost adus în situația jenantă ca toți colegii mei de an să cunoască faptul exmatriculării mele, deși în mod legal acesta nu trebuia să aibă loc. Un asemenea eveniment a fost de natură să îmi afecteze și prestigiul și reputația profesională și chiar personală, subsemnatul aparținând minorității islamice din Germania și fiind ușor exclus din cercurile sociale ale foștilor mei colegi ca urmare a pierderii statutului de student și de coleg cu aceștia.

Modul în care am fost cercetat de organele de conducere ale pârâtei, fără respectarea drepturilor mele fundamentale la apărare și la informare, într-o procedură ad-hoc și secretă, care amintește izbitor de Procesul lui Franz Kafka, mi-a creat sentimente de frustrare și de nedreptate, dublate în intensitate de faptul că în răstimpul în care eu am așteptat decizia Tribunalului Cluj cu privire la suspendarea actelor administrative eram conștient că ceilalți colegi ai mei își continuă studiul și progresează profesional, în timp ce eu voi fi nevoit să repet un an din viață, înscriidu-mă la Facultatea de Medicină din Constanța în anul I universitar, cu atât mai mult cu cât Facultatea de Medicină are oricum cel mai lung traseu universitar – 6 ani.

Subliniez în context că am fost nevoit să aleg o altă Facultate de Medicină, deși suspendarea efectelor actelor administrative mi-ar fi dat dreptul să mă înscriu din nou la Facultatea din Cluj-Napoca, întrucât chiar și în ipoteza anulării de către instanță a acestor acte, am fost conștient că voi fi o persoană non grata în cadrul UMF Cluj. Dificultățile și stresul unui nou examen de admitere, la o nouă facultate, într-un oraș nou și atât de îndepărtat de zona în care am locuit în ultimii doi ani, se adaugă la prejudiciul moral suferit.”, a precizat Azadzoy Abdullah în cererea adresată instanței prin avocatul Mircea Duman.

Clujust.ro a solicitat poziția UMF Cluj-Napoca.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns