fbpx
Duplexul cel nou și casa vecinului reclamant

Un polițist vrea 100.000 de euro ca să renunțe la litigiul urbanistic dintr-un cartier de lux al Clujului

Scandal urbanistic în cel mai râvnit cartier al Clujului, Andrei Mureșanu. O judecătoare și un polițist s-au împotrivit unui duplex din apropierea caselor lor, iar polițistul a și dat în judecată beneficiarii și Primăria pentru anularea autorizației de construire. Duplexul a fost ridicat de aproape 2 ani, dar cei doi proprietari nu-l finisează pe interior din cauza procesului, care a fost notat în cartea funciară. Ca să scape de calvarul unui proces ce poate să dureze mult timp, au fost de acord cu pretențiile inițiale ale reclamantului – 10.000 de euro. Numai că pretențiile au urca vertiginos până la 100.000 euro, cu toate că expertiza de la dosar arată că imobilul respectă întocmai autorizația și reglementările în domeniu.

Bogdan Dușa și Claudiu Barb, doi prieteni și asociați, au cumpărat o casă veche din cartierul Andrei Mureșanu, au demolat-o și au obținut în 2021 autorizație de construire de la Primăria Cluj-Napoca pentru un duplex cu regim de înălțime S+P+E+E retras, așa cum sunt multe alte imobile din respectivul cartier.

Încă de la momentul proiectului, cei doi beneficiari au întâmpinat probleme din partea vecinului din imediata apropiere, polițistul Călin Gros, și vecina de la o casă distanță, judecătoarea Ioana Rozalia Borza (fostă Magyarosi) de la Curtea de Apel Cluj, care i-au montat și pe alți vecini să depună la primărie o plângere prealabilă pentru revocarea autorizației pe motiv că s-ar face un bloc cu 8 apartamente! Judecătoarea a fost desemnată mandatar pentru comunicarea actelor.

Extras din plângerea prealabilă

Plângerea a fost respinsă, iar cei doi prieteni au ridicat imobilul, cu o arhitectură frumoasă, care arată ca un duplex și, după cum vom vedea mai jos, chiar este un duplex. Pe parcursul lucrărilor de construire, șantierul a fost vizitat de numeroase ori de către echipe de la Poliția Locală, Inspectoratul în Muncă și Inspecția în Construcții, dar nu s-a aplicat nici măcat o amendă.

Cei doi beneficiari se gândeau să se mute cu familiile lor în duplex sau să-l vândă. Numai că planurile le-au fost date peste cap de vecinul de lângă, Călin Gros, agent de poliție la Secția 2 Cluj-Napoca, care, în decembrie 2021, i-a dat în judecată și a cerut anularea autorizației de construire pe motiv că ar fi realizat 7 apartamente, că nu ar fi respectat proporțiile din autorizația de construire și că i-au apărut fisuri la casă (o casă veche, aflată la câțiva metri de noua construcție). Polițistul a solicitat daune de 10.000 de euro.

Extras din cererea de chemare în în judecată

Cu toate că sunt convinși că dreptatea este de partea lor, pârâții au fost de acord să achite pretențiile inițiale ale reclamantului, pentru a încheia un proces ce poate dura mult și din cauză căruia nu au primit recepția la imobil și nu pot să-l vândă sau să-l amenajeze pentru a se muta. Numai că vecinul reclamant nu a mai fost de acord cu suma cerută inițial, cerând de zece ori mai mult.

În Încheierea din 28 iunie 2022, se arată că ”la termenul anterior s-a amânat cauza în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar, respectiv pentru a se încheia o eventuală tranzacţie. La interpelarea instanţei, reprezentanta pârâţilor de rând 3 şi 4 învederează faptul că părţile nu au reuşit să încheie până în acest moment o tranzacţie, întrucât reclamantul nu a fost de acord cu suma de 10.000 de euro. De asemenea, învederează faptul că Primăria Municipiului Cluj-Napoca refuză să realizeze recepţia imobilului până după finalizarea prezentului proces.”

În Încheierea din 6 septembrie 2022 se consemnează că ”la interpelarea instanţei, reprezentanta pârâţilor de rând 3 şi 4 (avocata beneficiarilor duplexului – n.red) învederează faptul că până în acest moment părţile nu au ajuns la o înţelegere, însă în data de 25.08.2022 a avut loc convocarea părţilor la faţa locului de către domnul expert Mutică Paul. De asemenea, învederează faptul că între timp s-au majorat pretenţiile de la 10.000 de euro la 100.000 de euro.”

Instanța Tribunalului Cluj a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare, care a fost realizată de către expertul Paul Mutică. Raportul de expertiză arată că imobilul respectă întocmai autorizația și Planul Urbanistic General.

”Conform analizei din capitolul anterior imobilul este încadrat şi trebuie ca atare să respecte prevederile stipulate în RLU aferent PUG Cluj-Napoca 2014 pentru UTR ZCP_Liu – Locuinţe cu regim redus de inălţime dispuse pe un parcelar de tip urban, cuprinse în zona construită protejată.

Cu privire la supoziţia compartimentării imobilului în şase sau şapte unităţi locative individuale, aceasta nu este justificată de constatările de pe teren. Planimetria corpului de clădire face posibilă o atare compartimentare ulterioară din punct de vedere tehnic dar aceasta în sine nu echivalează cu faptul că pe teren sau în documenhtaţie avem o astfel de Impărţire în acest moment. Astfel că s-a analizat situaţia cu două unităţi locative, conformă cu prevederile RLU aferent PUG, aşa cum figurează şi în documentaţia aprobată pe care imobilul o respectă.

În ceea ce priveşte respectarea prevederilor de urbanism aplicabile, s-a verificat că imobilul respectă utilizarea funcţională permisă, amplasarea faţă de aliniament şi de limitele laterale de proprietate, prevederile legate de gabaritul clădirii, regimul de înălţime şi indicii urbanistici (POT şi CUT) aşa cum sunt aceştia prevăzuţi în PUG.”, se arată în concluziile raportului de expertiză.

După expertiză, beneficiarii duplexului au răsuflat ușurați și s-au gândit că se încheie procesul, după cum ne povestește Bogdan Dușa. Dar, surpriză, reclamantul, reprezentat de avocatul Ovidiu Podaru, profesor la Facultatea de Drept, a invocat alte chichițe pentru a prelungi procesul. Mai exact, faptul că planul cu instalațiile electrice nu ar avea o ștampilă. Astfel că în 19 septembrie, cauza a fost amânată pentru ca reprezentanii Primăriei să aducă întreaga documentație de la autorizare în original: ”să se prezinte personal cu întreaga documentaţie care cuprinde autorizaţia de construire atacată în prezenta cauză, vizată spre neschimbare, documentaţia va cuprinde toate elementele prevăzute de lege a exista, inclusiv cele care vizează instalaţii. De asemenea, să depună actele solicitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, respectiv anexele la documentaţie în termen de 5 zile de la primirea adresei şi să se prezinte la termenul următor cu exemplarul original.”

În notele scrise depuse la instanță, avocata pârâților, Ioana Ciocian, arată că prelungirea procesului de către reclament are doar scopul de a obține o sumă mare de bani.

”In situaţia in care reclamantul a înţeles de la începutul autorizării sa facă zeci de sesizări la toate instituţiile, este evident faptul ca cel putin una dintre instituţiile cu atribuţii ar fi procedat la întocmirea unui singur proces verbal care sa constate prejudicierea imobilului învecinat noua. Astfel cum reclamantul a dovedit, singur, cu înscrisurile depuse, in cauza nici Poliţia locală, nici ISC, nici o alta autoritate nu a emis vreun proces verbal care sa ii susţină alegaţiile. Intreaga acţiune este construita tendenţios, reclamantul având ca singur scop obţinerea de foloase necuvenite din partea subsemnaţilor. Daca iniţial reclamantul a solicitat de la subsemnaţii suma de 10.000 Euro, la acest moment suma solicitată pentru a renunţa la acţiunea in fata instanţei este de 100.000 Euro.

Cele mai sus aratate, astfel cum au încercat sa fie nuanţate, trebuie sa formeze instanţei de judecata imaginea caracterului speculativ al întregului demers formulat de reclamant si reaua credinţă care se pare ca isi are sursa in calitatea de vecin care poate ridica pretenţii.

Astfel, desi un expert s-a pronuntat atât prin expertiza, cât si prin raspunsul la obiecţiuni, afirmând ca autorizaţia subsemnaţilor respecta toate prevederile Legii 50/1991 si ale Legii 350/2001, reclamantul nu a înţeles ca demersul sau este neîntemeiat si ca probabil a fost demarat dintr-o greşita înţelegere a prevederilor urbanistice, încercand in continuare sa extindă cadrul procesual cu afirmaţii false si speculative.”, a precizat avocata.

Contactat de Clujust, polițistul Călin Gros a replicat cu privire majorarea pretențiilor: ”Nu am cerut nimic, domnule, doar să treacă în legalitate. Mi-au fisurat casa, nu e în concordanță cu zona, să se retragă cu balcoanele, mi-au creat disconfort” Apoi ne-a spus că nu ne mai aude, că nu are semnal și că ne mai auzim.

Comments

comentarii

Universitatea Cluj a pierdut, sâmbătă, meciul contra Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 4 din play-out. Partida s-a termina cu scorul de 2-1 (0-0).... Citește mai mult
Competiția WorldSkills de Cofetari-Patiseri și Brutari la Cluj: O zi specială pentru talentele din patiserie și brutărie. Cei mai buni vor reprezenta România la Lyon.... Citește mai mult

Lasă un răspuns