fbpx
Acasă » PROCESE » Un jandarm a întocmit în fals o amendă și a primit pentru această faptă doar un avertisment

Un jandarm a întocmit în fals o amendă și a primit pentru această faptă doar un avertisment

Un jandarm a întocmit în fals o amendă pe numele unui bărbat care ar fi participat la un marș neautorizat, însă acesta din urmă nici nu era în oraș la data evenimentului. Jandarmul a ajuns în fața unei instanțe a Tribunalului Militar Cluj, care i-a aplicat doar un avertisment.

În contextul discuțiilor actuale despre posibile fapte de purtare abuzivă, abuz în serviciu sau neglijență în serviciu comise de jandarmi la protestul din 10 august, ne-am uitat ce fapte penale au comis jandarmii prin țară. Aceștia sunt judecați de instanțe militare. Majoritatea cazurilor sunt de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și de cele mai multe ori jandarmii puși sub acuzare au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. În aceste cazuri, s-au stabilit pedepse, dar s-a amânat aplicarea lor.

Un caz inedit a fost în acest an pe rolul Tribunalului Militar Cluj, instanță sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul Militar cu un jandarm din Târgu-Mureș, care i-a aplicat amendă unui bărbat pe motiv că ar fi participat la un marș neautorizat și ar fi tulburat liniștea publică, numai că cel amendat nici nu era în oraș în ziua marșului. Procurorii au considerat că jandarmul a întocmit în fals procesul-verbal de contravenție, dar a renunțat la aplicarea unei pedepse din mai multe motive expuse în motivarea de mai jos. Judecătorul Marius Liviu Pop, care este și președintele Tribunalului Militar Cluj, i-a aplicat totuși inculpatului un avertisment, așa ca să simtă că a facut ceva în neregulă.

Sentința penală  nr. 10/2018 – Tribunalul Militar Cluj

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj a sesizat instanța conform art.483 C.pr.pen. cu dosarul penal nr.199/P/2016 privind pe inculpatul plt. adj. D.E-C din cadrul U.M. 0709 Tîrgu-Mârgu, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, faptă prev. de art.321 Cod penal și pedepsită cu închisoarea de la 1 (unu) la 5 (cinci) ani.

S-a reținut în esență prin actul de sesizare al instanței că, la data de 10.03.2016, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, ca funcțional public, în calitate de agent constatator, inculpatul plt. adj. D.E.C din cadrul U.M. 0709 Tîrgu-Mureș, fără a avea certitudinea că persoana vătămată a săvârșit fapta pe care a constatat-o drept contravenție, a atestat fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului în cadrul procesului verbal de contravenție  nr…. din 10.03.2016, falsificându-l astfel cu prilejul întocmirii acestuia.

Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj , instanța constată că în prezenta cauză sunt îndeplinite condițiile prev. de art.480 – 482 C.pr.pen.

Astfel, examinând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține următoarea stare de fapt:

La data de 16.05.2016, numitul S:C a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tîrgu-Mureș, din conținutul căreia rezultă că la data de 10.03.2016, numitul D.E: angajat în cadrul jandarmeriei române, la U.M. 0709 Tîrgu-Mureș, ar fi întocmit un proces-verbal de contravenție cu nr…, prin care s-a reținut că, la data de 10.03.2016, reclamantul ar fi participat la un marș neautorizat pentru comemorarea secuilor martiri, fiind surprins în timp ce tulbura liniștea locatarilor din zonă prin strigăte. Pe acest considerent a fost sancționat în mod abuziv cu amendă contravențională în cuantum de 500 lei.

Persoana vătămată S. C a susținut în plângerea depusă că la data menționată în procesul-verbal nu se afla pe raza localității Tîrgu-Mureș, aflându-se la București în vizită la fratele său, S. Z, care se afla în arestul Poliției Mun. București, astfel că, în mod nelegal a fost sancționat contravențional, solicitând efectuarea de cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, faptă prev. de art.321 C.p..

Plângerea formulată de către persoana vătămată împotriva numitului D.E, plt. adj. în cadrul U.M. 0709 Tîrgu-Mureș a fost trimisă pe care administrativă organului competent de a efectua urmărirea penală în cauză, respectiv Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj unde cauza s-a înregistrat sub nr.199/P/2016 la data de 11.05.2016. (…)

Având în vedere că în cauză s-au administrat suficiente probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că suspectul a săvârșit infracțiunea pentru care a fost cercetat, respectiv declarația persoanei vătămate ; procesul verbal de contravenție nr… din 10.03.2016; ; înregistrările audio-video operative care au fost avute în vedere la încheierea procesului-verbal de contravenție sus-amintit aflat pe suportul optic de tip CD nr.709 JC 040, (f.40, dos.up.) declarațiile martorilor audiați, declarațiile date de plt.adj. D.E.C, și că nu există vreunul din cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale prevăzute la art.16 alin.(1) C.pr.pen., prin ordonanța din data de 10.11.2017, s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului plt. adj D. E pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, faptă prev. de art.321 Cod penal .

Prin procesul-verbal din 15.11.2017, i s-a adus la cunoștință inculpatului plt.adj. D. E C, înainte de a fi audiat, că prin ordonanța din data de 10.11.2017 s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva sa pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, faptă prev. de art.321 C.p. și pedepsită cu pedepsită cu închisoarea de la 1 (unu) la 5 (cinci) ani. Cu aceeași ocazie, în aplicarea dispozițiilor art.108 alin.(2) C.pr.pen., i s-a pus în vedere inculpatului posibilitatea încheierii în cursul urmăririi penale a unui acord ca urmare a recunoașterii vinovăției.

Fiind audiat la data de 21.11.2017,  inculpatul plt. adj. D.E.C, în prezenșa apărătorului ales av. C.C., din cadrul Baroului Mureș, a revenit asupra declarației sale, menționând că deși starea de fapt este cea care a prezentat-o anterior în cadrul declarației pe care a dat-o în calitate de suspect, îi pare rău că nu a efectuat și alte activități în afară de vizionarea înregistrărilor de pe camera video, menite a stabili fără nici un dubiu, că persoana pe care a sancționat-o contravențional a tulburat prin strigăte liniștea locatarilor din zonă.

De asemenea, a declarat că, pe baza datelor care i-au fost prezentate în cursul urmăririi penale, în mod sigur într-un caz similar nu ar mai proceda la fel și ar mai întreprinde și alte activități care să îi formeze convingerea certă că autorul faptei contravenționale a săvârșit acea faptă, acceptând și regretând săvârșirea faptei în circumstanțele pe care le-a arătat în cadrul declarației sale.

Inculpatul a mai arătat că recunoaște săvârșirea faptei astfel cum a fost reținută, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și va iniția încheierea unui acord de recunoașterea vinovăției, sens în care, prin apărătorul său ales va depune un memoriu. A mai menționat că, în ipoteza încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

Ulterior, la data de 05.12.2017, prin apărătorul său ales, a depus la dosar o cerere de inițiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției, solicitând în principal ca modalitate de individualizare a pedepsei ce i se va aplica, renunțarea la aplicarea pedepsei, în condițiile art.80 Cod penal, iar în subsidiar amânarea aplicării pedepsei conform disp. art.83 Cod penal.

Inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, regretând-o.

Totodată, din fișa de cazier a inculpatului a reieșit că acesta nu are antecedente penale .

Din caracterizarea profesională a inculpatului, înregistrată cu nr.xxxxxxx din data de 09.11.2017 eliberată de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Tîrgu-Mureș a reieșit că inculpatul, plt. adj. D.E. cu o vechime în activitatea de jandarm de 22 de ani își îndeplinește cu corectitudine și devotament atribuțiile, îndatoririle și sarcinile de serviciu, manifestă discreție în păstrarea confidențialității activității profesionale, are o conduită civilizată și demnă în familie și societate, este o persoană cinstită, corectă, dă dovadă de loialitate în toate împrejurările, are un comportament bun și nu a comis abateri disciplinare.

De asemenea, a mai reieșit că în relațiile cu superiorii are un comportament regulamentar, iar față de colegii de muncă manifestă spirit de echipă și inițiativă, nu a săvârșit abateri disciplinare și nici nu a încălcat legislația în vigoare cu privire la protecția informațiilor clasificate. (f.42-44 dos.up.)

Prin sentința civilă nr.4642 din data de 06.10.2016 pronunțată de Judecătoria Tîrgu-Mureș, rămasă definitivă prin decizia nr.1445 din 30.10.2017 pronunțată de Tribunalul Mureș – Secția contencios administrativ și fiscal, în dosar nr…… s-a admis plângerea contravențională formulată de persoana vătămată împotriva procesului verbal de contravenție nr… din 10.03.2016, s-a anulat procesul-verbal de contravenție, iar numitul S. C. a fost exonerat de la plata amenzii în cuantum de 500 lei.

În drept: fapta inculpatului plt. adj. D.E:C, care la data de 10.03.2016, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, ca funcțional public, în calitate de agent constatator, fără a avea certitudinea că persoana vătămată a săvârșit fapta pe care a constatat-o drept contravenție, a atestat fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului în cadrul procesului verbal de contravenție nr… din 10.03.2016, falsificându-l astfel cu prilejul întocmirii acestuia întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, faptă prev. de art.321 Cod penal și pedepsită cu închisoarea de la 1 (unu) la 5 (cinci) ani.

Analizând latura obiectivă a infracțiunii prev. de art.321 C.pen., instanța reține că elementul material constă în acțiunea de falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform dispozițiilor art.16 alin.(3) lit.”a” C.pen.

Cu privire la infracțiunea pentru care inculpatul a fost cercetat penal, procurorul de caz și inculpatul asistat de apărător ales, au încheiat la data de 08 ianuarie 2018 un acord de recunoaștere a vinovăției.

Atât în conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției care cuprinde mențiunile obligatorii prev. de art.481-482 C.pr.pen., precum și în fața instanței, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

Totodată, inculpatul a convenit cu procurorul de caz că este de acord cu renunțarea la aplicarea pedepsei întrucât sunt întrunite condițiile prevăzute de art.80 Cod penal, respectiv, infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit; în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii precum și de posibilitățile sale de îndreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra sa; inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale sau ca beneficiar, în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii prezentei infracțiuni, a unei alte renunțări la aplicarea pedepsei, nu s-a sustras de la urmărirea penală și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului și pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce face obiectul prezentului acord de recunoaștere a vinovăției nu depășește 5 ani închisoare.

Tribunalul, procedând conform art.484 și următoarele C.pr.pen., observând și împrejurarea că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor și efectelor, în baza art.485 alin.(1) lit.”a” C.pr.pen., va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj cu inculpatul plt.adj. D.E.C, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, faptă prev. de art.321 C.p.și pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani, obiect al cauzei penale nr.199/P/2016.

În temeiul art.396 alin.(3) C.pr.pen. raportat la art.80 Cod penal, instanța va renunța la aplicarea pedepsei față de inculpatul plt. adj. D.E.C din cadrul U.M. 0709 Tîrgu-Mureș pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, faptă prevăzută și pedepsită de  art.321 C.p.

În temeiul art.81 Cod penal, instanța va aplica inculpatului un avertisment având în vedere gravitatea infracțiunii, natura și întinderea urmărilor produse, modul și împrejurările în care a fost săvârșită fapta care a fost recunoscută de inculpat, mijloacele folosite, lipsa antecedentelor penale, persoana infractorului, conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii și posibilitățile de îndreptare ale inculpatului, precum și atitudinea sinceră a acestuia pe tot parcursul procesului penal, demonstrează ca inculpatul a conștientizat gravitatea situației în care se află și este capabil a se îndrepta, atingerea scopului deopotrivă punitiv și preventiv al normei de incriminare, putându-se deci realiza și fără aplicarea unei pedepse.

În temeiul art.82 alin.(1) C.pen. va atrage atenția inculpatului, asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni.

În temeiul art.82 alin.(1) C.pen., inculpatul nu va fi supus nici unei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită.

Va atrage atenția inculpatului asupra conținutului dispozițiilor art.82 alin.(3) C.pen.

În temeiul art.274 alin.(1) C.pr.pen. va obliga inculpatul plt. adj. D.E.C din cadrul U.M, 0709 Tîrgu-Mureș, să achite suma de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns