fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Cererea de apel a unei firme de recuperare creanțe, respinsă pentru că semnătura avocatului era inserată cu programe informatice

Cererea de apel a unei firme de recuperare creanțe, respinsă pentru că semnătura avocatului era inserată cu programe informatice

Tribunalul Specializat Cluj a respins o cererea de apel a firmei de recuperare creanțe Secapital pentru că semnătura avocatului era inserată cu programe informatice. Așadar, atenție la fiecare detaliu din cererile celor de la Secapital/Kruk!

Secapital, firmă cu sediul în Luxembourg, a atacat la Tribunalul Specializat Cluj o încheiere civilă de la Judecătoria Turda, prim care s-a respins, ca neîntemeiată, cererea de încuviințare a executării silite formulată de biroul unui executor judecătoresc, la cererea creditoarei cesionare Secapital S.a.R.L. împotriva unei femei care a încheiat un contract de credit în 2007, încheiat cu creditoarea BCR. În 2011, creanța a fost cesionată de bancă către firma de recuperăre creanțe străină.

La termenul de judecată, instanța Tribunalului Specializat Cluj, din oficiu, a ridicat excepția nulității apelului declarat de apelanta Secapital, membră a grupului Kruk.

Acesta este doar un exemplu. Mai sunt pronunțate mai multe decizii similare de către aceeași instanță.

Extras din Decizia civilă nr. 1234 /A/2018 – Tribunalul Specializat Cluj:

”Analizând cu prioritate, prin raportare la dispozițiile art. 248 C .pr.civ., excepția nulității apelului declarat de Secapital S.a.R.L., tribunalul reține următoarele:

Potrivit art. 470 alin. 1 lit. e) Cod procedură civilă, cererea de apel trebuie să cuprindă semnătura apelantului, iar potrivit alin. 3 al art. 470 același act normativ, nerespectarea acestei obligații se sancționează cu nulitatea apelului.

Examinând cererea de apel prin prisma dispozițiilor art. 470 alin. 1 și 3 Cod procedură civilă, tribunalul reține că aceasta poartă parafa avocatului Chircu Alexandra, însă semnătura nu este în original, fiind imprimată fie prin fotocopiere, fie cu ajutorul unor programe informatice. Reglementând obligativitatea semnării apelului, legiuitorul a avut în vedere faptul că aceasta atestă voința părții de a declanșa verificarea hotărârii instanței de fond prin exercitarea căii de atac, precum și exactitatea conținutului cererii de apel. Semnătura unei persoane nu poate fi realizată decât olograf, iar realizarea impresiunii imaginii semnăturii prin aplicarea unei ștampile sau prin imprimarea acesteia nu reprezintă o semnătură olografă, ci reproducerea unei semnături care poate fi realizată de orice persoană, chiar fără acordul sau știința acesteia. De altfel, această modalitate de reproducere a unei semnături este contrară cerințelor prevăzute de Legea nr. 455/2001, care reglementează semnătura electronică și care necesită întrunirea cerințelor prevăzute la art. 4 pct. 3, însă în speță o asemenea examinare nu se impune, întrucât apelul a fost expediat prin poștă în format imprimat pe hârtie.

De asemenea, tribunalul reține că în doctrina juridică de specialitate s-a subliniat faptul că semnătura trebuie să fie executată olograf de către apelant ori de către reprezentantul său legal sau convențional, astfel încât, în afara situației în care sunt respectate cerințele Legii nr. 455/2001, asumarea unui înscris într-o altă modalitate decât printr-o semnătură olografă este contrară dispozițiilor de procedură mai sus citate.

Pentru toate considerentele expuse, reținând că, deși apelanta a fost citată cu mențiunea de a depune apelul semnat în original (f. 40), până la termenul de judecată nu a complinit lipsurile cu privire la semnarea cererii de apel, astfel încât în temeiul art. 470 alin. 3 Cod procedură civilă, tribunalul va admite excepția nulității apelului și va anula apelul formulat de apelanta Secapital S.a.R.L., în contradictoriu cu intimata C.M. E. împotriva încheierii civile nr. 2973/2017 pronunțate la data de 24 august 2017, în dosarul nr. 5150/328/2017 de la  Judecătoria Turda , pe care o va păstra în întregime.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina