fbpx

Un bărbat a fost condamnat recent pentru că a votat de două ori la alegerile prezidențiale din 2014

Un bărbat a fost condamnat luna trecută pentru că a votat de două ori la al doilea tur de scrutin de la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014. Pentru frauda la vot, acesta a primit o amendă penală de 4.200 lei.

Bărbatul în vârstă de 55 de ani, din Găești, jud. Dâmbovița, a fost condamnat de către Judecătoria Găești la pedeapsa constand in 4.200 de lei amenda penala, suma ce reprezinta 140 de zile-amenda, cu un cuantum de 30 lei/zi-amenda, pentru savarsirea infractiunii de frauda la vot,

”Daca persoana condamnata, cu rea credinta, nu executa pedeapsa amenzii, in tot sau in parte, numarul zilelor-amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare. In cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii, unei zile-amenda ii corespunde o zi de inchisoare.”, se arată în sentință.

Procesul a mers repede, inculpatul recunoscând fapta și optând pentru procedura simplificată. Au trecut însă aproape cinci ani de la faptă deoarece dosarul a stat mult la parchet, fiind trimis la judecată abia în octombrie 2018.

În motivarea sentinței din 3 aprilie 2019 se arată următoarele:

”La data de 08.06.2016, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Dâmbovița -Serviciul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot în forma prevăzută de art. 387 alin. 1 lit b din Codul penal, constatându-se că numitul Ș.N, cu ocazia desfășurării turului II de scrutin alegerilor pentru Președintele României din anul 2014, și-a exercitat dreptul de vot de mai multe ori, respectiv în mod valabil la Secția de votare nr. 7 Tulcea, unde a fost consemnat pe lista electorală suplimentară precum și la Secția de votare nr. 93 Găești, județul Dâmbovița, unde a fost consemnat pe lista electorală permanentă.

Din cercetări a rezultat că în data de 16.11.2014, atunci când a fost organizat turului II de scrutin al alegerilor pentru Președinele României, inculpatul Ș.N s-a prezentat la Secția de votare nr. 7 Tulcea, unde și-a exercitat dreptul de vot în mod valabil, fiind înscris pe lista electorală suplimentară, iar în aceeași zi în jurul orelor 20.30, când a ajuns în localitatea de domiciliu, acesta s-a prezentat și la Secția de votare nr. 93 Găești, unde și-a exercitat pentru a doua oară dreptul de vot, fiind consemnat pe lista electorală permanentă a secției de votare.

În declarația sa, inculpatul Ș.N. recunoaște săvârșirea faptei în modalitatea expusă anterior, precizând că la data de 16.11.2014, când a fost organizat turului II de scrutin al alegerilor pentru Președintele României, se afla in Mun. Tulcea, în Piața Civică, unde comercializa produse tradiționale, iar în jurul orei 12.00 și-a exercitat dreptul de vot la Secția nr. 7 Tulcea, fiind înscris pe lista suplimentară. Ulterior, s-a deplasat către localitatea de domiciliu, ajungând în jurul orei 20.30, astfel că s-a decis să voteze pentru a doua oară, sens în care s-a prezentat la sediul Secției de votare nr. 93 din orașul Găești, unde și-a exercitat dreptul de vot.

Conform concluziilor raportului de constatare criminalistică nr. xxxxxx/05.03.2018, semnăturile de la pozițiile 309 din Lista electorală permanentă a Secției de votare 93 Găești și nr. 4 din Tabelul cu alegătorii Secția de votare 7 Tulcea, au fost executate de Ș.N..

Inculpatul a comis o faptă de pericol, cu efecte potențial vătămătoare la adresa întregii societăți, efectele specifice ale acestui tip de infracțiune, săvârșită cu o frecvență ridicată în societatea românească, pot fi deosebit de serioase și cu consecințe nefaste și de durată asupra întregii societăți.

Din circumstanțele reale ale săvârșirii infracțiunii, prin prisma laturii subiective, se poate aprecia că fapta a fost comisă de inculpat cu vinovăție, sub forma intenției, întrucât acesta a prevăzut sau a acceptat starea de pericol rezultată din fapta sa.

Situația de fapt expusă se dovedește cu : proces-verbal de sesizare din oficiu; declarație suspect/inculpat, procese-verbale de investigații, copie lista electorală permanentă, Secția de votare nr. 93, tabel cu lista alegătorilor care își exercită dreptul de vot la altă secție de votare decât cea de domiciliu, întocmită de Secția de votare nr. 7 Tulcea, raportul de constatare criminalistică nr. ../05.03.2018 și fișa cazier judiciar.

 Fapta inculpatului Ș.N, care la data de 16.11.2014, atunci când a fost organizat turului II de scrutin al alegerilor pentru Președintele României, după ce și-a exercitat în mod legal dreptul la vot la Secția de votare nr. 7 Tulcea, a mai votat o dată în aceeași zi, în jurul orelor 20.30, în localitatea de domiciliu, prezentându-se la Secția de votare nr. 93 Găești, fiind consemnat pe lista electorală permanentă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fraudă la vot, faptă prev. de art 387 alin. 1 lit. b din Codul penal.

Inculpatul a fost cercetat în stare de libertate, acesta a avut o atitudine sinceră, recunoscând și regretând săvârșirea faptei.

Prin ordonanța din data de 14.07.2016 a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot, faptă prev. de art. 387 alin. 1 lit. b din Codul penal .

Prin ordonanța din data de 29.03.2017 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Ș.N.,  pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot în forma prev. de art. 387 alin 1 lit b din Codul penal.

Prin ordonanța din data de 22.03.2018 a fost pusă in mișcare acțiunea penală față de Ș.N pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot, în forma prev de art. 387 alin. 1 lit b din Codul penal

Lui  Ș.N. i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile în calitate de suspect și inculpat, conform proceselor verbale întocmite la 03.04.2017, respectiv 26.03.2018

Cu privire la latura civilă a cauzei,   nu există persoane  vătămate care s-au constituit părți civile în cauză.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Găești sub nr. 7575 /232/ 2018 .

Prin încheierea nr. 656 / 05.12.2018 pronunțată în procedura de cameră preliminară judecătorul a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea j udecății cu privire la inculpat pentru săvârșirea infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată.

În faza judecățiia fost administrată proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 20 martie 2019 , în ședință publică, inculpatul a declarat că recunoaște în totalitate fapta săvârșită și își însușește probele administrate în faza de urmărire penală, solicitând să fie judecat în procedura prevăzută de art. 375  Cod procedură penală .

Cererea inculpatului a fost pusă în discuție și admisă de instanță, cu concluzii în același sens din partea reprezentantului Ministerului Public.

Sub aspectul situației de fapt , având în vedere probatoriul administrat în faza de urmărire penală însușit de către inculpat în baza declarației prin care recunoaște fapta reținută în actul de sesizare, se rețin următoarele:

La data de 16.11.2014, atunci când a fost organizat turului II de scrutin al alegerilor pentru Președintele României, inculpatul Ș.N. s-a prezentat la Secția de votare nr. 7 Tulcea, unde și-a exercitat dreptul de vot în mod valabil, fiind înscris pe lista electorală suplimentară, iar în aceeași zi în jurul orelor 20.30, când a ajuns în localitatea de domiciliu, acesta s-a prezentat și la Secția de votare nr. 93 Găești, unde și-a exercitat pentru a doua oară dreptul de vot, fiind consemnat pe lista electorală permanentă a secției de votare.

Conform concluziilor raportului de constatare criminalistică nr. ../05.03.2018, semnăturile de la pozițiile 309 din Lista electorală permanentă a Secției de votare 93 Găești și nr. 4 din Tabelul cu alegătorii Secția de votare 7 Tulcea, au fost executate de Ș.N.

Coroborând recunoașterea inculpatului cu celelalte probe administrate în faza de urmărire penală, instanța reține că acesta a săvârșit fapta pentru care este trimis în judecată, în modalitatea descrisă în rechizitoriu, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 387 alin.1 lit.b Cod penal .

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 alin. 1 C.pen. respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Potrivit alin. 2 al aceluiași text de lege „când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative” se ține seama de criteriile prevăzute de alin. 1 și pentru alegerea uneia dintre acestea.

Așa fiind, la individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului se va avea în vedere că inculpatul , după ce și-a exprimat legal dreptul de vot , a mai votat încă o dată în localitatea de domiciliu ; prin fapta comisă inculpatul a creat o stare de pericol pentru buna desfășurare a procesului electoral și pentru legitimitatea rezultatului votării; inculpatul nu posedă antecedente penale, pe parcursul urmăririi penale a avut o conduită sinceră, are vârsta de 55 ani, are studii post universitare și este inspector de asigurări.

La individualizarea judiciară a pedepsei se va face și aplicarea disp. art. 396 alin. 10 C.proc.pen.

În consecință, in stanța va condamna pe inculpat la pedeapsa de 4200 lei amendă penală ( 140 de zile amendă cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă fiind de 30 lei) pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot prev. de art. 387 alin. 1 lit. b C.pen .

În baza art. 67 alin. 1 și 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b și d C.pen. se va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a alege pe o perioadă de 2 ani ce se execută de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe potrivit art. 68 alin. 1 lit. a C.pen.

În baza art. 404 alin. 4 C.proc.pen. se vor pune în vedere inculpatului dispozițiile art. 63 alin. 1 C.pen. potrivit cărora dacă persoana condamnată, cu rea credință, nu execută pedeapsa amenzii în tot sau în parte, număr zilelor amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile închisoare.

Potrivit dispozițiilor art. 274 al. 1 Cod procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Calea de atac împotriva prezentei sentințe penale este apelul, care se poate exercita în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, conform art. 408 și următoarele Cod procedură penală.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina