”Sugativa” de bani publici Kiat Group a intrat în procedura insolvenței

”Sugativa” de bani publici Kiat Group, firmă care a încasat sute de milioane de lei de la Primăria Cluj-Napoca și care trebuia să asfalteze drumurile județene, a intrat în procedura insolvenței. Cererea fost depusă la Tribunal chiar de reprezentanții firmei, cu toată că în 2016 aceasta a avut un profit de peste 720.000 lei.

Tribunalul București a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Kiat Group Construct SRL, la cererea debitorului în baza articolului 66 din Legea nr.85/2014.

”În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, deschide procedura generala împotriva debitorului.

Califica declaratii de creanta, cererile formulate de BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ, SC TRANS CRIMARIS SRL si SC UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL.

În temeiul disp. art.66 alin.6 din Legea nr.85/2014 conexeaza la prezentul dosar, dosarul nr.35547/3/2016 si califica declaratii de creanta, cererile formulate de SC BALAST EXPERT CONSTRUCT SRL, SC TRANS CRIMARIS SRL si SC UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL.”, se arată în minuta Tribunalului.

Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu și a fixat termen pentru continuarea procedurii la 13 decembrie 2017.

În dosar sun 149 de creditori.

Administratorul judiciar are termen pentru întocmirea si depunerea la dosarul cauzei a raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului până la data de 6 noiembrie 2017.

Firma turcului Mustafa Bekar a încasat în perioada 2004-2014 sute de milioane de lei de la Primăria Cluj-Napoca pentru întreținerea drumurilor din municipiu. De asemenea, Kiat trebuia să reabiliteze drumurile județene în baza unui contract din 2011, dar se judecă cu Consiliul Județean la Tribunalul Cluj, unde procesul are termen în 23 octombrie.

Bekar a fost audiat la DNA la momentul arestării fostului primar Sorin Apostu, dar a scăpat basma curată. Despre administratorul Kiat, Liliana Călin, presa a scris că a avut o relație apropiată cu primarul Emil Boc. De asemenea, aceasta apare în fotografii din dosarul DNA la cumpărături alături de soția lui Apostu.

Extras din Încheierea Tribunalului București prin care s-a deschis procedura:

”Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București Secţia a VII a Civilă sub nr. 28868/3/2017, debitoarea SC KIAT Group Construct SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că SC Kiat Group Construct SRL s-a constituit ca societate comerciala în anul 2006, având ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor” – cod CAEN 4211.

Societatea Kiat Group Construct SRL a fost înființata prin voinţa asociatului Bekar Mustafa, având un capital social de 338.000 lei şi 3380 de parți sociale, respectiv 100 % din capitalul social. Având în vedere că societatea KIAT Group Construct SRL pe parcursul desfășurării activităţii sale şi a condiţiilor economice actuale a acumulat datorii, fapt ce conduce la imposibilitatea achitării datoriilor scadente, în data de 18.07.2017, prin Decizia Asociatului Unic nr. 01/18.07.2017 s-a decis declanşarea procedurii generale a insolvenţei, pentru a se evita acumularea de noi debite faţă de creditorii societăţii. S-a învederat că doreşte să propună un plan de reorganizare pentru redresarea societăţii şi introducerea acesteia în circuitul economic.

În principal, îşi manifestă intenția de reorganizare judiciară pentru cel mult 36 luni perioada în care va încasa creanţele de la debitorii săi şi cu care va achita creanţele restante.

Conform balanţei de verificare pentru luna iunie 2017, societatea Kiat Group Construct SRL a acumulat debite faţă de creditorii garantați, salariaţi, bugetari si chirografari în cuantum de suma de 29.363.734,87 lei (fără dobânzi şi penalităţi ). Având în vedere decizia asociatului unic de declanşare a procedurii generale a insolvenţei, declaraţiile asociatului/administratorului, referitor la faptul că societatea nu a mai fost supusa procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, declaraţia pe propria răspundere certificată de avocat, din care să rezulte că asociatul/administratorul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de legea nr.85/2014 în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii, a apreciat că se impune de urgenţă deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei SC Kiat Group Construct SRL

A menţionat că exista pericolul agravării situației financiare a societăţii; conform balanţei de verificare la 30 iunie 2017, societatea înregistrează pierderi care cresc continuu, datorita dobânzilor şi penalităților care curg pentru fiecare zi de întârziere, precum şi a penalităților la plata datoriilor către stat, iar singura soluţie este intrarea în procedura generala a insolvenţei. În ceea ce priveşte lista bunurilor societăţii, precum şi cea privind plăţile şi transferurile patrimoniale aferente celor 6 luni anterioare formulării cererii introductive, a anexat o situație la zi a acestora, menţionând că societatea deţine creanţe ce trebuiesc recuperate şi care pot îndestula parţial creditorii. Mai mult, îşi manifestă intenția fermă de reorganizare judiciară.

În temeiul art.45 alin.1 lit.d din Legea 85/2014 modificată şi completată, a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar cu atribuții de conducere în tot a activităţii a practicianului Carpathia Trust Insolvency S.P.R.L.

Faţă de cele de mai sus a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei asupra debitoarei Kiat Group Construct SRL în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 5, art. 28 si art. 32 alin 1 din Legea 85/2006.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.5 pct.29 lit. a), art.5 pct.72, art. 66-67 din Legea 85/2014, art. 120, art. 194 si art.662 C.pr.civ.. A solicitat judecarea prezentei cauze si în lipsă în conformitate cu disp. art. 411 a 1.1 pct.2 teza finală şi alin.2. C.pr.civ. si art.342 din Legea nr.85/2014

În probațiune a depus la dosar înscrisuri. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Potrivit art. 66 alin 1 în ref. la art. 5 pct. 29 şi pct. 72 Legea 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014: insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe lichide şi exigibile:

a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta după 60 de zile de la scadenţă nu a plătit datoria sa faţă de
creditor;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

Ca atare, atunci când constată că nu mai dispune de fonduri băneşti suficiente pentru plata datoriilor exigibile, debitorul este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii nr.85/ 2014, în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.

Reţinând că debitorul este în stare de insolvenţă, că solicitarea sa este însoţită de actele prevăzute la art. 67 alin 1 din Legea 85/2014, că debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, iar într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, acesta nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, va admite cererea.

În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va deschide procedura generală împotriva debitorului.”

 

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns