fbpx
Căminul din Mărăști

Student amendat de poliție după ce a pus anunț pe Facebook că vinde cartofi prăjiți. Instanța a anulat amenda

O acțiune de control ”de anvergură” a poliției clujene într-o cameră de cămin studențesc s-a lăsat cu o amendă de 500 de lei pe numele unui student pe motiv că ar face comerț ilegal. Controlul a venit după ce studentul a postat pe Facebook că vinde cartofi prăjiți. Judecătoria Cluj-Napoca a anulat procesul-verbal de contravenție și a exonerat studentul de plata amenzii.

Acțiunea de control a poliției și motivele anulării amenzii sunt descrise în Sentința Civilă nr. 7073/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, din care cităm mai jos.

”Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:

Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 18 februarie 2016, sub nr. de mai sus, petentul M. D a solicitat, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CLUJ anularea procesului-verbal de contravenție  nr. …….. ca nelegal și neîntemeiat.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin procesul-verbal contestat s-a reținut în sarcina sa săvârșirea contravenției prevăzute de art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990, constând în aceea că a fost depistat în camera 620 din căminul studențesc nr. 2B Mărăști, în timp ce oferea spre vânzare un număr de 10 pachete de țigări marca Marlboro, și o cutie care conținea 2 sticle, fiecare a 1 litru de whisky marca Chivas, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Prin procesul-verbal i s-a aplicat și o amendă de 500 lei și s-a dispus confiscarea bunurilor enumerate mai sus. A mai arătat petentul că starea de fapt reținută în procesul-verbal nu corespunde realității. Astfel, în data de 29.01.2016, ora 07:50, organele de poliție s-au prezentat în camera nr. 620 din căminul 23 în vederea efectuării unui control. Pe masă în cameră se afla o pungă de cadouri,  în care se aflau 10 pachete de țigări Marlboro, whisky Chivass și o cutie de bomboane Rafaello, toate în ambalaje sigilate. Întrebat ce caută acele bunuri în cameră, petentul a informat agenții de poliție că acele bunuri au fost în numele și pe seama mai multor colegi, urmând a fi oferite cu titlu de cadou unui prieten comun, cu ocazia sărbătoririi zile sale de naștere. petentul a prezentat organelor de poliție și bonurile fiscale ale mărfii. Cu toate acestea organele de poliție au decis confiscarea țigărilor și băuturii alcoolice, și amendarea petentului.

A mai arătat petentul că art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 sancționează efectuarea de acte sau fapte de comerț fără respectarea prevederilor legale. Or, la ora controlului petentul dormea, așa că nu înțelege de ce i s-a reținut în sarcină că ar fi efectuat acte de comerț.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe prevederile art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990 și OG nr. 2/2001.

în probațiune a solicitat proba cu înscrisuri și  martori.

La plângerea contravențională au fost atașate următoarele înscrisuri: proces-verbal (f. 6), bonuri fiscale (f.7), dovada de comunicare (f. 8),

Plângerea contravențională a fost legal timbrată cu taxă de timbru în valoare de 20 de lei (f.4).

La data de 18 martie 2016 intimatul a depus la dosarul cauzei întâmpinare, solicitând respingerea plângerii contravenționale și menținerea procesului-verbal atacat ca legal și temeinic (f. 16).

În motivarea întâmpinării (întâmpinarea IPJ Cluj – n.red.) s-a arătat că procesul-verbal este legal, conținând toate mențiunile obligatorii prevăzute de lege, și temeinic, sancțiunea contravențională fiind individualizată potrivit cu criteriile legale. Mai arată intimatul că petentul nu a răsturnat prezumția de legalitate de care se bucură procesul-verbal, fapta fiind constatată prin propriile simțuri de către agentul constatator.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 205-206, art. 223 și urm C. proc. civilă, Legea nr. 12/1990.

Pentru dovedirea întâmpinării s-au solicitat proba cu înscrisuri.

La întâmpinare au fost anexate următoarele înscrisuri: raport (f. 17-19), copie proces-verbal (f.20), declarație (f.21).

Deși întâmpinarea a fost comunicată petentului, acesta nu a mai depus răspuns la întâmpinare.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri, audierea martorilor M. R.-M. (f.45), M. M (f. 51) și C. B (f. 52).

Analizând actele și lucrările dosarului de față, instanța reține următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de constatare a contravenției  nr. …… din 29.01.2016, petentul M. D. a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 500 de lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990, constând în aceea că a fost depistat în camera 620 din căminul studențesc nr. 23 Mărăști, în timp ce oferea spre vânzare un număr de 10 pachete de țigări marca Marlboro, și o cutie care conținea 2 sticle, fiecare a 1 litru de whisky marca Chivas, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Prin procesul-verbal s-a dispus și confiscarea bunurilor enumerate mai sus.

Procesul-verbal a fost încheiat în prezența petentului care a refuzat să-l semneze, fiind semnat în calitate de martor de către administratorul căminului C. B. G. La obiecțiuni, petentul a consemnat că nu a oferit spre comercializare absolut nimic. Totul a fost cadou pentru o zi de naștere, toate erau sigilate și avea bonuri pe ele.

În drept, potrivit art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990 următoarele fapte reprezintă activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:    a) efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege;

În speță, instanța analizând legalitatea procesului-verbal, instanța reține că procesul-verbal contestat cuprinde toate mențiunile prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001 sub sancțiunea nulității exprese, mențiuni a căror existență o poate verifica din oficiu, astfel încât nerespectarea celorlalte mențiuni nu pot duce la anularea procesului-verbal decât în cazul în care petentului i s-a produs o vătămare care nu poate fi înlăturată altfel, decât prin anularea acului.  O asemenea vătămare nu a fost dovedită.

Sub aspectul temeiniciei, instanța reține că, deși O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, din economia textului art. 34 rezultă că procesul verbal contravențional face dovada situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară.

Forța probantă a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanța fiecărui mijloc de probă, însă instanța are obligația de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează și apreciază probatoriul (cauza Bosoni v. Franța, hotărârea din 7 septembrie 1999).

Din probele administrate în cauză instanța reține că procesul-verbal nu este întemeiat. Astfel, din probele administrate în cauză rezultă că, cu ocazia controlului efectuat în camera nr. 620 au fost găsite pe o masă un pachet în care erau 10 pachete de țigări și două sticle de Whisky, toate aceste produse fiind sigilate și pentru care existau bonuri fiscale.

Deși în raport depus la dosar, agenții constatatori au consemnat că potrivit informațiilor deținute, bunurile respective erau oferite spre vânzare de către numitul M. D., instanța arată că o astfel de intenție nu a fost dovedită. Mai mult, fapta contravențională reținută în sarcina petentului, presupune, cu necesitate, existența în componenta sa a elementului material constând în efectuarea de acte de comerț, adică în vânzarea, sau măcar, oferirea spre vânzare a acestor produse. Or, intimatul nu a făcut dovada existenței acestei fapte. Acest aspect rezultă din declarația martorului C. B, care a fost de față când s-a efectuat controlul în cameră și care a declarat că bunurile au fost găsite în cameră și au fost confiscate, deoarece au fost considerate că sunt comercializate către alți studenți. Tot din declarația acestui martor rezultă că în camera respectivă a mai avut loc un control, deoarece petentul avea un anunț pe facebook, în care arăta că vinde cartofi prăjiți.

De asemenea, din declarația martorului M. R-M_, rezultă că bunurile găsite în camera 620 și confiscate de către agenții de poliție au fost cumpărate de către petent dintr-un magazin care se află la granița dintre România și Ungaria și erau destinate să fie date cadou unui prieten de-al petentului.

Din probele administrate rezultă că, în realitate, agentul constatator a constatat prin propriile simțuri doar existența în camera 620 a celor două sticle cu alcool și 10 pachete de țigări, nu și comercializarea lor, astfel încât procesul-verbal nu se bucură de prezumția de legalitate și temeinicie. Așa fiind intimata trebuia să facă dovada existenței faptei, iar referirea la existența unor anunțuri de vânzare postate de către petent pe internet nu sunt în măsură să dovedească existența faptei, cu atât mai mult cu cât nici nu s-a făcut măcar dovada existenței acestor anunțuri.

Pentru aceste motive instanța constată că fapta reținută în sarcina petentului nu există, motiv pentru care va admite plângerea contravențională și va dispune anularea procesului-verbal de contravenție. Ca o consecință a anulării procesului-verbal va dispune exonerarea petentului de la plata amenzii contravenționale de 500 lei, și restituirea bunurilor confiscate, sau a contravalorii acestora.

În temeiul art. 452 C. proc. civilă, obligă intimatul să plătească petentului suma de 20 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru.”


Comments

comentarii

Şapte din zece români (69%) consideră că statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii României, procentul situându-se în media UE, relevă cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European.... Citește mai mult
Tot mai mult părinți au refuzat să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, în ultimii 15 ani, atât la nivel național, cât și în județul Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!