fbpx

CFR 1907 a plătit datorii în ultima săptămână, dar nu a ieșit din insolvență

Judecătorul sindic de la Tribunalul Comercial Cluj a hotărât, astăzi, să repună pe rol cauza privind insolvența clubului de fotbal CFR 1907 Cluj SA, ai cărui reprezentanți se așteptau să iasă din insolvență. Deși a plătit datorii în ultima săptămână, mai sunt de lămurit cererile câtorva foști jucători.

Ultimul raport al administratorului judiciar publicat în Buletinul procedurilor de insolvență arată că în 14 martie s-au plătit datoriile către două firme, despre care se credea că sunt ultimele.

Raport privind analiza cererilor de plată formulate de Joma România SRL si Sport International Consulting AG

A. Joma România SRL La data de 10.03.2017 Joma România SRL a formulat o cerere de plată prin care a solicitat achitarea creanţei în cuantum de 3.447,96 lei constând din contravaloare factură 131407/07.07.2016.

Creditorul arată că sumele datorate de către Fotbal Club CFR cu titlu de creanţă curentă au fost în cuantum de 39.366,36 lei, compuse din 35.918,40 lei contravaloare facturi restante si 3.447,96 lei penalităţi de întârziere calculate la rata de 9,5% pe an de întârziere (dobânda de politică monetară + 8%/an). Având în vedere că CFR a efectuat o plată în cuantum de 35.918,40 lei în contul contravalorii facturilor restante, creditorul Joma România SRL constată că a rămas de plată suma de 3.447,96 lei.

Mai arată creditorul că, în urma plăţii efectuate de CFR, imputaţia sumelor a fost efectuată cu prioritate asupra penalităţilor de întârziere, sens în care suma rămasă de plată în cuantum de 3.447,96 lei este considerat ca fiind aferentă unei părţi din contravaloarea facturii nr. 131407/07.07.2016.

Subscrisa constatăm că cererea de plată este întemeiată iar suma solicitată reprezintă creanţă curentă, aceasta fiind achitată de către debitoare în data de 14.03.2017.

B. Sport International Consulting AG
La data de 10.03.2017 Sport International Consulting AG a depus la dosarul cauzei o cerere de plată a creanţei curente în cuantum de 105.000 euro.

Creditorul arată că suma este datorată în baza paragrafului 3 lit. b1 din Contractul de prestări servicii din 24.06.2014 dar că aceasta reprezintă creanţă curentă raportat la faptul că s-a născut în urma transferului jucătorului Jakolis Antonio de la CFR la Fotbal Club Steaua Bucuresti SA din data de 31.08.2016.

Sport International Consulting AG arată că suma reprezintă 30% din suma de transfer a dlui. Jakolis către Fotbal Club Steaua Bucuresti SA.

Creditorul anexează în probaţiune: contractul de prestări servicii din data de 24.06.2014 în engleză si tradus în limba română, factura nr. 104/14.09.2016 în engleză si tradusă în limba română, extras din Registrul comerţului cantonal eliberat la 13.02.2017 în germană si tradus în limba română, adresă raport emisă de Sport International Consulting AG în engleză si în limba română, extras tranfermarket.com privind transferul jucătorului si suma plătită, împuternicire avocaţială nr. 3290925/2016.

În urma analizei actelor depuse, constatăm că la data de 31.08.2016 s-a născut obligaţia de plată a sumei de 105.000 EURO de către CFR către International Consulting AG reprezentând 30% din suma de transfer a jucătorului Antonio Jakolis de la CFR către Fotbal Club Steaua Bucuresti.

Precizăm că suma de transfer a jucătorului încasată de către CFR a fost în cuantum de 350.000 euro (30/100 * 350.000 EURO = 105.000 EURO).

Suma aferentă cererii de plată formulată de Sport International Consulting AG a fost achitată de către debitoare la data de 14.03.2017 în baza borderoului de plată nr. 623/13.03.2017 avizat de administratorul judiciar si a cererii nr. 693/13.03.2017 formulată de dl. Băgăcean Vasile Marian prin care acesta solicită achitarea sumei de 105.000 EURO.”

Judecătorul sindic de la Tribunalului Comercial Cluj a hotărât:

”Repune cauza pe rol si stabileste termen de judecată la 31.03.2017, sala 249, ora 8,00, pentru când se vor cita toate părtile prin BPI cu mentiunea ”pentru discutarea si solutionarea cererii creditorilor Ganea Liviu Adrian, Piccolo Felice si Tiberio Cavalleri de prorogare a discutării cererii de închidere a procedurii reorganizării judiciare a debitoarei F. C. CFR 1907 Cluj S.A. formulate de administratorul judiciar RTZ & PARTNERS SPRL si, după caz, pentru discutarea si solutionarea cererii de închidere a procedurii reorganizării judiciare a debitoarei F. C. CFR 1907 Cluj S.A. formulate de administratorul judiciar RTZ & PARTNERS SPRL”.

Se va emite adresă către BPI cu solicitarea de a proceda, de urgentă la publicarea citatiei si la înaintarea dovezii de publicare a acesteia la dosar, sub avertismentul amenzii judiciare.Administratorul judiciar al debitoarei se va cita si cu mentiunea de a depune la dosar extras din BPI privind publicarea citatiei pentru termenul de judecată din 31.03.2017, sala 249, ora 8,00.

Se va cita debitoarea prin administrator special si prin administrator judiciar cu mentiunea de a depune dovada plătii creantei creditorului Ronny Carlos Da Silva înscrisă în tabelul definitiv al creditorilor debitoarei actualizat la 03.03.2017, respectiv de a preciza si dovedi legătura dintre creditorul Ronny Carlos Da Silva  si numitul N. S. din dovezile de plată de la filele 124-127 vol. XXI, precum si de a depune concluzii scrise prin care să îsi precizeze pozitia fată de cererea creditorilor Ganea Liviu Adrian, Piccolo Felice si Tiberio Cavalleri de prorogare a solutionării si respectiv de respingere a cererii de închidere a procedurii reorganizării judiciare a debitoarei F. C. CFR 1907 C. S.A. formulate de administratorul judiciar RTZ & PARTNERS SPRL, cu prezentarea pozitiei fată de textele de lege si împrejurările de fapt invocate de către acestia.

Se va cita debitoarea prin administrator judiciar cu menţiunea să depună la dosar dovada comunicării către petentul F. S. a adresei nr. 309/30.01.2017 de la fila 276 din vol. XVII, să depună la dosar raport de analiză a cererilor de plată formulate de petentul F. S. înregistrată la 13.03.2017 şi de creditoarea Joma Romania S.R.L., ultima înregistrată la 16.03.2017, cereri de pe care i se va comunica câte un exemplar, şi să procedeze potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. 1 lit. k şi art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, cu depunerea dovezilor în acest sens la dosar. Pronuntată în sedintă publică azi, 20.03.2017.”

Comments

comentarii

BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.... Citește mai mult
Prognoza meteo. Meteorologii anunță vreme caldă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!