fbpx

Șoc pentru Chezan: Studium Green a cerut să exercite acțiunea civilă în locul a 62 de oameni în dosarul Tower

Inculpatul Mihai Chezan s-a folosit de omul de afaceri Dorin Bob ca să scape de oamenii păgubiți din dosarul ”Tower” și apoi l-a muls de câteva sute de mii de euro pentru ”expertiza” sa valoroasă. De teamă să nu rămână cu ochii în soare ca păgubiții din dosar, Bob, prin firma Studium Green, a depus cerere să intre ca parte civilă în procesul penal de înșelăciune.

La termenul trecut de la Tribunalul Cluj, Studium Green SRL, prin avocatul Florin Mircea de la Chiriță și Asociații, a depus cerere prin care ”înțelegem să participăm în acest proces penal și să exercităm acțiunea civilă în locul celor 62 de părți civile, de la care am preluat creanțele în valoare totală de 4.379.712 euro”

Cererea se bazează pe trei seturi de documente: acorduri de mediere încheiate între persoane vătămate și inculpați, după ce Dorin Bob a intrat în afacerea Tower și a fost de acord să preia oamenii și creanțele lor într-un proiect imobiliat de-al său, antecontractele de vânzare încheiate în acest sens între Studium Green și oameni și contractele de cesiune de creanțe încheiate între păgubiți și Studium.

”În perioada aprilie – octombrie 2018, un număr de 62 dintre cele 99 de persoane vătămate constituite parte civilă in prezenta cauză penală au inţeles să incheie cu inculpaţii Clark Internaţional SRL, Sterling International Development SRL, Chezan Mihai-Durnitru şi Bărbos Mihaela-Maria acorduri de mediere în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului existent intre părţi, care formează obiectul dosarului penal cu nr. 3317/117/2014 al Tribunalului Cluj.

In acest sens, potrivit pct. 1 din acord (identic in cazul tuturor): „Părţile prezentului Acord de mediere işi exprirnă acordul de voinţă total, necondiţionat şi definitiv in sensul de a pune capăt litigiului născut din săvârştrea infracțiunii, înlăturând consecințele penale și civile ale acesteia.„

Fiecare dintre părţile civile indicate a acceptat medierea cu inculpaţii în considerarea faptului că pretenţiIle ei civile, născute din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, au fost stinse prin inchelerea antecontractelor de vânzare cumpărare cu subscrisa (Studium Green – n.red). Această împrejurare rezultă din pct. 3 al acordurilor (identic in cazul tuturor), prin care părţile civile inţeleg să „(…)renunţe la toate şi oricare pretenţit civile, prezente sau viitoare, faţă de inculpaţii menţionaţi la punctele 2, 3, 4 şi 5, derivând din dosarul penal 331 7 / 117 / 2014, aflat pe rolul Tribunalului Cluj, intrucăt acestea au fost stinse prin semnarea şi acceptarea Promisiunti bilaterale de vănzare-cumpărare(…)”., se arată în cererea depusă la Tribunal.

În acordurile de mediere se arată: ”părțile au optat pentru soluționarea situației exitente prin recunoașterea avansului deja achitat și participarea la realizarea proiectului Skyline”

”Cu privire la convenţiile bilaterale evocate în cuprinsul acordurilor de mediere, menţionăm că acestea au avut ca obiect obligaţia noastră de a vinde părţilor civile, corelativ cu obligaţia celor de urmă de a cumpăra apartamentele ce vor fi edificate in mun. Cluj-Napoca pe str. Frunzişului, in proiectul imobiliar denumit generic „Skyline”, aparţinănd subscrisei (Studium – n.red). Preţurile tranzacţiilor au stabilite, cu unele variaţiuni în funcţie de suprafaţa imobilelor ce urmau să fie primite de fiecare parte civilă şi costul aferent per metru pătrat, astfel încât să reflecte sumele de bani cu care acestea au fost inşelate de inculpaţi in proiectul imobiliar „Tower Park”.

De asemenea, odată cu promisiunile de vânzare cumpărare, intre aceleaşi părţi au fost încheiate şi contracte de cesiuni de creanţă, prin care părţile civile au cedat subscrisei creanţele lor certe, lichide şi exigibile, precum şi toate drepturile conexe şi accesorii, derivănd din nefinalizarea convenţiilor pe care le-au avut cu inculpaţii in „Tower Park”. Preţurile cesiunilor au fost cuantificate la valoarea creanţelor deţinute de cedenţi, iar obligaţia de plată a fost stinsă prin compensare cu preţul datorat în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare antereferite.

Sintetizând, în situaţia fiecărei părţi civile din cele 62 din prezentul dosar, la aceeaşi dată au fost incheiate următoarele acte juridice:

  • Acord de mediere in vederea impăcării între partea civilă şi inculpaţii din prezenta cauză penală;
  • Antecontract între partea civilă şi subscrisa privind obligaţia de vănzare-cumpărare de apartamente în proiectul imobiliar Skyline;
  • Contract prin care partea civilă cedează subscrisei creanţa deţinută faţă de inculpaţi, derivând din neexecutarea proiectul imobiliar Tower Park, plata cesiunii fiind compensată cu plata preţurilor stabilite prin promisiunile de vănzare-cumpărare;

Ca rezultat al acestor operaţiuni juridice, pe de o parte părţile civile s-au exprimat in sensul că nu mai au pretenţii civile în cauză, fiindu-le acoperită de subscrisa paguba produsă prin infracţiunile de înşelăciune comise de inculpaţi, iar pe de altă parte noi am dobândit creanţele lor cu toate drepturile aferente.

Potrivit dispoziţiilor art. 1568 C.civ. care prevăd că cesiunea de creanţă transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are in legătură cu creanţa cedată, subscrisa am preluat toate drepturile materiale şi procesuale aferente creanţei. Aici intră şi dreptul de a participa în acest proces penal în calitate de parte civilă, exercitănd în locul lor celor 62 de persoane vătămate acţiunile civile întemeiate pe răspunderea civilă delictuală pentru faptele comise de inculpaţi, in condiţiile art. 19 C.proc.pen.”, se mai arată în cerere.

Inculpaţii intenţionează să se folosească de acordurile de mediere încheiate cu cele 62 de părţile civile iniţiale în vederea împăcării, care are efecte în ambele laturi ale cauzei.

”Asupra laturii civile nu poate fi dispusă o soluție fără raportare la toate operațiunile juridice la care am făcut referire”, a precizat avocatul Florin Mircea în cerere.

În cerere se face referire la 62 de părți, deci rămân 37 de părți civile care nu au încheiat acorduri de mediere.

Avocatul lui Chezan din procesul penal, Mihai Neamț, ne-a spus că pregătește poziție pentru termenul viitor. ”Din punct de vedere penal nu are ce să se mai intample. Calitatea de persoana vatamata nu se cesioneaza. Cererea Studium poate avea efecte doar cu privire la actiunea civilă”, a spus Neamțu, care ne-a sugerat să întrebăm avocații care îl consiliază pe Chezan pe partea civilă. Ceea ce am și făcut.

Avocatul Mihai Ielciu susține că numărul celor care au încheiat acorduri de mediere este mai mare. ”Va pot comunica faptul ca 94 dintre cele 99 de persoane au incheiat cu inculpatii din dosarul indicat acorduri de mediere/impacare prin care au decis sa stinga litigiul atat in privinta laturii penale cat si in privinta laturii civile a cauzei.  Nu comentez demersurile juridice efectuate de catre Studium Green SRL in dosarul indicat.  Pentru mai multe relatii, va puteti adresa dl. av. Neamtu Mihai.”, ne-a transmis avocatul Mihai Ielciu.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina