fbpx

Chezan mai dă o țeapă de milioane cu Tower. De data aceasta e un singur păgubit, dar cu bani mulți

Omul de afaceri Dorin Bob, care prin firmele sale a finalizat cu succes numeroase proiecte imobiliare din Cluj, a salvat majoritatea păgubiților din dosarul Tower, dar a ajuns să plătească ”taxă de liniște” și să fie executat silit de firme controlate de inculpatul Mihai Chezan, aflat acum în Italia, unde încearcă să obține rezidență.

În 14 februarie 2017, a fost autentificat actul denumit Înțelegerea asociaților, prin care Dorin Bob și firma Via Cargo SRL (din sfera lui Chezan) s-au asociat (50%-50%) în societatea AHQ Management. Scopul asocierii era de salva proiectul imobiliar Tower de pe Calea Florești, în urma căruia 99 de oameni au ajuns părți civile în procesul penal pentru înșelăciune al lui Mihai Chezan. Interesul acestuia în asocierea cu Bob se poate vedea de la prima condiție pentru realizarea efectivă a investiției imobiliare trecută în Înțelelgerea asociaților:

”Efectuarea demersurilor în vederea împăcării cu părțile vătămate din dosar nr. 3317/117/2014 al Tribunalului CLuj și radierea sechestrului notat în CF.” Astfel, Chezan ar scăpa de acuzațiile penale și implicit de închisoare.

Omul de afaceri Dorin Bob spune că a intrat în asociere, căci îi plac provocările. ”Am intrat ca să ajut oamenii și pentru că era o provocare. Mie îmi place să rezolv probleme și asta am vrut și aici, doar că cealaltă parte nu dorea același lucru”, ne-a spus Bob.

Societatea AHQ Management a achiziționat de la offhore-ul american Carpathia LLC creanța deținută împotriva Clark International SRL (fosta Tower SRL) în valoare de 5,73 milioane euro pentru prețul de cesiune de 625.000 euro.

În actul de asociere, Dorin Bob are o groază de obligații, față de asociatul Via Cargo. De la una dintre aceste obligații a pornit calvarul prin care trece acum omul de afaceri, despre care vă vom scrie mai jos. Bob trebuia să asigure disponibil financiar la dispoziția societății AHQ Management în cuantum de 4 milioane de euro, ”în funcție de necesitate”, după cum scrie în asociere.

Părțile au estimat următoarele necesități de finanțare:

  • suma de 625.000 euro pentru plata prețului creanței deținute de Carpathia LLC
  • suma de 300.000 euro sau orice altă sumă necesarăă finalizării împăcării cu părțile vătămate și ridicării sechestrului și adjudecării proprietății în termen necesar și suficient pentru realizarea acestor obiective, sau cel mai târziu la data de 01.06.2017.

Clauza alambicată de mai sus privind cei 300.000 de euro i-a adus pe cap lui Dorin Bob prima executare silită, prin societatea de executori judecătorești Adam Dragoș și Oszoczki Andras, cu care colaborează exclusiv și foarte bine firmele lui Chezan.

Dar înainte de exeutare, Via Cargo a devenit asociat majortar în AHQ Management cu 75%, iar Dorin Bob a fost revocat din funcția de administrator. Astfel, AHQ Management a cerut în toamna lui 2017 executarea silită a omului de afaceri, care pentru prima dată a fost pus într-o situație așa ingrată. Încuviințarea de executare silită a ajuns și la băncile cu care colaborează Bob chiar într-un moment în care aștepta aporbarea unui credit de 3,5 milioane euro pentru altă afacere.

Avocații lui Bob au depus contestație la executare în noiembrie 2017, în care au arătat că nu avea de ce să pună toată suma de 300.000 de euro. Potrivit contestației, din respectiva sumă, Bob a plătit 70.000 RON pentru plata cheltuielilor de încheire a contractului de cesiune de creanță și 82.000 RON pentru angajarea Ielciu și Asociații SPRL în calitate de apărător pentru societatea Clark International SRL în litigiul cu USAMV aflat pe rolul Curții de Apel Cluj. Și așa intră în scenă avocatul Mihai Ielciu din Zalău, care are un rol important în toată povestea, căci este și reprezentant al firmei care administrează acum AHQ Management.

În contestație, Bob a arătat că împăcările cu oamenii au mers greu, fapt pentru care nu era nevoie de toată suma de 300.000 de euro:

”Subsemnatul, in calitate de Asociat 1 am efectuat demers etape a asocierii, respectiv am aehiziţionat creanţa de la Carpathia LLC și am început demersurile in vederea împăcăril cu persoanele vătămate din dosar nr.3314/117/2014, astfel incât să se obţină ridicarea seehestrului asigurător.

Dernersurile efectuate in vederea impăcării au fost in deplină conformitate cu strategia stabilită de către asociați și cu documentele aprobate de către aceștia. În acesr sens, a existat o comunicare constantă și întâlniri frecvebte între subsemnatul Bob Dorin George, pe de o parte, și reprezentantul Asociatului 2 Via Cargo SRL (av. Ielciu Mihai) şi inculpatul din ds. 3317/117/2014, Chezan Mihai Dumitru.

În urrna corespondenţei prin e-mail şi in urma intâlnirilor, documentele propuse părţilor vătămate din ds. nr. 3317/117/2014 pentru impăcare au fost modificate şi completate de mai multe ori, in conforrnitate cu strategia stabilită de asociaţi impreună cu inculpatul, şi in scopul de a satisface pretenţiile părţilor vătămate din dosar. Via Cargo SRL a aprobat formatuI documentelor ce urmau a fi prezentate părţilor vătămate şi celorlalte persoane implicate Ia data de 10.04.2017, astfel că doar după această dată s-au putut purta discuţii concrete cu părţile vătămate.

Din discuţille cu clienţii au rezultat unele pretenţii ale acestora pentru a se face impăcarea in dosarui penal, respectiv unii clienţi au solicitat sume de bani schimbul împăcării şi cesiunii creanţelor, alţii au solicitat garanţii reale (ipotecă asupra unor alte bunuri ale AHQ MANAGEMENT sau ale asociaţilor) in schimbul renunţării la sechestru, iar alţii pur şi simplu nu erau dispuşi să se impace cu inculpatul Chezan Mihai, ci doar, eventual, cu CLARK INTERNATIONAL SRL.”

Chezan la proces

Până să se judece contestația la execurare, asociații din AHQ au încheiat, în 22 decembrie 2017, un act adițional la Înțelegerea asociaților.

În preambulul actului se arată că ”în dosar de executare silită nr. 913/2017 a fost demarată executarea silită împotriva debitorului Bob Dorin George pentru suma de 300.000 de euro plus cheltuielile de executare.  Suma a fost consemnată la dispoziția executorului judecătoresc, iar debitorul a formulat contestație la executare în dosar nr.22926/211/2017 și s-a opus la distribuția sumei”

Asociații decid, printre altele, următoarele:

  • Societatea AHQ Management SRL va fi admnistrata in comun de catre ambii asociatii prin asigurarea unei co-administrari care va fi realizata de catre dl. Bob Dorin George si respectiv de catre Equilibrium Of Equity ca reprezentant al Asociatului 2.
  • Project managementul realizarii pasilor necesari demararii efective a proiectului imobiliar va fi asigurat de catre dl. Bob Dorin George, dl. Bocsa Nicofae, cu ajutorul si implicarea dezvoltatorului initial a d-lui Chezan Mihai, iar asistenta juridica si reprezentarea societatii va fi asigurata de societatea de avocati leiciu si Asociatii,
  • Costul asigurarii de catre asociatul Carpathia LLC a co-managementului asocierii va fi suportat de catre Studium Green SRL, având în vedere poslbilitatea de cesionare a opţiunii prevăzute la pct. xvii către această societate. Studium Green SRL va achita în acest sens către Equilibrium of Equity SRL suma de 40.000 de euro in fiecare luna in urmatoarele 12 luni incepand cu Iuna decembrie 2017, cel mai tarziu pana in data de 15 a fiecarei luni, pentru luna in curs. Asociatul 1 Bob Dorin George garantează personal pentru executarea acestei obligatii.
  • Asociatii direct sau indirect renuntă la orice forma de executare silita si la toate si oricare litigii demarate sau in curs de demarare si vor informa in termen de cel mult 5 zile autoritatile judiciare cu privire la aceasta renuntare.

Ghiciți cine este administrator și asociat în firma Equilibrium of Equity? Claudia Elena Chezan, soția inculpatului.

În caz că vi se pare că nu am scris bine mai sus, într-adevăr oamenii lui Chezan devin administratori la AHQ Management pe banii lui Bob (Studium Green) și renunță la executarea silită. Bob a achitat în total 480.000 de euro către co-manageri. Vă miroase a șantaj? Asta nu e totul.

În 31 august 2018, se încheie un nou act adițional în care se schimbă firma care primește ”taxa de liniște” de 40.000 euro și se prelungește perioada cu 24 de luni: ”Costul aferent asigurării co-managementului societății de proiect și a consultanței aferente managamentului de proeict pentru următoarele 24 de luni începând cu luna decembrie 2018 vor fi achitate după cum urmează: un avans de 100.000 euro scadent în data de 20.10.2018, iar suma de 40.000 de euro plus tva lunar pentru următoarele 24 de luni începând cu luna decembrie 2018. Aceste costuri vor fi suportate din veniturile și disponibilitățile financiare ale companiei de proiect AHQ Management SRL și achitate către societatea de management Via Cargo SRL, iar în cazul în care dispobilitățile financiare ale societății la data de 10 a fiecărei luni nu vor fi suficiente efectuării acestor plăți, Asociatul 1 (Bob – n.red) va asigura cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni finanțarea acestor sume prin împrumut asociat acordat societății AHQ Management SRL conform prevederilor Actului Aditional iar sumele avansate în acest scop vor fi considerate și recunoscute ca împrumut asociat și vor diminua obligația totală de plată a Asociatului 1 în cuantum de 4 milioane euro.”

Via Cargo face parte tot din sfera de influență a lui Chezan. ”Numirea dnei administrator CHEZAN CLAUDIA ELENA în calitate de reprezentant legal al Societății EQUILIBRIUM of EQUITY – S.R.L. în raportul de administrare pe care această societate le are cu societățile VIA CARGO – S.R.L. și AHQ MANAGEMENT”, se arată în Monitorul Oficial PARTEA A IV-A, Nr. 1187/15.III.2019

Adică Bob ar mai trebui să plătească 960.000 euro pentru co-managament. Amintim că asocierea avea principal scop ca omul de afaceri să rezolve problemele oamenilor păgubiți și nu era prevăzut nimic de ”co-manageri” plătiți regește. Dorin Bob susține că a semnat al doilea act adițional sub presiunea faptului că nu-i era returnat un bilet la ordin de 800.000 de euro emis pentru o sumă pe care o pusese la dispoziția AHQ. De altfel, nici nu a mai achitat ”taxa” din toamna lui 2018.

L-am întrebat pe avocatul Mihai Ielciu (foto) ce s-a făcut de cei 40.000 de euro lunar? Acesta a evitat să răspundă concret și a precizat că Dorin Bob nu și-a respect obligațiile din actul de asociere și actele adiționale, în sensul că nu a semnat acorduri cu toți oamenii și nu a virat suficienți bani. ”Nu s-a făcut nicio presiune să le semneze, iar domnul Bob a fost asistat de avocați. Ceea ce a semnat trebuie să respecte și va plăti prin hotărâri judecătorești”, a spus avocatul.

De alfel, recent, s-a încuviințat o nouă cerere de executare a lui Dorin Bob, la solicitarea Carpathia LLC, prin aceiași executori Dragoș și Oszoczki. De această dată este vorba de peste 200.000 euro, penalități la plata celor 40.000 euro lunar.

Soluția pe scurt: ”Admite cererea de incuviintare a executarii silite formulata de Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Adam Dragos si Oszoczki Andras privind pe creditoarea Carpathia L.L.C., impotriva debitorului Bob Dorin George, si in consecinta:

Incuviinteaza executarea silita si autorizeaza executorul judecatoresc sa treaca la executarea silita impotriva debitorului Bob Dorin George, in baza titlului executoriu constand in Intelegerea Asociatilor autentificata sub nr. 254/14.02.2017 de catre SPN SV BUDUSAN, Actul aditional autentificat sub nr. 2917/22.12.2017 de catre SPN SV Budusan, Actul Aditional autentificat sub nr. 217/06.02.2018 de catre SPN SV Budusan, Actul aditional din data de 31.08.2018, in modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor creditoarei Carpathia L.L.C., pentru suma de 212.500 euro, la cursul BNR din ziua platii, reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada 15.09.2018 29.01.2019, datorate pentru plata cu intarziere a sumei de 40.000 euro, reprezentand debit principal, scadent la data de 15.09.2018 si neachitata pana in prezent, precum si pentru suma de 1562,50 euro, la cursul BNR din ziua platii, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data introducerii cererii de executare silita si pana la achitarea debitului principal neachitat la scadenta, la care se adauga si toate cheltuielile de executare silita. Definitiva. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de grefa instantei, azi, 13.02.2019.”

Avocații lui Bob vor depune contestație la executare. De asemenea, mai sunt cel puțin trei încuviințări silite admise în ultima lună pe numele omului de afaceri, solicitate de firma americană Carpathia LLC prin executorii Dragoș și Oszoczki.

În acest moment, dintre oamenii păgubiți în dosarul Tower, 62 au încheiat acorduri cu Dorin Bob și vor primi apartamente în proiectul Skyline al firmei Studium Greeen, plătind doar diferența de preț între cât au dat ei la Tower și prețul noilor locuințe, 23 au rămas în Tower și 14 nu au vrut să semneze niciun act nou. La acest moment, în urma tuturor tranzacțiilor, Bob are blocați în această afacere păguboasă aproape 7 milioane de euro. În condițiile în care nu s-a turnat încă niciun metru cub de ciment pe ruinele Tower.

La fel ca Bob, cu aceeași grupare au mai avut probleme un dezvoltator imobiliar din Cluj și o femeie de afaceri din București, despre care vom detalia într-un articol viitor.

În cadrul viitoarei Adunări generale a asociaților AHQ s-a propus revocarea societății de avocatură Ielciu și Asociații SPRL din funcția de asistență juridică și reprezentare a societății AHQ Management și încredințarea acestei funcții către un avocat independent de asociați.

Vom reveni cu detalii despre această situație halucinantă în care sunt asociații din proiectul Tower.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina