fbpx

Sentința prin care s-a pus poprire pe un cont Revolut. Cum a motivat instanța

Conturile în lei ale clienților Revolut din România sunt deschise la Libra Internet Bank, în baza unui parteneriat. Un român cu datorie la BCR pentru un credit a făcut greșeala să facă o plată către BCR dintr-un astfel de cont, după care banca a cerut prin executor poprirea contului de la Libra. Cei de la Libra nu au fost de acord, căci titular este Revolut. În ciudat acestui fapt, o instanță a validat poprirea, motivând că debitorul este beneficiarul real al contului. Redăm mai jos hotărârea:

”Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Buftea, în data de 14.10.2021, sub nr. ###/94/2021, Biroul Executorilor Judecătorești Asociați AEQUITAS, a chemat în judecată pe debitorul X și pe terțul poprit Libra Internet Bank SA, solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună validarea popririi înființate în data de 24.09.2021 în dosarul de executare nr. ###### aflat pe rolul Biroul Executorilor Judecătorești Asociați AEQUITAS, până la concurența sumei totale de 33.060,97 lei, constând în suma admisă prin încuviințarea executării silite și în cheltuieli de executare silită, precum și la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

În fapt, se arată în acţiune că, prin adresa de înfiinţare a popririi  din data de 24.09.2021 a fost înfiinţată poprirea asupra conturilor debitorului X  la cererea creditorului Banca Comercială Română SA  în baza titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. ####.04.2017, că la data de 07.09.2021 în contul de consemnare a fost încasată suma de 250 lei, aparţinând debitorului X, iar în urma acestei încasări, în data de 24.09.2021 a fost dispusă față de Libra Internet Bank înfiinţarea popririi asupra sumelor din acest cont. Mai arată că la data de 24.09.2021 a fost primit  răspunsul Libra Internet Bank prin care refuza înfiinţarea popririi  motivat de faptul că debitorul X nu este clientul Libra Internet Bank, ci că Revolut Payments UAB este clientul Libra Bank, acesta din urmă fiind o instituţie emitentă de monedă electronică  înfiinţată în Republica Lituania  şi autorizată să emită monedă electronică de către Banca naţională a Lituaniei, activitatea Revolut în România manifestându-se prin emiterea/răscumpărarea  de monedă electronică şi prestarea de servii de plăţi. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.787-790 C.pr.civ.

În dovedirea cererii, creditoarea s-a folosit de proba cu înscrisuri, ce au fost depuse la dosarul cauzei. 

Terţul poprit Libra Internet Bank a formulat şi a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive motivat de faptul că nu există nici un raport juridic obligaţional  între Libra Internet Bank şi debitorul urmărit , că titularul contului deschis la Libra Internet Bank este Revolut, astfel că banca nu va datora în viitor nicio sumă de bani clienţilor Revolut, acesta din urmă fiind titularul fondului colector, banca neavând acces la datele de identificare ale clienţilor EMI (Electronic Money Institution n.red)/PI.

Pe fondul acţiunii, Libra Internet Bank a solicitat respingerea acţiunii pe motiv că debitorul  urmărit nu este  titularul conturilor deschise la Libra Internet Bank , unicul titular al contului colector/rădăcină, dar şi al conturilor asociate acestuia, fiind EMI/PI, clienţii EMI/PI neputând da instrucţiuni de plată băncii din conturile asociate, nu pot depune sau retrage numerar din aceste conturi.

În drept, au fost invocate prevederile Codului de Procedură Civilă. 

Debitorul  nu a formulat şi nu a depus întâmpinare.

 Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Referitor la excepția lipsei calității procesual pasive a Libra Internet Bank, invocată de aceasta prin întâmpinare, instanța apreciază că este nefondată, întrucât potrivit art. 36 C.pr.civ. „Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond”. Or, atât timp cât contul identificat de executorul judecătoresc este deschis la Libra Internet Bank SA, aceasta justifică calitate procesual pasivă în prezenta cauză. Iar apărările formulate de aceasta referitoare la excepția invocată, privesc mai degrabă fondul cauzei, aspecte ce vor fi analizat în continuare.

Pe fondul cauzei, instanța reține că prin adresa de înființare a popririi din data de 24.09.2021, emisă în dosarul de executare nr. ### aflat pe rolul Biroul Executorilor Judecătorești Asociați AEQUITAS, executorul judecătoresc a dispus înființarea popririi asupra sumelor de bani datorate sau pe care le va datora terțul poprit Libra Internet Bank SA în temeiul unor raporturi existente cu debitorul X, până la concurența sumei totale de 33.060,97 lei.

Această adresă a fost comunicată terțului poprit la data de 24.09.2021, conform procesului-verbal de înmânare aflat la dosar și, potrivit acestei adrese, sumele de bani poprite trebuiau consemnate la dispoziția executorului judecătoresc în termen de 5 zile de la primirea adresei de înființare a popririi, iar dovada consemnării trebuia trimisă executorului judecătoresc.

Cu toate acestea, însă terțul poprit nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi reveneau în această calitate. Instanța nu poate reține apărările formulate de Libra Bank, în sensul că contul deschis de către aceasta ar fi deschis în numele Revolut, și nu al debitorului.

În ceea ce priveşte raporturile juridice dintre debitorul X  şi terţul poprit Libra Internet Bank, instanţa reţine că acestea  sunt exprimate şi dovedite sub forma existenţei contului deschis la Libra Internet Bank, asupra căruia  Libra Internet Bank a precizat  că funcţionează ca un cont colector  unic pentru creditări/alimentări/încasări în lei de către /din partea clienţilor EMI- debitorul X fiind client EMI conform susţinerilor Libra Internet Bank, în timp ce debitările /plăţile din contul colector vor fi ordonate exclusiv de către EMI clienţilor săi, acesta fiind şi motivul pentru care Libra Internet Bank are calitate procesuală pasivă în acest litigiu.

Prin urmare, chiar Libra Internet Bank a confirmat prin întâmpinarea depusă că debitorul X are dreptul de a încasa, prin intermediul Libra Internet Bank din contul deschis de Revolut, sume de bani aflate în contul colector . Totodată, tot din cuprinsul întâmpinării, reiese că mecanismul invocat de aceasta se aseamănă unui mandat fără reprezentare, dat de către debitor față de Revolut pentru a-i deschide un cont la o unitate bancară. Chiar dacă contul nu este deschis pe numele debitorului, acesta este beneficiarul real al contului.

Potrivit dispozițiilor art. 790 alin. (1) și (4) din C. proc. civ., dacă terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanța de executare, în vederea validării popririi, iar dacă din probele administrate rezultă că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanța va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terțul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanței, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desființarea popririi.

Având în vedere aceste prevederi, condițiile necesare pentru ca instanța să valideze o poprire sunt următoarele: existența unei popriri legal înființate, neîndeplinirea, de către terțul poprit, a obligațiilor ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, respectarea termenului de o lună prevăzut de art. 790 alin. (1) din C. proc. civ. și condiția ca, din probele administrate, să rezulte că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului.

Analizând probele administrate în cauză, instanța reține că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile pentru a se dispune validarea popririi.

În privința termenului de formulare a cererii de validare a popririi, instanța reține că cererea a fost formulată în termenul legal.

Astfel, conform art. 790 alin. (1) din C. proc. civ., cererea de validare a popririi se formulează în  termen de o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

În cauză, terțul poprit a primit adresa de înființare a popririi la data de 24.09.2021, având un termen de plată de 5 zile de la primirea acestei adrese, iar cererea de validare a popririi a fost depusă la Judecătoria Buftea la data de 11.10.2021, fiind respectat termenul de o lună prevăzut de dispozițiile art. 790 alin. (1) din C. proc. civ..

Astfel, potrivit informațiilor furnizate și atașate la dosar, terțul poprit datorează sume de bani debitorului, iar cel dintâi, deși a primit adresa de înființare a popririi și avea obligația să procedeze la indisponibilizarea sumelor datorate debitorului și să le consemneze la dispoziția executorului judecătoresc, în cauză nu s-a făcut dovada că terțul poprit și-a îndeplinit această îndatorire. 

Pe cale de consecință, instanța reține că terțul poprit nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi reveneau în temeiul dispozițiilor art. 784 din C. proc. civ. ca urmare a înființării popririi.

Având în vedere aceste considerente, instanța va admite cererea de validare a popririi formulată de către creditor, va dispune validarea popririi înființate în data de 24.09.2021 în dosarul de executare nr. 1143/2019, aflat pe rolul Biroul Executorilor Judecătorești Asociați AEQUITAS, până la concurența sumei totale de 33.060,97 lei și, în consecință, va obliga pe terțul poprit să plătească creditorului, din veniturile pe care i le datorează debitorului, suma totală de 33.060,97 lei.”, se arată în motivare.

În 1 iulie a început să funcționeze în România Revolut Bank, dar parteneriatul cu Libra rămâne valabil

Sentința a fost pronunțată înainte de 1 iulie 2022, dată la care Revolut Bank UAB a început să funcționeze în România. În prezent, Revolut Payments UAB (serviciul financiar) și Revolut Bank UAB (instituție bancară) acționează pe teritoriul țării noastre în urma notificării BNR de către autoritatea de supraveghere care le-a acordat licență, adică Banca Lituaniei.

După apariția Revolut Bank, depozitele clienților au intrat sub protecția Schemei Europene de Garantare a Depozitelor, în limita a 100.000 de euro. Lucrurile nu se schimbă prea mult în ceea ce privește conturile în lei. Parteneriatul cu Libra rămâne în vigoare și după apariția Revolut Bank, au confirmat reprezentanții companiei britanice pentru FANATIK.

”Revolut și Libra Internet Bank sunt în continuare parteneri, în baza unei colaborări inițiate în urmă cu aproape doi ani. În toată această perioadă, inclusiv în prezent, colaborarea dintre Revolut și Libra Internet Bank s-a derulat în condiții bune, în limitele contractului semnat de cele două părți, prin care Libra Internet Bank furnizează un serviciu către Revolut”, susţin reprezentanții Revolut pentru FANATIK.

Reprezentanăii Refvolut se abţin de la comentarii cu privire la situaţia popririlor. “În ceea ce privește dosarele menționate de dumneavoastră, conform politicilor companiei și uzanței în industria financiar-bancară și nu numai, nu comentăm public în legătură cu litigii în derulare. Le mulțumim celor peste 2 milioane de clienți din România care ne-au acordat încrederea lor și utilizează serviciile noastre, în deplin acord cu legislația în vigoare, respectând autoritatea instituțiilor statului român. Actuala rată de penetrare în România de aproximativ 26% din populația activă este o dovadă că împreună construim o super-aplicație globală care îi ajută să gestioneze tot ceea ce ține de banii lor”, se mai arată în răspunsul Revolut.

Comments

comentarii

Aproape 500 de exemplare de urs brun ar putea fi vânate anual, potrivit unui proiect de lege depus, marți, în Parlament.... Citește mai mult
FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu atacantul olandez Elvis Manu. Jucătorul în vârstă de 30 de ani vine la ”U” de la o echipă din Bulgaria.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!