fbpx

Sentința pe care toți administratorii de pagini și grupuri de pe Facebook trebuie să o știe

Administratorul unui grup public de pe Facebook a fost obligat de instanță să publice pe respectivul grup hotărârea judecătorească prin care un membru al grupului a fost obligat să plătească daune morale ca urmare a unui comentariu, care, potrivit sentinței, a lezat demnitatea altei persoane. ”Ar fi trebuit să se aștepte la postarea unor mesaje defăimătoare pe acea pagină de Facebook și să dea dovadă de vigilență pentru a evita posibilitatea de a i se reproșa că prin faptele sale a adus atingere reputației unei persoane”, spune instanța despre administrator.

Secretarul Primăriei Hunedoara, Danuț Militon Laslau, s-a simțit lezat de un comentariu de pe grupul de Facebook Hunedoara Project și i-a acționat în judecată atât pe autorul comentariului, cât și pe administratorul grupului.

Judecătoria Hunedoara a obligat autorul comentariului să plătească daune morale de 2.000 de lei, iar administratorul grupului public Hunedoara Project, ce numără 637 de membri, să publice în același loc sentința. Precizăm că instanța face o confuzie între pagină de Facebook și grup, dar argumentarea privind răspunderea pentru comentarii se poate aplica atât administratorilor de pagini, cât și de grupuri.

Soluția pe scurt:

”Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Laslau Militon Danut, in contradictoriu cu paratii Vlad Luminita si Putica Florin, avand ca obiect actiune in raspundere delictuala.

Obliga pe parata Vlad Luminita la plata catre reclamantul Laslau Militon Danut a sumei de 2.000 lei cu titlu de daune morale.

Obliga pe paratul Putica Florin sa publice prezenta hotarare judecatoreasca pe pagina de facebook Hunedoara Project si sa o mentina acolo pentru o perioada cel putin egala cu cea in care a existat pe acea pagina de facebook postarea paratei Vlad Luminita referitoare la reclamant, postare care a stat la baza litigiului, precum si sa stearga respectiva postare.

Obliga pe parata Vlad Luminita sa publice, pe cheltuiala sa, dispozitivul prezentei hotarari judecatoresti intr-un ziar de larga raspandire la nivelul judetului Hunedoara.

Respinge in rest cererea.

Obliga pe parata Vlad Luminita la plata catre reclamant a sumei de 10 lei reprezentand cheltuieli de judecata partiale. Obliga pe paratul Putuca Florin la plata catre reclamant a sumei de 5 lei reprezentand cheltuieli de judecata partiale.”

Sentința poate fi atacată cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Precizăm că sentința a fost citată pentru prima dată pe site-ul legal-land.ro, iar Clujust v-o prezintă integral mai jos.

Sentința civilă nr. 383/2019 – Judecătoria Hunedoara

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Hunedoara la data de 03.08.2018 sub nr.4200/243/2018, reclamantul LMD, în contradictoriu cu pârâții VL și PFM, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtei VL la a-i plăti sumei de 30.000 lei cu titlu de daune morale pentru prejudiciul ce i-a fost cauzat prin afirmațiile defăimătoare la adresa sa și obligarea pârâtului PF să publice hotărâre a pe pagina de facebook “Hunedoara Project” și să o mențină acolo pentru o perioadă cel puțin egală cu cea în care a existat pe acea pagină de facebook postarea pârâtei VL referitoare la reclamant și să șteargă respectiva postare. De asemenea, a solicitat obligarea pârâților să publice, pe cheltuiala lor , dispozitivul hotărâri i într-un ziar de răspândire județeană . A solicitat plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat, în esență, că în data de 17.07.2018 a fost sunat de mai multe persoane care i-au adus la cunoștință faptul că pe rețeaua de socializare facebook au apărut afirmații jignitoare și defăimătoare la adresa sa. A constatat că acele aspecte erau adevărate iar autorul lor era pârâta VL . Pârâtul PF , în calitate de admistrator al paginii de facebook a permis apariția acelor comentarii denigratoare și, desi i-a transmis printr-o cunoștință să le șteargă, a refuzat.

A menționat că familia, prietenii și colegii au fost consternați de acele comentarii. A apreciat că i-a fost încălcat dreptul la demnitate și onoare , iar comentariile sunt de natură să îl afecteze și să îi producă un stres continuu. A arătat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale.

În probațiune a depus înscrisuri și a solicitat proba cu interogatoriul pârâ ților și proba cu martori.

Cererea a fost legal timbrată cu 100 lei conform art. 7 din OUG 80/2013/

Pârâta VL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii arătând, în esență , că dacă reclamantul ar fi considerat că dorește repararea corespunzătoare a unui prejudiciu de imagine și demnitate ar fi contactat-o în mod direct și ar fi înștiințat-o despre acest lucru. A mai arătat că acele comentarii ale sale publicate pe internet constituie un pamflet.

În probațiune a propus înscrisuri le reclamantului .

Pârâtul PFM a depus întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive în ceea ce îl privește, iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acțiunii arătând, în esență, că răspunderea este personală a fiecărei persoane care publică articole pe pagina de Facebook pe care o administrează.

În probațiune a depus înscrisuri.

Reclamantul a depus răspuns la întâmpinarea pârâtei VL prin care a combătut apărările acesteia din întâmpinare  .

Reclamantul a depus răspuns la întâmpinarea pârâtului PF prin care a combătut apărările acestuia din întâmpinare  .

La termenul din data de 30.10.2018, instanța a respins excepția lipsei calității procesuale pasive în ceea ce îl privește pe pârâtul PF

În cauză au fost audiați martorii MRN , BLLV și GB .

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, în luna iulie a anului 2018, pârâta VL a publicat (a postat) un comentariu (un articol) pe pagina de facebook “Hunedoara Project” al cărei administrator este pârâtul PFM, comentariu în care face afirmații referitoare la inteligența reclamantului, intenția pârâtei, care reiese din articol, fiind aceea de a crea părerea cititorilor că reclamantul are un nivel de inteligență scăzut. Pârâta a afirmat, printre altele, că reclamantul îi amintește de o persoană căreia i se spunea „prostu ’ satului” și că „ieșea inteligența din el valuri-valuri”. Caracterul defăimător al articolului este evident.

Instanța reține că reclamantul ocupă funcția de secretar al Primăriei Hunedoara de mai mulți ani, aspect cunoscut de către pârâți.

Instanța reține că în cauză sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale.

Fapta pârâtei există iar a c easta a recunoscut săvârșirea ei , dar a precizat că articolul său este un panflet .

Instanț a reține că, într-adevăr, pamfletul este o s pecie literară în versuri sau în proză, cu caracter satiric, î ntr-un limbaj violent și agresiv , dar crearea unei astfel de opere lit e rare nu dă dreptul la folosirea de expresii jignitoare , defăimătoare și la încă l carea drepturilor unei persoa n e la  onoare și demnitate.

Dreptul unei persoane încetează acolo unde începe dreptul alteia.

De asemenea, instanța nu poate primi apărarea pârâtei din care reiese că și alți creatori de pamflete, oferind ca exemple „Mondenii”, care probabil este o emisiune televizată, procedează într-o manieră asemănătoare fără a suporta consecințele legii. Instanța reține că încălcarea legii de către o persoană fizică sau juridică nu poate constitui o scuză pentru o altă persoană care încalcă legea și, pe cale de consecință, nici motiv de absolvire.

Instanța constată că există și vinovăția pârâtei care a publicat respectivul comentariu într-un mod conștient și cu dorința de fi cunoscut de către public, iar conform art. 1357 alin. 2 autorul p rejudiciului răspun de pentru cea mai ușoară culpă.

Un prejudiciu produs reclamantului există, urmând a fi cuantificat de instanță, dat fiind că în privința daunelor morale nu există un criteriu obiectiv de măsurare a acestui prejudiciu.

De asemenea, într e fapta pârâtei și prejudiciul produs reclamantului există o legătură de cauzalitate evidentă.

Instanța constată că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 1349 cod civil unde se arată privitor la răspunderea delictuală că

    (1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

    (2) Cel care, având discernământ, încalcă a ceastă îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Potrivit art. 1357 Codul Civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. Conform al. 2, autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai u ș oară culpă. Potrivit art. 1381 al.1 Codul Civil, orice prejudiciu dă dreptul la reparație.

Instanța reține că prin articolul anterior menționat i-a fost afectată demnitatea reclamantului, dreptul la demnita te fiind protejat de lege prin art. 72 alin. 1 cod civil unde se prevede că „orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale”. Totodată, reclamantului i-a fost adusă o atingere onoarei, drept care este protejat de Constituția României.

Faptul că acel articol (comentariu) l-a afectat emoțional pe reclamant reiese din declarațiile martorilor MRN și BLLV. Aceiași martori au precizat că urmare a publicării acelui articol a fost afectat emoțional și fiul reclamantului, care este adolescent. Martorul MRN a arătat că disconfortul emoțional produs reclamantului s-a repercutat în activitatea sa profesională, acesta refuzând să participe la unele evenimente care ar fi impus prezența reclamantului.

În cee a ce privește stabilirea cuantumului prejudiciului, aceasta presupune o apreciere subiectivă a judecătorului care însă trebuie să aibă în vedere anumite criterii obiective rezultând din cazul concret dedus judecății, gradul de lezare a valorilor sociale oc rotite, să aprecieze intensitatea ș i gravitatea atingerii aduse acestora. Totodată, trebuie avută în vedere necesitatea acoperirii în mod just, echitabil și echilibrat a prejudiciului. Despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporționalitate cu atingerea adusă valorilor ocrotite.

În stabilirea cuantumului prejudiciului din prezenta cauză instanța are în vedere faptul că orice persoană ar fi fost afectată emoțional de un astfel de articol, deci implicit și reclamantul a fost afectat la nivel emoțional. De asemenea, o augmentare a acestei atingeri aduse reclamantului este dată de contextul în care a fost săvârșită fapta, și anume pe o pagină de Facebook care poate fi accesată de un număr nelimitat de persoane .

Instanța reține că sunt de notorietate studiile științifice care au demonstrat că atingerile aduse la nivel emoținal se repercutează la nivel fizic, au un răspuns la nivel fiziologic afectând organismul.

În stabilirea cuantumului prejudiciului instanța are în vedere și faptul că reclamantul este o persoană publică la nivelul municipiului Hunedoara, fiind secretarul Primăriei de mai mulți ani, ceea ce face ca acesta să fie asociat cu respectiva instituție și, ca atare, prin această poziție și-a asumat, într-o oarecare măsură, predispoziția de a deveni o țintă asupra căreia locuitorii urbei să-și verse nemulțumirile.

De asemenea, instanța are în vedere că din probele administrate nu a reieșit că reclamantul a fost afectat în măsura pe care acesta a descris-o în cererea de chemare în judecată .

Față de considerentele arătate instanța reține că suma de 2 .000 lei cu titlu de daune morale acoperă prejudiciul produs de pârâtă reclamantului.

Instanța reține prevederile art. 253 cod civil alin. 4 unde se stipulează că persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile.

Instanța are în vedere faptul că libertatea de exprimare nu constituie o libertate absolută. Exercițiul acestei libertăți este supus unor restrângeri și limitări. În acest sens, art.30 alin.(6) din Constituția României prevede că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine, iar – în temeiul art.57 din Constituție – cetățenii trebuie să își exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile cetățenești.

Instanța reține că rețeaua de socializare Facebook este un spațiu public având în vedere numărul de utilizatori și modul de acces a utilizatorilor la informațiile publicate de către un alt utilizator. Această constatare se regăsește și în soluțiile date de alte instanțe, menționând aici cu titlu de exemplu Sentința nr.21 din 17 ianuarie 2013 a Curții de Apel Târgu Mureș – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal , unde se precizează că „ Reteaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajel or difuzate cu o casuta postala electronica. Profilul său personal pe Facebook, chiar daca este accesibil doar prietenilor adica unui grup restrans de persoane, tot public este, oricare dintre > putand distribui informatiile postate de titularul paginii, … ” .

Instanța are în vedere faptul că reclamantul este cel în măsură a stabili prejudiciul, dar în operațiunea de cuantificare, acesta poate fi tentat de a stabili valoarea prejudiciului și ca o modalitate de răzbunare față de făptuitor, or, în cazul răspunderii delictuale, prejudiciul are doar un rol reparator, nu și răzbunător.

Cu privire la fapta pârâtul ui PFM care, în calitate de administrator al pagin ii de facebook “Hunedoara Project” , nu a blocat apariția respectivului comentariu făcut de pârâta VL , instanța reține că îndeplinește condiții le impuse de lege pentru a atrage răspunderea civilă delictuală.

Pârâtul PFM ar fi trebuit să se aștepte la postarea unor mesaje defăimătoare pe acea pagină de facebook și să dea dovadă de vigilență pentru a evita posibilitatea de a i se reproșa că prin faptele sale a adus atingere reputației unei persoane .

Instanța constată că pârâtul, în calitate de administrator al paginii de facebook amintite , este responsabil pe ntru că nu și-a îndeplinit obligațiile pozitive de a cenzura sau a împiedica publicarea mesajelor cu un conținut defăimător , după cum s-a exprimat și Înalta Curte de Casație și Justiție a României prin Decizia nr. 3216/2014.

Față de considerentele arătate , instanța reține că suma de 2. 000 lei cu titlu de daune morale acoperă în parte prejudiciul produs de pârâți reclamantului, iar pentru o reparare integrală, având în vedere modalitatea de săvârșire a faptei, se impune obligarea pârâtului PFM să publice prezenta hotărâre judecătorească pe pagina de facebook “Hunedoara Project” și obligarea pârâtei VL să publice, pe cheltuiala sa, dispozitivul prezentei hotărâri judecătorești într-un ziar de largă răspândire la nivelul județului Hunedoara.

Instanța reține că modalitatea de repare a prejudiciului anterior expusă este în concordanță cu art. 1386 alin. 1 cod civil unde se menționează că r epararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situației anterioare .

De asemena insta nța are în vedere prevederile art. 253 cod civil alin 3 și 4:

3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi ( nepatrimoniale ) poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare d e către instanță spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:

    a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare;

    b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudici ului cauzat.

    (4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste ca zuri, dreptul la acțiune este supus prescripției extinctive.

Față de considerente le de fapt și de drept arătate instanța, constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, motiv pentru care va admite în parte cererea de chemar e în judecată formulată de reclamantul LMD, în contradictoriu cu pârâții VL și PFM , având ca obiect acțiune în răspundere delictuală.

Va obliga pe pârâta VL la plata către reclamantul LMD a sumei de 2.000 lei cu titlu de daune morale.

Va obliga pe pârâtul PFM să publice prezenta hotărâre judecătorească pe pagina de facebook “Hunedoara Project” și să o mențină acolo pentru o perioadă cel puțin egală cu cea în care a ex istat pe acea pagină de facebook postarea pârâtei VL referitoare la reclamant, postare care a stat la baza litigiului, precum și să șteargă respectiva postare.

Va obliga pe pârâta VL să publice, pe cheltuiala sa, dispozitivul prezente i hotărâri judecătorești într-un ziar de largă răspândire la nivelul județului Hunedoara.

Va respinge în rest cererea în ceea ce privește solicitarea de obligare a pârâtei la plata diferenței de 28.000 lei până la suma de 30.000 lei solicitată de reclamant drept daune morale, precum și în ceea ce privește solicitarea de obligare și a pârâtul ui PFM să publice, pe cheltuiala sa, dispozitivul prezentei hotărâri judecătorești într-un ziar de largă răspândire la nivelul județului Hunedoara , dat f iind că acesta repară prejudic i ul produs prin fap t a sa în modalitatea anterior descrisă .

În baza art. 453 cod civil , având în vedere că cererea reclamantului a fost admisă în parte, instanța îi va acorda cheltuieli de judecată parțiale într-un cuantum corespunzător proporției dintre ceea ce s-a cerut și ceea ce s-a acordat, motiv pentru care o va obliga pe pârâta VL la plata către reclamant a sumei de 10 lei reprezentând cheltuieli de judecată parțiale și îl va obliga pe pârâtul PFM la plata către reclamant a sumei de 5 lei reprezentând cheltuieli de judecată parțiale provenite din cuantumul total al cheltuielilor de judecată de 100 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru .

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina