fbpx

Sentință: Martorul la procedura de comunicare prin afișare nu poate fi un alt agent constatator

Printr-o decizie definitivă a Tribunalului Cluj, a fost menținută o sentință a Judecătoriei Cluj-Napoca în care se arată că martorul la procedura de comunicare prin afișare a procesului-verbal de constatare a contravenției nu poate fi un alt agent constatator. Prin urmare, instanța a considerat că nu s-a realizat o comunicare legală, astfel că este prescrisă executarea sancțiunii amenzii contravenționale.

Este vorbade o amendă de 200 lei aplicată de Poliția Locală Cluj-Napoca unei tinere șoferițe pentru staționare interzisă.

Procesul-verbal a fost expediat contravenientei cu confirmare de primire, însă a fost returnat deoarece a expirat termenul de păstrare. Astfel, s-a procedat la afișarea acestuia la domiciliul șoferiței. Aceasta a atacat sancțiunea la Judecătoria Cluj-Napoca cu plângere contravențională.

Potrivit sentinței civile nr. 1855/2018 de la Judecătoria Cluj-Napoca, ”deși s-a dispus comunicarea procesului-verbal către petentă prin scrisoare, la data de 07.09.2017 aceasta a fost restituită, întrucât a expirat termenul de păstr are. În aceste condiții, s-a procedat la comunicarea procesului-verbal prin afișare, la data de 09.09.2017 (fila 18). Procesul-verbal de afișare a fost semnat de martorul asistent G.B.A, care a declarat că are calitatea de agent al poliției locale, în cadrul Serviciului ordine și siguranță publică. Acesta a mai precizat că nu își aduce aminte cum s-a desfășurat procedura de comunicare pentru acest proces-verbal, însă întotdeauna se procedează la afișarea actului pe ușa imobilului, iar nu prin lăsare la cutia poștală. (….)

În ceea ce privește prescripția invocată, instanța constată că au fost încălcate dispozițiile art.14 din O.G. nr.2/2001, având în vedere faptul că procesul-verbal a fost întocmit la data de 13.08.2017, însă nu i-a fost comunicat în mod legal petentei. În acest sens, instanța reține că potrivit art.19 alin.2 din O.G. nr.2/2001, atunci când se impune semnarea procesului-verbal de constatare a contravenției și de către un martor asistent, nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator .

Instituția martorului asistent mai apare în cuprinsul art.27 teza a II-a din O.G. nr.2/2001, unde se precizează că operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. Deși nu se precizează în mod expres, instanța consideră că și în această situație nu este permis ca martorul să fie un alt agent constatator.

Este necesar ca și în acest caz, precum la întocmirea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, să existe o persoană ce nu ține de instituția ce emite actul, un observator obiectiv, care să ateste condițiile în care s-a realizat procedura de comunicare prin afișare.

În cauza de față, martorul asistent menționat în procesul-verbal de afișare este tot un agent din cadrul poliției locale, făcând parte din aceeași direcți e ca agentul constatator. În aceste condiții, se apreciază că nu s-a realizat o comunicare legală a procesului-verbal contestat până la data pronunțării prezentei hotărâri, la acest moment fiind depășit termenul prevăzut de art.14 din O.G. nr.2/2001 , executarea sancțiunii contravenționale fiind astfel prescrisă.

Sentința instanței de fond a fost menținută în apel prin decizia nr.180/2019 a Tribunalului Cluj – secția de contencios administrativ și fiscal.

Solutia Tribunalului pe scurt: ”Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de către apelantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA – DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA LOCALĂ, în contradictoriu cu intimata T.B.C.B., împotriva Sentinţei civile nr.1855/2018 pronunţată în dosarul nr. 19894/211/2017 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o păstrează în totalitate. Definitivă. ”

LATER EDIT: Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Cluj, judecător Simona Trestian, ne-a transmis că motivarea deciziei Tribunalului nu este redactată și că faptul că s-a respins apelul nu înseamnă că se păstrează considerentele sentinței.

Surse din Tribunalul Cluj spun că la nivelul acestei instanțe practica privind martorul asisitent în cazul afișării nu este precum cea de la Judecătorie și că cel mai probabil plângerea contravențională a fost admisă din alt motiv.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina