fbpx
Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Șeful Gărzii Forestiere Cluj s-a ales cu plângere penală din partea reprezentantului unui ocol silvic privat

Șeful Gărzii Forestiere Cluj s-a ales cu plângere penală din partea reprezentantului unui ocol silvic privat

Reprezentantul unui ocol silvic privat din Borșa (Maramureș) a depus, astăzi, plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu împotriva inspectorului șef al Gărzii Forestiere Cluj, Istrate Ștețco.

Toader Ștețco, reprezentant legal al Ocolul Silvic Silva Borșa, îl acuză pe șeful Gărzii Forestiere Cluj că refuză orice fel de intervenție pentru a stopa răspândirea dăunătorilor din pădurea gestionată de ocolul privat și că, fiind originar din zona Borșa –Vișeu, ar avea interese personale în zonă în favoarea altui ocol.

Plângerea vizează săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și răspândirea bolilor la animale sau plante.

Cu privire la prima acuzație se arată în plângere că ”în calitate de inspector șef al Gărzii Forestiere Cluj, refuză să ia măsuri de conservare a fondului forestier și să semneze acte de punere în valoare pentru o cantitate de peste 8.000 mc material lemnos infestat de dăunători (ipidae), aducându-ne în acest mod un prejudiciu ce poate fi cuantificat la acest moment la aproximativ 3.000.000 lei și că refuză semnarea unui aviz suplimentar necesar Ocolul Silvic Silva Borșa SRL, cu intenția vădită de a fi deposedați de o importantă suprafață de pădure pe care o avem în administrare și cu eventuala consecință a defințării ocolului silvic privat”

Cu privire la a doua infracțiune se arată cărefuză să ia orice măsură pentru a preveni și combate răspândirea dăunătorilor (ipidae) în suprafața de pădure pe care o administrăm, deși o astfel de atribuție intră în competența instituției pe care o conduce.”

Povestea completă din plângerea penală:

”Ocolul Silvic Silva Borșa SRL are în gestiune prin perstare de servicii silvice/administrare suprafața totală de aproximativ 7.257,14 ha de pădure, din care o suprafață de 6.056,9 ha aparține Asociației Composesorale Cisla Borșa.

Ca urmare a unui litigiu civil între Asociația Composesorală Cisla și un terț, Garda Forestieră Cluj a suspendat serviciile silvice prestate de către Ocolul Silvic Silva Borșa pentru Asociația Composesorală Cisla prin Decizia nr. 16132/12.12.2016.

După suspendarea serviciilor silvice, pe parcursul anului 2017, pe suprafața aparținând Asociției Composesorale Cisla în urma mai multor furtuni violente, au fost doborâți la pământ un număr însemnat de arbori. Având în vedere faptul că aceștia nu au fost scoși din fondul forestier la timp au fost atacați de dăunători, respectiv ipidae.

În acest context, pentru a preveni răspândirea dăunătorilor pe suprafețe de pădure neafectate de doborâturi sau dăunători, am făcut numeroase solicitări Gărzii Forestiere în vederea identificării unor soluții pentru a preveni răspândirea dăunătorilor.

În acest context, am solicitat Gărzii Forestiere Cluj să emită un act necesar subscrisului pentru efectuarea actelor de conservare, acte de punere în valoare (APV-uri) exclusiv cu privire la arborii doborâți și infestați de dăunători, pentru a putea fi extrași din pădure, apreciind că deși serviiciile silvice pentru suprafața asociației composesorale sunt suspendate, aceste lucrări silvice intră în categoria actelor de conservare a pădurii, fără legătură cu activitățile economice de exploatare a fondului forestier. Am propus inclusiv ca orice sumă de bani care s-ar încasa din exploatarea arborilor afectați să fie pusă într-un cont separat. (ANEXĂM prezentei corespondența purtată cu Garda Forestieră Cluj)

Pentru a demonstra gravitatea situației raportat la infestarea cu dăunători ne-am adresat  expertului silvic judiciar dr. Holonec Liviu,  care a întocmit în luna ianuarie 2018 o expertiză extrajudiciară, iar în luna iulie 2018 a întocmit un supliment la expertiză, în care, pornind de la constatările faptice de pe teren, a concluzionat asupra dimensiunilor dezastrului ecologic raportat la infestarea cu ipidae (Anexăm prezentei ambele rapoarte de expertiză).

De asemenea, am apelat la  dl. Executor Judecătoresc Simon Attila, din Baia Mare, care s-a deplasat pe teren în data de 11 iulie 2018, a constatat infecția cu ipidae și o veritabilă stare de necesitate ce presupunea intervenția rapidă pentru stoparea răspândirii dăunătorilor. Menționăm că, deși Garda forestieră Cluj a fost somată să se prezinte la constatarea stării de fapt realizată de către dl. Executor judecătoresc, aceasta a refuzat, menționând expres că nu este de acord. Aceasta în condițiile în care în data de 27 iunie 2018, cu ocazia controlului efectuat de către inspectorii Gărzii Forestiere – Tomoioagă Grigore și Ghiran Dănuț, s-a constatat expres că pădurea este infestată de ipidae (anexăm prezentei procesul verbal al constatării unei stări de făpt întocmit de către BEJ Simon Attila, poze, nota de constatare din 27.06.2018 intocmită de Garda Forestieră Cluj prin care se constată infestarea cu ipidae).

Toate aceste aspecte, documente și elemente de fapt au fost  astfel cunoscute de Garda Forestieră Cluj, instituția abilitată să ia măsuri pentru protejarea fondului forestier.

În mod curios, deși ceilalți inspectori din cadrul Gărzii Forestiere au înțeles dimensiune dezastrului și necesitatea intervenției, tocmai cel care ar fi trebuit să dispună măsuri pentru evitarea răspândirii dăunătorilor, respectiv domnul Ștețco Istrate, șef al Gărzii Forestiere Cluj, a fost persoana care s-a opus oricărei măsuri, cu justificarea că serviciile silvice au fost suspendate și că ar exista o hotărâre judecătorescă definitivă (ordonanță președențială) prin intermediul căreia se impune sistarea oricărui act specific serviciilor silvice cu caracter economic. În mod evident, intervenția în cazul unor infestări grave cu dăunători, cum sunt ipidaele nu are nimic în comun cu serviciile silvice suspendate sau cu vreo interdicție de a desfășura activități silvice de exploatare cu caracter economic (Anexăm prezentei răspunsul primit din partea dl. Istrate Ștețco la solicitarea subscrisului de a se emite de către Garda Forestieră Cluj un act prin care să se permită  Ocolului luarea măsurilor de conservare: marcare, APV-uri, Autorizații de exploatare).

Ulterior, pe parcursul anului 2018 am înțeles rațiunile pentru care domnul inspector șef Istrate Ștețco a refuzat și refuză în continuare orice fel de intervenție pentru a stopa răspândirea dăunătorilor. Fiind originar din zona Borșa –Vișeu, domnul inspector șef are interese personale în zonă, intenția declarată a acestuia fiind aceea de a retrage autorizația de funcționare Ocolul Silvic Silva Borșa, urmând ca întreaga suprafață de pădure să fie preluată în administrare de către un alt ocol silvic. (Detalii despre conflictul din zonă AICI –  n.red) Or, prin împiedicarea noastră de a lua măsurile necesare în vederea ocrotirii fondului forestier se urmărește crearea de nemulțumiri în rândul proprietarilor de pădure, astfel încât aceștia să renunțe la serviciile silvice prestate de către noi.

Tocmai de aceea, apreciem că atitudinea inspectorului șef al Gărzii Forestiere Cluj, care în mod constant refuză să permită Ocolului Silvic Silva Borșa efectuarea actelor de conservare a pădurii : marcare, aprobare APV-uri, emitere autorizații de exploatare, în vederea scoaterii din pădure strict a arborilor infestați cu ipidae este una abuzivă, prin care se urmărește exclusiv interesele personale ale unor persoane.

Din întreaga corespondență purtată cu Garda Forestieră Cluj sub semnătura inspectorului șef, reiese cu certitudine faptul că acesta este conștient de urmările faptelor sale, că acționează cu bună știință, însă se ascunde după argumente care nu sunt apte să îi înlăture răspunderea.

Tocmai de aceea apreciem că refuzul său nejustificat de a  lua măsurile necesare îndepărtării/scoaterii din pădure a  arborilor afectați de ipidae constituie infracțiune de abuz în serviciu, în sensul art. 297 alin. 1 C. pen., obligația inspectorului șef de a semna APV-uri fiind cuprinsă în Codul silvic.

În ceea ce privește prejudiciul, la începutul anului acesta se putea cuantifica la aproximativ 3.000.000 RON, fiind explicitat în expertiza extrajudiciară silvică anexată prezentei plângeri.

În egală măsură, apreciem că refuzul de a dispune orice măsură cu privire la prevenirea răspândirii dăunătorilor de către inspectorul șef al instituție care potrivit legilor silvice are obligația de a proteja sănătatea fondului forestier poate întruni și elementele constitutive ale infracțiunii de răspândire a bolilor la plante și animale incriminată de prevederile art. 355 alin. 1 C. pen.

Conform textului de incriminare constituie infracțiune nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor. Este evident faptul că în situația de față avem de-a face cu o răspândire a dăunătorilor (ipidae) în fondul forestier, în contextul în care deși a fost informat prin mai multe adrese și i s-a solicitat să dispună măsuri în vederea stopării extinderii acestor ipidae, inspectorul șef a refuzat să dispună orice măsură.

Pe de altă parte, în luna iunie 2018 la Ocolul Silvic Silva Borșa SRL este declanșat un amplu control, care din punctul nostru de vedere a fost pornit tot de către inspectorul șef al Gărzii Forestiere Cluj. Controlul avea ca obiectiv constatarea unor eventuale tăieri ilegale de arbori din fondul forestier. Deși controlul avea ca obiectiv tăierile ilegale, scopul acestuia a fost deturnat de către inspectorii din cadrul Gărzii Forestiere, concluzia principală a controlului fiind aceea că Ocolul Silvic Silva Borșa SRL nu mai deține în administrare suprafața minimă de pădure. (anexăm procesele verbale din 26.06, 27.06, 28.06.2018 încheiate cu ocazia controlului)

În acest context, Garda Forestieră Cluj încunoștiințează MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR – Comisia pentru autorizarea funcționării ocoalelor silvice, despre această situație, iar la data de 09 august 2018, ministerul transmite o adresă către ocolul silvic prin care îi solicită ca în termen de 45 zile să reintre în legalitate.

La data de 27 august 2018, Ocolul Silvic Silva Borșa face dovada îndeplinirii cerițelor privind  supafața minimă prevăzute de Legea nr. 46/2008 și transmite documentația aferentă Ministerului Apelor și Pădurilor.

Anterior acestei date, respectiv la data de 24 august 2018, prin cererea nr. 15492/24.08.2018 înregistrată la Garda Forestieră Cluj, Ocolul Silvic Silva Borșa a solicitat emiterea  Avizului suplimentar necesar a fi eliberat de această instituție, anexând toate actele necesare în dovedirea cerințelor minime de suprafață.

Având în vedere interesele persoanale ale domnului Istrate Ștețco în zonă, acesta refuză emiterea avizului suplimentar, susținând că acesta aviz va fi emis în anul 2019, urmârind desfințarea Ocolul Silvic Silva Borșa pe motiv că nu îndeplinește condițiile minime de suprafață, cu consecința preluării întregii suprafețe de fond forestier în vederea administrării acesteia de către alt ocol silvic. Că lucrurile stau așa, o demonstrează înșăși comportamentul și poziția inspectorulu șef al Gărzii Forestiere Cluj, care de nenumărate ori a afirmat că pădurea va fi preluată cu jandarmii, iar ocolul va fi desființat.

Or, apreciem că și acest refuz de emitere a avizului suplimentar de către funcționarul ce are atribuții în semnarea lui poate fi calificată ca faptă de natură penală, respectiv abuz în serviciu prevăzut de art. 297 alin. 1 C.pen.

Acest refuz nu are la bază considerente de ordin legal, ci are ca fundament strict atitudinea de dușmănie și interesele persoanele ale inspectorului șef. Or, prin neemiterea avizului suplimentar, suntem în imposibilitate de a finaliza procedurile legale ce demonstrează că am intrat în legalitate cu privire la suprafața minimă de pădure, ceea ce poate avea ca efect suspendarea autorizației de funcționare a ocolului silvic.

Or, și în acest caz, vătămarea drepturilor și intereselor noastre legitime este evidentă, un eventual prejudiciu patrimonial fiind imposibil de cuantificat la acest momen.

Având în vedere toate aceste considerente, apreciem că inspectorul șef al Gărzii Forestiere Cluj acționează împotriva noastră în mod concertat, cu rea-credință, fiind condus strict de interese personale, urmărind ca prin toate acțiunile sale să ajungă la o singură finalitate, desfințarea Ocolul Silvic Silva Borșa și preluarea în administrare a suprafețelor de teren pe care le avem de către alte entități apropiate domnului inspector șef.”

Urmează să prezentăm punctul de vedere al lui Istrate Ștețco după ce acesta va citi proaspăta plângere.

Șeful Gărzii Forestiere Cluj mai are pe cap un scandal cât 146 de hectare de pădure din zona Borșa, despre care puteți citi mai jos.

Reprezentanții Statului încearcă să se spele pe mâini în cazul mega-jafului din pădurile de la Borșa

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina