fbpx

S-au stabilit specialitățile și taxa de participare pentru examenul de rezidențiat din 15 noiembrie

Specialitățile anestezie şi terapie intensivă și boli infecțioase deschid lista cu specialitățile deficitare. 500 de lei este taxa de participare la examen.

Conform ordinului, specialitățile deficitare pentru care se va organiza examenul de rezidențiat în sesiunea 15 noiembrie 2020, sunt următoarele:

–  anestezie şi terapie intensivă;

–  boli infecţioase;

–  cardiologie pediatrică;

–  chirurgie cardiovasculară,;

–  chirurgie pediatrică;

–  chirurgie toracică;

–  chirurgie vasculară;

–  epidemiologie;

–  expertiza medicală a capacităţii de muncă;

–  gastroenterologie pediatrică,;

–  hematologie, igienă;

–  medicină nucleară;

–  medicină de urgenţă;

–  medicină de laborator;

–  microbiologie medicală;

–  nefrologie pediatrică;

–  neonatologie;

–  neurologie pediatrică;

–  oncologie medicală;

–  ortopedie pediatrică;

–  oncologie şi hematologie pediatrică;

–  pediatrie, pneumologie;

–  pneumologie pediatrică;

–  radiologie-imagistică medicală și

–  radioterapie şi sănătate publică şi management.

Prin Ordinul nr. 1698/2020 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2020, emis de către Ministerul Sănătăţii și publicat în Monitorul Oficial  nr. 902 din 5 octombrie 2020, s-au stabilit care vor fi specialitățile deficitare pentru care se va organiza examenul de rezidențiat.

Reproducem textul actului normativ:

,,Văzând Referatul de aprobare nr. NT 9.351 din 5.10.2020 al Direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1

Se stabilesc specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2020, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară, chirurgie pediatrică, chirurgie toracică, chirurgie vasculară, epidemiologie, expertiza medicală a capacităţii de muncă, gastroenterologie pediatrică, hematologie, igienă, medicină nucleară, medicină de urgenţă, medicină de laborator, microbiologie medicală, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, ortopedie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pediatrie, pneumologie, pneumologie pediatrică, radiologie-imagistică medicală, radioterapie şi sănătate publică şi management.

ART. 2

Direcţia generală resurse umane, structuri şi politici salariale din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  1. Ministrul sănătăţii,

Horaţiu Moldovan,

secretar de stat

Bucureşti, 5 octombrie 2020.

Nr. 1.698.

Prin Ordinul nr. 1697/2020 din 5 octombrie 2020 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial  nr. 902 din 5 octombrie 2020 s-a stabilit cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020, la suma de 500 lei/participant.

    Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sectorul 1, Bucureşti, cod 010024.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns