fbpx

Rezultatele definitive la concursul de admitere la INM septembrie 2019-februarie 2020. Sunt 217 candidați admiși

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele definitive la concursul de admitere la INM septembrie 2019-februarie 2020.

La proba interviului au ajuns 276 de candidați, iar în final au fost admiși 2017. Cea mai mare medie este 8.30, mult mai mică față de anii anteriori când nu era proba scrisă, și aparține candidatei Teodora Naomi Coliban, absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității București.

Tabelul cu rezultatele definitive (dați refresh dacă nu se încarcă din prima)

Note de 10 de la interviu au primit Adrian Flavius Diblaru, Daiana Viviana Popescu, Daniela Stanciuc, Horia Șerban Tiugan și Sena Birgean, care este avocat stagiar în Baroul Timiș

Tabelul cu rezultatele de la interviu

În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutui Naţional al Magistraturii au obligaţia de a depune la tribunale, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele in a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 5 zile de la data publicării relultatelor dermitive ale concursului. următoarele documente:

  • Curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele dc stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite locuriic de muncă anterioare
  • Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de invăţămănt absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior incadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative, în ultimii 3 ani anteriori datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape eliminatorii
  • Adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă
  • Declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii trei ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului

Orice alte inscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea indeplinirii condiţiei bunei reputaţii

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina