fbpx

Proiectul legii privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive

Proiectul legii privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive este, astăzi, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, care este camera decizională. Redăm mai jos din proiectul adoptat de Senat în decembrie 2019:

Obiectul prezentei legi îl reprezintă limitarea caracterului executoriu in sine al contractelor şi actelor juridice utilizate de comercianţi pentru declanşarea şi derularea executării silite, în scopul protejării consumatorilor împotriva unor demersuri abuzive şi intempestive ale creditorilor.

Protecţia locuinţei familiei debitorului, astfel cum aceasta este definită la art.321 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este un obiectiv prioritar al prezentei legi, find o expresie a obligaţiei statului român de a ocroti familia.

Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi comercianţii care beneficiază de caracterul de titlu executoriu în sine al contractelor sau al actelor juridice pe care le utilizează în activitatea lor curentă, incluzând, dar fără a se limita la instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, societăţile de leasing, furnizorii de servicii de utilitate publică şi entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

Este abuzivă executarea silită care este demarată sau se derulează cu rea-credinţă, în scopuri care contravin legilor interesând ordinea publică şi bunele moravuri sau în interesul de a determina consumatorul să îşi asurne sau să efectueze plăţi minatoare în favoarea creditorului, vădit disproporţionate faţă de cuantumul iniţial al creanţei.

Sunt intempestive executările silite demarate prematur sau în contradicţie cu dispoziţiile art.629 alin.(1) din Legea nr.13412010 privind Codul de procedură civilâ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care există alte instrumente juridice sau faptice pentru realizarea creanţei.

în sensul prezentei legi, are calitatea de consumator şi codebitorul, precum şi fideiusorul care nu are calitatea de asociat, acţionar semnificativ, administrator, director sau membru al organelor de conducere la debitorul principal persoana juridică. Sunt asimilaţi fideiusorului şi girantul şi avalistul unei cambii sau al unui bilet la ordin care garantează prin semnătură pe cambie sau pe biletul la ordin o creanţă care intră sub incidenţa prezentei legi.

Executarea silită a bunurilor sau a veniturilor debitorului care are calitatea de consumator este subsidiară in raport de revizuirea convenţională sau de adaptarea judiciară a contractului, în vederea reducerii poverii datoriei şi a sustenabilităţii pe termen mediu şi lung a eforturilor debitorului de a achita creanţa, în rate sau integral.

in cazul finalizării unei executâri silite cu evacuarea debitorului din locuinţa familiei, acesta va avea dreptul de a nu părăsi locuinţa familiei timp de un an de la finalizarea procedurii de evacuare, drept pe care debitorul îl va putea exercita în vederea obţinerii de către debitor a unei alte locuinţe, în condiţii decente pentru el şi familia sa.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [142.19 KB]

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina