fbpx

Proiect UDMR de modificare a Codului de procedură penală, în camera decizională!

Se discută intens în spațiul public despre niște propuneri PSD-ALDE de modificare a Codurilor penale aflate în fază incipientă. Dar 24 de deputați și senatori de la UDMR, în frunte cu Kelemen Hunor, au un proiect de modificare a Codului de procedură penală, prin care magistraţii vor putea fi acuzaţi de abuz în serviciu și care a fost adoptat de Senat, aflându-se la Camera Deputaților. Aceasta este camera decizională.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, semnat de 24 de parlamentari UDMR, a trecut deja și prin comisiile de la Camera Deputaților, urmând să ajungă la plen pentru votul final.

În 12 septembrie, proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României.

În 18 septembrie, proiectul a fost prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor și s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiatori.

Iniţiatorii susţin în expunerea de motive că ”din păcate în prezent deși prezumţia de nevinovăţie este garantată de lege, aceasta adeseori este nesocotită prin aşa-zisa ”telejustiţie” la care contribuie prin declaraţii tranşante magistraţi sau materiale care provin de la organele de urmărire penală, fără ca împotriva acestora să se îndrepte statul”.

Proiectul prevede pedepsirea magistraţilor care, cu ”rea-credinţă” sau ”gravă neglijenţă”, au comis acțiuni care au condus la situaţii generatoare de daune.

Forma adoptată de Senat:

La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin (3), cu următorul cuprins:

„Înainte de pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitive, declaraţiile publice şi deciziile oficiale provenind de la autorităţile publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau acuzate ca şi cum acestea ar fi fost condamnate” 

La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4/1), cu următorul cuprins:

”Exercitarea dreptului de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal nu poate fi utilizată împotriva suspectului sau inculpatului într-o etapă ulterioară a procedurii și nu poate fi utilizată la coroborarea faptelor”

La articolul 83, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin (2), cu următorul curprins:

”Exercitarea dreptului de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal nu poate fi utilizată împotriva inculpatului într-o etapă ulterioară a procedurii și nu poate fi utilizată la colaborarea faptelor”

La articolul 99, alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedeaza nevinovăţia respectiv are dreptul de a nu se autoincrimina şi de a nu coopera în cadrul oricărei proceduri penale.

La art. 99 după alin 2 se introduce un nou alineat, alin.2/1 cu următorul cuprins:

”Exercitarea dreptului de a nu se autoincrimina sau a dreptului de a nu coopera nu poate fi utilizată împotriva suspectului sau inculpatului într-o etapă ulterioară a procedurii penale şi nu poate fi utilizată la coroborarea faptelor”

La articolul 364, după alineatul 6 se introduc două nou alineate, alin.7 și 8 cu următorul cuprins:

(7) Persoana poate fi condamnată în lipsă numai dacă a fost citată legal pentru fiecare fază a judecății sau a intrat prin mijloace oficiale în posesia unor informații cu privire la locul și data procesului, a fost informată despre posibilitatea pronunțării unei hotărâri în lipsă, precum și dacă a fost reprezentată de un avocat ales sau desemnat din oficiu și a beneficiat de apărare corespunzătoare în cadrul procesului

(8) Procedura de punere în executare a unei hotărâri definitive pronunțate în lipsa inculpatului poate fi declanșată numai dacă i s-a comunicat hotărârea și numai după ce a fost informat în mod expres cu privire la dreptul la o nouă procedură de judecată sau la o cale de atac, la care are dreptul să se preznte și care permite o nouă stabilire a fondului cauzei, inclusiv examinarea unor probe noi care pot conduce la schimbarea hotărârii inițiale, respectiv dacă persoana în cauză declară în mod expres că nu contestă decizia sau nu solicită o nouă procedură de judecată ori nu introduce o cale extraordinată de atac în termen de 30 de zile de la primirea informației legate de hotărâre”

La articolul 446, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin (3) cu următorul cuprins:

”Persoana prevăzută la alin. (1) și (2) are dreptul la un nou proces la care să fie prezentă și care i-ar permite o nouă stabilire a fondului cauzei, inclusi examinarea unor probe noi, fapt care ar putea duce la schimbarea hotărârii inițiale.”

La articolul 538, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin 2/1, cu următorul cuprins:

”Efectul măsurilor reparatorii trebuie să plaseze persoana suspectată sau acuzată în aceeași poziție în care s-ar afla dacă nu s-ar fi produse încălcarea drepturilor sale”

La articolul 542 (acțiunea în regres – n.red), alineatul 1 se modifică și va va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 541, precum şi în situaţia în care statul roman a fost condamnat de către o instanţă internatională pentru vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 538 şi 539, acţiunea în regres pentru recuperarea sumei achitate trebuie îndreptata împotriva persoanei care, cu rea-credinţă sau din culpă gravă, a provocat situaţia generatoare de daune sau împotriva instituţiei la care aceasta este asigurată pentru despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exerciţiul profesiunii”

La articolul 542, după alineatul 1 se introduce un nou alin.1/1, cu următorul cuprins:

„Fapta persoanei care cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă a comis una din acţiunile care au condus la situaţia generatoare de daune constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte conform art. 297 alin. (1)”

Articolul 297 la care se face referire este din Codul penal se referă la abuzul în serviciu.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina